Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Babanlı Məhəmməd Baba oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Saatlı rayonu   
Təvəllüdü 22.01.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

02.00.04 (Yeni 2307.01)

Fiziki-kimya

Tl2CVI-BIII2CIV3 (BIII-Ga, In; CIV- S, Se, Te) sistemlərinin faza tarazlıqları və termodinamik xassələri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

02.00.01 (2307.01)

Qeyri-üzvi kimya

Talliumun üçlü yarımkeçirici xalkogenidlərinin alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları və termodinamikası 
Müxbir üzv seçilməsi

 - tarix

 - ixtisasın adı

 

30.07.2014

Qeyri-üzvi kimya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

998 (2 kiab)

 

561


430

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

34

 

Əsas elmi nailiyyətləri Mürəkkəb qeyri-üzvi sistemlərin faza tarazlığının və termodinamik xassələrinin kompleks tədqiqi üçün yeni rasional yanaşma təklif etməsi, onun nəzəri və metodoloji aspektlərini işləyib hazırlaması və geniş şəkildə reallaşdıraraq, yeni sinif perspektivli yarımkeçirici və digər funksional xassələrə malik fazaların məqsədyönlü axtarışının və istiqamətli sintezinin elmi əsaslarını yaratması.
Elmi əsərlərinin adları 1. Babanlı M.B., Ilyaslı T.M.,Sadıqov F.M., Yusibov Y.Ə. Fiziki-kimyəvi analizin əsasları. Bakı, Azərbaycan nəşr., 2015, 248s

2. Politano A., Silkin V.M., Nechaev I.A., Vitello M.S., Viti L., Aliev Z.S., Babanly M.B., Chiarello G., Echenique P.M., Chulkov E.V. Interplay of surface and Dirac plasmons in topological insulators: the case of Bi2Se3. Physical Review Letters, 2015, v.115, pp.216802(5).

3. Nechaev I.A., Aguilera I.,V. De Renzi, A. di Bona, A. Lodi Rizzini, A. M. Mio, G. Nicotra, A.Politano S. Scalese, Aliev Z.S., Babanly M.B. and so on. Quasiparticle spectrum and plasmonic excitations in the topological insulator Sb2Te3. Physical Review B, 2015, v.91, pp.245123-8.

4. Pielmeier F., Landolt G., Slomski B., Mu S., Berwanger J., Eich A., Khajetoorians A., Wiebe J., Aliev Z.S., Babanly M.B. and so on. Response of the topological surface state to surface disorder in TlBiSe2. New Journal of Physics, 2015, v.17, pp. 023067-8.

5. Aliev Z.S., Ibadova G.I., Tedenac J.C., Babanly M.B. Phase equilibria in the YbTe–Sb2Te3–Te system. Journal of Alloys and Compounds, 2015, v.618, pp.167–171.

6. Bagheri S.M., Alverdiyev I.J., Aliev Z.S., Yusibov Y.A., Babanly M.B. Phase relationships in the 1.5GeS2+Cu2GeSe3 1.5GeSe2+Cu2GeS3 reciprocal system. Journal of Alloys and Compounds, 2015, v.625, pp.131–137.

7. Babanly D.M., Aliev Z.S., Imamaliyeva S.Z., Zúniga F.J., Madariaga G., Tagiyev D.B. An investigation of the Tl –Te-I system and crystal structure of the Tl5Te2I // J. Alloys and Compounds, 2016, v.688, p.997-1005

8. Jafarov Y.I., Ismaylova S.A., Aliev Z.S., Imamaliyeva S.Z., Yusibov Y.A., Babanly M.B. Experimental study of the phase diagram and thermodynamic properties of the Tl-Sb-S system. // CALPHAD, 2016, v.55, pp. 231-237

9. Lamuta C., Cupolillo A., Politano A., Aliev Z., Babanly M.,Chulkov E., Alfano M., Pagnotta L. Nanoindentation of single-crystal Bi2Te3 topological insulators grown with the Bridgman–Stockbarger method // Phys. Status Solidi B, 2016, pp.1–5

10. Viti L., Coquillat D.,Politano A.,Kokh K.A., Aliev Z.S., Babanly M.B.,Tereshchenko O.E.,Knap W., Chulkov E.V., Vitiello M.S. Plasma-Wave Terahertz Detection Mediated by Topological Insulators Surface States. // Nano Letters, 2016, v.16, p. 80−87.

11. Caputo M., Panighel M., Lisi S., Khali L., Santo G.D., Papalazarou E., Hruban A., Konczykowski M., Krusin-Elbaum L., Aliev Z.S., Babanly M.B., Otrokov M. M., Politano A., Chulkov E.V., Arnau A., Marinova V., Das P.K., Fujii J., Vobornik I., Perfetti L., Mugarza A., Goldoni A., Marsi M. Manipulating the Topological Interface by Molecular Adsorbates: Adsorption of Co-Phthalocyanine on Bi2Se3 // Nano Letters, 2016, 16(6), p. 3409-14.

12. Papagno M., Eremeev S., Fujii J., Aliev Z.S., Babanly M.B., Mahatha S. Vobornik I., Mamedov N., Pacile D.,Chulkov E. Multiple Coexisting Dirac Surface States in Three-Dimensional Topological Insulator PbBi6Te10. // ACS Nano, 2016, v.10, p. 3518-3524.

13. Lamuta C., Cupolillo A., Politano A., Aliev Z.S., Babanly M.B., Chulkov E.V. and Pagnotta L. Indentation fracture toughness of a single-crystal Bi2Te3 topological insulator. // Nano Research, 2016, v. 9(4), p.1032-1042.

14. Lamuta C., Campi D., Cupolillo A., Aliev Z., Babanly M.,Chulkov E.,Politano A., Pagnotta L. Mechnical properties of Bi2Te3 topological insulator investigated by density functional theory and nanoindentation. // Scripta materiala, 2016, v.121, p. 50-55

15. Alverdiyev I.J., Aliev Z.S., Bagheri S.M., Mashadiyeva L.F., Yusibov Y.A., Babanly M.B. Study of the 2Cu2S+GeSe2Cu2Se+GeS2 reciprocal system and thermodynamic properties of the Cu8GeS6-xSex solid solutions // Journal of Alloys and Compounds, 2017, v.691, pp.255-262.

16. Leyla F. Mashadieva, Jem O. Kevser, Imir I. Aliev, Yusif A. Yusibov, Dilgam B. Tagiyev, Ziya S. Aliev, Mahammad B. Babanly. The Ag2Te-SnTe-Bi2Te3 system and thermodynamic properties of the (2SnTe)1-x(AgBiTe2)x solid solutions series. Journal of Alloys and Compounds 724 (2017) p.641-648.

17. Ziya Sakhaveddin Aliev, Sabina Sahib Musayeva, Samira Zakir Imamaliyeva, Mahammad Baba Babanly. Thermodynamic study of antimony chalcoidides by EMF method with an ionic liquid. Journal of Thermal Analysis and Calorymetry. An International Forum for Thermal Studies. ISSN 1380-6150. 2017, pp. 1-6,

18. D.M. Babanly, Q.M.Huseynov, Z.S. Aliev, D.B.Tagiyev, M.B. Babanly. «Thermodynamic Study of Tl6SBr4 Compound and Some Regularities in Thermodynamic Properties of Thallium Chalcohalides». Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2017, Article ID 5370289,

19. Imamaliyeva S.Z., Gasanly T.M., Gasymov V.A., Babanlı M.B. Phase equilibria and some properties of solid solutions in the Tl5Te3-Tl9SbTe6-Tl9GdTe6 system. // Acta Chimica Slovenia, 2017, v.64, p.221–226

20. Aliev Z.S., Musayeva S.S., Babanlı M.B. The phase relations in the Sb-S-I system and thermodynamic properties of SbSI // Phase equilibria and diffusion, 2017, v.38, issue 5.pp 887-896.

21. Leyla Farhad Mashadieva, Jem Osman Kevser, Imir Iyas Aliev, Yusif Amirali Yusibov, Dilgam Babir Tagiyev, Ziya Saxavaddin Aliev, Muhammad Baba Babanly. Phase Equilibria in the Ag2Te-SnTe-Sb2Te3 System and Thermodynamic Properties of the (2SnTe)1-x(AgSbTe2)x Solid Solution. Journal of Phase Equilibria and Diffusion. Volume 38, Issue 5, pp 603–614.

22. I.A.Shvets, I.I.Klimovskikh, Z.S.Aliev, M.B.Babanly, J.Sánchez-Barriga, M.Krivenkov, A.M.Shikin, E.V.Chulkov. Impact of stoichiometry and disorder on the electronic structure of the PbBi2Te4−xSex topological insulator. Physical Review B, 2017, v.96, issue 23, p. 235124.

23. Имамалиева С.З., Мехдиева И.Ф., Амирасланов И.Р., Бабанлы М.Б. исследование систем Tl2Te-Tl9ErTe6 и Tl5Te3-Tl9ErTe6. //Thermodynamic and Thermo-physical Properties of Solids, 2018, №3, pp.34-36

24. Flammini R., Colonna S., Hogan C., Mahatha S., Papagno M., Barla A., Sheverdyaeva P., Moras P., Aliev Z., Babanly M.B. Evidence of β-antimonene at the Sb/Bi2Se3 interface. // Nanotechnology. 2018 Jan 10;29(6):065704.

25. D. Pacile, S. V. Eremeev, M. Caputo, M. Pisarra, O. De Luca, I. Grimaldi, J. Fujii, Z. S. Aliev, M. B. Babanly, I. Vobornik, R. G. Agostino, A. Goldoni, E. V. Chulkov, and M. Papagno. Deep insight into the electronic structure of ternary topological insulators: A comparative study of PbBi4Te7 and PbBi6Te10. //Physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters, рp.1800341-8

26. Aliev Z.S., Amiraslanov I.R., Record M-C., Tedenac J-C., Babanly M.B. The YbTe-SnTe-Bi2Te3 system. // Alloys and Compounds, 2018, Volume 750, pp. 887-889

27. Babanly N.B., Imamaliyeva S.Z., Yusibov Y.A., Taghiyev D.B., Babanly M.B. Thermodynamic study of the Ag-Tl-Se system using the EMF method with Ag4RbI5 as a solid electrolyte. // Journal of Solid State Electrochemistry, 2018, v.22, pp.1143-1148

28. Aliev Z.S., Musayeva S.S. Imamaliyeva S.Z., Babanlı M.B. Thermodynamic study of antimony chalcoiodides by EMF method with an ionic liquid. // J. Therm. Anal. Calorim., 2018, v.133, №2, pp.1115-1120

29. Imamaliyeva S.Z., Alakbarzade G.I., Mahmudova M.A., Amiraslanov I.R., Babanly M.B. Phase equilibria in the Tl4PbTe3-Tl9SmTe6-Tl9BiTe6 section of the Tl-Pb-Bi-Sm-Te system. // Acta Chem.Slovenica, 2018, v.65, pp.365–371

30. Imamaliyeva S.Z., Alakbarzade G.I., Mahmudova M.A., Amiraslanov I.R., Babanly M.B. Experimental study of the Tl4PbTe3-Tl9TbTe6-Tl9BiTe6 section of the Tl-Pb-Bi-Tb-Te system. // Materials Research. 2018; 21(4): e20180189

31. Алвердиев И. Дж., Аббасова В. А., Юсибов Ю. А., Тагиев Д. Б., Бабанлы М. Б. Термодинамическое исследование соединения Cu2GeS3 и твердых растворов Cu2-xAgxGeS3 методом электродвижущих сил с твердым электролитом Cu4RbCl3I2. // Электрохимия, 2018, том 54, № 2, с. 224–230

32. L. F. Mashadieva, Sh. G. Mansimova, Yu. A. Yusibov, and M. B. Babanly. Thermodynamic Study of the 2PbTe–AgSbTe2 System Using EMF Technique with the Ag4RbI5 Solid Electrolyte. // Russian Journal of Electrochemistry, 2018, Vol. 54, No. 1, pp. 106–111

33. Mashadieva L. F., Gasanova Z. T., Yusibov Yu. A., and Babanly M. B. Phase Equilibria in the Cu2Se–Cu3AsSe4–Se System and Thermodynamic Properties of Cu3AsSe4 . // Inorganic Materials, 2018, Vol. 54, No. 1, pp. 8–16.

34. Imamaliyeva S. Z., D. M. Babanly, D. B. Tagiev, M. B. Babanly. Physicochemical Aspects of Development of Multicomponent Chalcogenide Phases Having the Tl5Te3 Structure: A Review. // Russ. J. Inorg. Chem., 2018, №13, p.1703-1027

35. Имамалиева С.З., Гасанлы Т.М., Садыгов Ф.М., Бабанлы М.Б. Фазовая диаграмма системы Tl2Te-Tl5Te3-Tl9GdTe6. // Журн. Неорг. Химии, 2018, т.63, №2, с.262-269

36.Yusibov Yu. A., Alverdiev I. Dzh., L.F. Masha-dieva, D. M. Babanly, A. N. Mamedov, and M. B. Babanly. Experimental Study and 3D Modeling of the Phase Diagram of the Ag–Sn–Se System .// Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2018, Vol. 63, No. 12, pp. 1622–1635

37. Imamalieva S.Z., Babanly D. M., T. M. Gasanly, D. B. Tagiev, and M. B. Babanly. Thermodynamic Properties of Tl9GdTe6 and TlGdTe2. // Russian Journal of Physical Chemistry A, 2018, Vol. 92, No. 11, pp. 2111–2117

38. Mansimova S.H., Babanly K.N., Mashadiyeva L.F. Phase equilibria in the PbSe-AgSbSe2 system. //Chem.Probl., 2018, №4, pp. 530-536

39. Мамедов Ф.М., Имамалиева С.З., Амирасланов И.Р., Бабанлы М.Б., Фазовая диаграмма системы FeGa2Se4-FeIn2Se4 и кристаллическая структура FeGaInSe4. // Конденсированные среды и межфазные границы, 2018, т. 20, № 4, c. 25-31

40. Ismayilova E.N., Mashadieva L.F. Phase Equilibria in the Cu2Se-SnSe-Sb2Se3 system along the SnSe-Cu3SbSe3 section. // Condensed Matter And Interphases, 2018, v.20, №, 2, pp. 218–221.  

41. Otrokov M. M., Klimovskikh I. I., H. Bentmann, A. Zeugner, Z. S. Aliev, S. Gass, A. U. B. Wolter, A. V. Koroleva, D. Estyunin, A. M. Shikin, M. Blanco-Rey, M. Hoffmann, A. Yu. Vyazovskaya, S. V. Eremeev, Y. M. Koroteev, I. R. Amiraslanov, M. B. Babanly, N. T. Mamedov, N. A. Abdullayev, V. N. Zverev, B. Büchner, E. F. Schwier, S. Kumar, A. Kimura, L. Petaccia, G. Di Santo, R. C. Vidal, S. Schatz, K. Kisner, C.-H. Min, S. K. Moser, T. R. F. Peixoto, F. Reinert, A. Ernst, P. M. Echenique, A. Isaeva, E. V. Chulkov, Prediction and observation of the first antiferromagnetic topological insulator, (2019) Accepted to Nature (arXiv:1809.07389)

42. Hogan C., Holtgrewe K., F. Ronci, S. Colonna, S. Sanna, P. Moras, P. M. Sheverdyaeva, S.Mahatha, M. Papagno, Z. S. Aliev, M. Babanly, E. V. Chulkov, C. Carbone, R. Flammini, Temperature driven phase transition at the antimonene /Bi2Se3 van der Waals heterostructure, ACS Nano, (2019), v.13, 9, p. 10481-10489,

43. Aliev Z. S., Ahmadov E. C., Babanly D. M., I. R. Amiraslanov, M. B.Babanly, The Bi2Se3–Bi2Te3–BiI3 system: synthesis and characterization of the BiTe1-xSexI solid solutions, Calphad, 66 (2019) 101650

44. Aliev Z. S., I. R. Amiraslanov, D. I. Nasonova, A. V. Shevelkov, N. A. Abdullayev, Z. A. Jahangirli, E. N. Orujlu, M. M. Otrokov, N. T. Mamedov, M. B. Babanly, E. V. Chulkov, Novel ternary layered manganese bismuth tellurides of the MnTe-Bi2Te3 system: Synthesis and crystal structure, J. Alloys Compd. 789 (2019) 443-450

45. Imamaliyeva S.Z., Musayeva S.S., Babanly D.M., Jafarov Y.I., Tagiyev D.B., Babanly M.B. Determination of the thermodynamic functions of bismuth chalcoiodides by EMF method with morpholinium formate as electrolyte // Thermochimica Acta 679 (2019)

46. Z. A. Jahangirli, E. H. Alizade, Z. S. Aliev, M. M. Otrokov, N. A. Ismayilova, S. N. Mammadov, I. R. Amiraslanov, N. T. Mamedov, G. S. Orudjev, M. B. Babanly, A. M. Shikin, E. V. Chulkov. Electronic structure and dielectric function of Mn-Bi-Te layered compounds, Accepted article, Journal of Vacuum Science and Technology B (2019)

47. Nazim T. Mamedov, E. H. Alizade, Z. A. Jahangirli, Z. S. Aliev, N. A. Abdulayev, S. N. Mammadov, I. R. Amiraslanov, Y. Shim, K. Wakita, S. S. Ragimov, A. I. Bayramov, M. B. Babanly, A. M. Shikin, E. V. Chulkov, Infrared spectroscopic ellipsometry and optical spectroscopy of plasmons in classic 3D Topological Insulators, Accepted article, Journal of Vacuum Science and Technology B (2019),

48. Babanly N.B., Orujlu E.N., S.Z.Imamaliyeva, Y.A.Yusibov, M.B.Babanly. Thermodynamic investigation of silver-thallium tellurides by EMF method with solid electrolyte Ag4RbI5 // The Journal of Chemical Thermodynamics, Volume 128, January 2019, Pages 78-86

49. Mammadov F.M., Amiraslanov I.R., Aliyeva Y.A., Sadiyar Sultan Ragimov, Leyla Farkhad Mashadiyeva, Mahammad Baba Babanly. Phase Equilibria in The MnGa2Tе4-MnIn2Tе4 System, Crystal Structure and Physical Properties of MnGaInTе4 // Acta Chim. Slov. 2019, 66, 1–7,

50. Ismailova E. N., Mashadieva L. F., Bakhtiyarly I. B., and M. B. Babanly. Phase Equilibria in the Cu2Se–SnSe–CuSbSe2 System // Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2019, Vol. 64, No. 6, pp. 801–809

51. Imamaliyeva S.Z., Mekhdiyeva I.F., Gasymov V.A., Babanly MB, Tl–Bi–Er–Te System in the Composition Region Tl2Te–Tl9BiTe6–Tl9ErTe6 // Russian Journal of Inorganic Chemistry, v.64 (7), 907-913

52. Алвердиев И.Дж., Имамалиева С.З., Бабанлы Д.М., Юсибов Ю.А., Д.Б.Тагиев, М.Б. Бабанлы. Термодинамическое исследование селенидов серебра-олова методом эдс с твердым электролитом Ag4RbI5.// Электрохимия, 2019, том 55, № 5, с. 629–636

53. D. A. Estyunin, I. I. Klimovskikh, A. M. Shikin, E. F. Schwier, M. M. Otrokov, A. Kimura, S. Kumar, S. O. Filnov, Z. S. Aliev, M. B. Babanly, E. V. Chulkov: Signatures of temperature driven antiferromagnetic transition in the electronic structure of topological insulator MnBi2Te4. APL Mater. 8, (2020) 021105

54. K. Holtgrewe, S. K. Mahatha, P. M. Sheverdyaeva, P. Moras, R. Flammini, S. Colonna, F. Ronci, M. Papagno, A. Barla, L. Petaccia, Z. S. Aliev, M. B. Babanly, E. V. Chulkov, S. Sanna, C. Hogan, C. Carbone: Topologization of β-antimonene on Bi2Se3 via proximity effects. SciRep. 2020; 10: 14619.

55. A.M. Shikin, D.A. Estyunin, I.I. Klimovskikh, S. Filnov, E.F. Schwier, S. Kumar, K. Myamoto, T. Okuda, A. Kimura, K. Kuroda, K. Yaji, S. Shin, Y. Takeda, Y. Saitoh, Z. S. Aliev, M. B. Babanly, N. T. Mamedov,  I. R. Amiraslanov, M. M. Otrokov, S. V. Eremeev, E. V. Chulkov:  Nature of the Dirac gap modulation and surface magnetic interaction in axion antiferromagnetic topological insulator MnBi2Te4. Scientific Reports 10 (2020) 13226 

56. S.O. Filnov, I.I Klimovskikh, D.A. Estyunin, A. Fedorov, V. Voroshnin, A.V. Koroleva, E.V. Shevchenko, A.G. Rybkin, Z.S. Aliev, M. B. Babanly, I. R. Amiraslanov, N. T. Mamedov, E. F. Schwier, K. Miyamoto, T. Okuda, S. Kumar, A. Kimura, V.M. Misheneva, A. M. Shikin, E. V. Chulkov: Probe-dependent Dirac-point gap in the gadolinium-doped thallium-based topological insulator TlBi0.9Gd0.1Se2. Phys. Rev. B, 102 (2020) 085149

57. I. I. Klimovskikh, M. M. Otrokov, D. Estyunin, S. V. Eremeev, S. O. Filnov, A. Koroleva, E. Shevchenko, V. Voroshnin, I.P. Rusinov, M. Blanco-Rey, M. Hofmann, Z.S. Aliev, M. B. Babanly, I. R. Amiraslanov, N.A. Abdullayev, V.N. Zverev, A. Kimura, O.E.Tereshchenko, K. A. Kokh, L. Petaccia, G. DiSanto, A. Ernst, P. M. Echenique, N. T. Mamedov, A. M. Shikin, E. V. Chulkov. Tunable 3D/2D magnetism in the (MnBi2Te4)∙(Bi2Te3)m  topological insulators family. npj Quantum Materials 5 (2020) 54 DOI : 10.1038/s41535-020-00255-9

58.M. Nurmamat, K. Okamoto, S. Zhu, T. V. Menshchikova, I. P. Rusinov, V. O. Korostelev, K. Miyamoto, T. Okuda, T. Miyashita, X. Wang, Y. Ishida, K. Sumida, E. F. Schwier, M. Ye, Z. S. Aliev, M. B. Babanly, I. R. Amiraslanov, Evgueni V. Chulkov, K. A. Kokh, O. Tereshchenko, K. Shimada, S. Shin, A. Kimura, Topologically non-trivial phase-change compound GeSb2Te4 // ACS Nano 2020,  14, 7, 9059–9065

59.Hasanova G.S., Aghazade A.I., Yusibov Y.A., Babanly M.B. Thermodynamic Properties of The Bi Teand Bi8Te9// Phys. Chem. Solid State,2020, V.21, №4, pp. 492-495

60. Mashadiyeva L. F.,  Mansimova S.H., Babanly D. M., Yusibov Y. A., Tagiyev D.B., Babanly M.B.Phase equilibria in the Ag2Te-PbTe-Sb2Te3system and thermodynamic properties of the (2PbTe)1-x(AgSbTe2)x solid solutions //Acta Chim. Slov. 2020, v.67, p.799–811

61. Машадиева Л. Ф., Мансимова Ш. Г., Бабанлы К. Н., Юсибов Ю. А., Бабанлы М. Б. Термодинамические свойства твердых растворов в системе PbSe—AgSbSe2 // Изв. РАН. Серия химическая. 2020, №4, c.660

62. Имамалиева С.З., Мехдиева И.Ф., Бабанлы Д.М., Зломанов В.П., Тагиев Д.Б., Бабанлы М.Б. Твердофазные равновесия в системе Tl2Te–Tl2Te3–TlErTe2 и термодинамические свойства соединений Tl9ErTe6 и TlErTe2/ Ж. Неорган. химии, 2020, том 65, № 11, с. 1550–1557

63. Mamedov F.M., Babanly D. M., Amiraslanov I. R., Tagiev D. B., Babanly M. B. Physicochmical analysis of the FeSe–Ga2Se3–In2Se3system // Russ. J. Inorgan. Chem., 2020, № 11, p. 1747–1755. 64.Imamaliyeva S.Z., I.F. Mehdiyeva, D.B. Taghiyev, M.B. Babanly. Thermodynamic investigations of the erbium tellurides by EMF method. // Phys. Chem. Solid State, 2020, V.21, №2, pp. 312-318

65. Shikin A.M., Estyunin D.A., Zaitsev N.L., Glazkova D., Klimovskikh I.I., Filnov S.O., Rybkin A.G., Schwier E.F., Kumar S., Kimura A., Mamedov N., Aliev Z., Babanly M.B., Kokh K., Tereshchenko O.E., Otrokov M.M., Chulkov E.V., Zvezdin K.A., Zvezdin A.K.. Sample-dependent Dirac-point gap in MnBi2Te4  and its response to applied surface charge: A combined photoemission and ab initio study // Physical Review B, 2021, v.104, pp. 115168

66. Hasanova G.S., Aghazade A.I., Babanly D.M., Imamaliyeva S.Z., Yusibov Y.A., Babanly M.B. Experimental study of  the phase relations and thermodynamic properties of Bi-Se system. Thermal analysis and calorimetry,2021, 

67. Imamaliyeva S.Z., Babanly D.M., Qasymov V.A., Babanly M.B. Solid-phase Relationships in the Tl2Te-Tl2Te3-TlTbTe2 System and Thermodynamic Properties of Thallium–Terbium Tellurides, JOM, 2021, V.73, №5, pp.1503-1510

68. Mashadiyeva  L.F., Mammadli P.R., Babanly D.M., Ashirov G.M., Shevelkov A.V., Yusibov Y.A. Solid-phase equilibrium in the Cu-Sb-S ternary system and thermodynamic properties of ternary phases, JOM, 2021, V.73, №5, pp.1522-1530

69. Hasanova G.S., Aghazade A.I., Imamaliyeva S.Z., Yusibov Y.A., Ba-banly M.B, Refinement of the Phase Diagram of the Bi-Te System and the Thermodynamic Properties of Lower Bismuth Tellurides, JOM, 2021, V.73, №5, p.1511-1521.

70. Alakbarova T.M., Meyer H.-J., Orujlu E.N., Amiraslanov I.R., Babanly M.B. Phase equilibria of the GeTe−Bi2Te3 quasi-binary system in the range 0–50 mol% Bi2Te3, Phase transitions,2021, V.94, №5, pp.366-375

71.Seidzade A.E., Orujlu E.N., Doert T. An Updated Phase Diagram of the SnTe-Sb2Te3 System and the Crystal Structure of the New Compound SnSb4Te7,J. Phase Equilib. Diffusion, 2021, V. 42, pp.373–378

 

72. Imamaliyeva S.Z., Babanly D.M., Qasymov V.A., Babanly M.B. New thallium dysprosium tellurides and phase equilibria in the Tl2Te-Tl5Te3-Tl4DyTe3 system, Russin Journal of Inogranic chemistry,2021, V.66, №4, pp.558-568 

 

 73. Исмайлова Э.Н., Машадиева Л.Ф. Бабанлы Д.М., Шевельков А.В.  Бабанлы М.Б. Диаграмма твердофазных равновесий системы SnSe-Sb2Se3-Se  и термодинамические свойства селенидов олова – сурьмы, Журнал Неорг. Химии, 2021, V. 66, № 1, p.88-96, 

 

74.Ahmadova E.J., Aliev Z.S., Babanly D.M., Imamaliyeva S.Z., Gasymova V.A., Babanly M.B. The Quasi-Ternary System Bi2S3–Bi2Te3–BiI3, Russian Journal of Inorganic Chemistry,2021, V.66, №4, pp. 538–549

 

75. Ахмедов Э.Дж., Бабанлы Д.М., Имамалиева С.З., Тагиев Д.Б., Ба-банлы М.Б. Термодинамические свойства халькогенидных фаз в системе Bi–Te–S.Неорганические материалы, 2021, V.57, №3, pp.243-249

 

76.Машадиева Л.Ф., Бабанлы Д. М., Юсибов Ю.А., Тагиев Д. Б., Бабанлы М.Б. Tермодинамическое исследование системы Ag-Sb-Se методом ЭДС с твердым электролитом Ag4RbI5, Электрохимия, 2021, V.57, №3, pp.162–170,

 

77.Imamaliyeva S.Z., Mehdiyeva I.F., Qasymov V.A., Babanly D.M., Taghiyev D.B., Babanly M.B. Solid-Phase Equilibria and Thermodynamic Properties of Phases in the Tm–Te System, Russian Journal of Physical Chemistry A, 2021, V.95, №4, pp.926-932

 

78.Hasanova  G.S., Aghazade A.I., Babanly D.M., Tagiev D.B., Yusibov Yu.A., Babanly M.B. Thermodynamic Properties of Bismuth Selenides, Russ. J. Phys. Chem, 2021,V.95, pp.920–925

 

79. Imamaliyeva S.Z., Mekhdiyeva  I.F., Jafarov Y.I., Babanly M.B. Thermo-dynamic study of the thallium-thulium tellurides by EMF method. Bulletin of the Karaganda University. "Chemistry" series, 2021, V.21, №3,p p.492-495

 

80.Abdullayev N.A., Aliguliyeva Kh.V., Zverevd V.N., Alieva Z.S., Amiraslanova I.R., Babanly M.B., Jahangirli Z.A., Aliyeva Ye.N. , Akhmedova Kh.N., Mammadova T.G., Otrokov M.M., Shikini A.M., Mamedova N.T., Chulkov E.V. The Charge Transport Mechanism in a New Magnetic Topological Insulator MnBi0.5Sb1.5Te4, Physics of the Solid State, 2021, V.63, №8, pp.1206–1211

 

81.Orujlu E.N., Aliev Z.S., Amiraslanov I.R., Babanly M.B. Phase Equilibria of the MnTe-Sb2Te3 System and Synthesis of Novel Ternary Layered Compound – MnSb4Te7, Physics and Chemistry of Solid State, 2021, V.22, №1, pp.39-44

 

82. Я.И.Джафаров,  М.Б.Бабанлы. Халькогениды таллия-сурьмы (висмута) и твердые растворы на их основе. Баку, 2022. 320 с.

 

83. Garnica M., Otrokov M.M., Casado Aguilar P., I.I.Klimovskikh, D.Estyunin, Z.S.Aliev, I. R.Amiraslanov, N.A.Abdullayev, V.N.Zverev, M.B.Babanly, N.T.Mamedov, A.M.Shikin, A.Arnau, A.L.Vázquez de Parga,  E.V.Chulkov and R. Miranda. Native point defects and their implications for the Dirac point gap at MnBi2Te4(0001). npj Quantum Materials, 2022, v.7, article 7

 

84.Orujlu E.N., Aliev Z.S., Babanly M.B. The phase diagram of the MnTe–SnTe–Sb2Te3 ternary system and synthesis of the iso- and aliovalent cation-substituted solid solutions  CALPHAD: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, 2022, vol.76, pp.102398

 

85.Hasanova G.S., Aghazade A.I., Babanly D.M., Imamaliyeva S.Z.,  Yusibov Y.A., Ba¬ban-ly M.B. Experimental study of the phase relations and thermodynamic properties of Bi-Se system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022, vol. 147, pp.6403–6414

 

86.Ahmadov E.J., Orujlu E.N., Babanly D.M., Mammadov D.A., Alizade E.H., Mamedova I. A., Abdullayev N.A., Mamedov N.T., Babanly M.B. Phase equilibria of the Sb2Te3 +2BiI3 ↔Bi2Te3+2SbI3 reciprocal system: synthesis and characterization of the cation-substi¬tuted Bi1-xSbxTeI solid solutions. Journal  Alloysand  Compduns, 2022, 929, 167388.

 

87.Mashadiyeva L.F., Babanly D.M., Poladova A.N., Yusibov Y.A., Babanly M.B. Liquidus surface and phase relations in the Cu-Sb-S system. Properties and Uses of Antimony – Editor: David J. Jenkins, Nova Science Publishers, 2022, pp.45-72

 

88.Aghazade A.I., Orijlu E.N., Imamaliyeva S.Z., Mamedov A.N., Babanly M.B. New topo-logical insulator phases of variable compositions in the PbTe-Sb2Te3-Bi2Te3 system. Properties and Uses of Antimony – Editor: David J. Jenkins, Nova Science Publishers, 2022, pp.95-112

 

89.Orujlu E.N., Jafarov Y.I., Ahkmadov E.I., Babanly M.B. Thermodynamic properties of mag¬netic topological phases in the Mn-Sb-Te system. Properties and Uses of Antimony -Editor: David J. Jenkins, Nova Science Publishers, 2022, pp.112-128

 

90.Mashadieva L.F., Alieva Z. M., Mirzoeva R. Dzh., Yusibov Yu. A., Shevel’kov A. V., and M. B. Babanly. Phase Equilibria in the Cu2Se–GeSe2–SnSe2 System. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2022, vol. 67, No. 5, pp. 670–682.

 

91.Seidzade A.E., Orujlu E.N., Babanly D.M., Imamaliyeva S.Z., Babanly M. B.Solid-Phase Equilibria in the SnTe–Sb2Te3–Te System and the Thermodynamic Properties of the Tin–Antimony Tellurides.  Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2022, vol. 67, No. 5, pp. 683–690.

 

92.Mamedov F. M., Niftiev N. N., Jafarov Ya. I., Babanly D. M., Bakhtiyarly I. B., Babanly M. B. Physicochemical Analysis of the MnTе–Ga2Tе3–In2Tе3 System and AC Electrical Conductivity of MnGaInTe4. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2022, vol. 67, No. 10, pp. 1623–1633.

 

93.Alakbarova T.M., Orujlu E.N., Babanly D.M., Imamaliyeva S.Z., Babanly M.B.  Solid-phase equilibria in the GeBi2Te4-Bi2Te3-Te system and thermodynamic properties of compounds of the GeTe•mBi2Te3 homologous series.  Physics and chemistry of solid state, 2022, vol. 23, No. 1,   pp. 25-33

 

94.Mammadov F.M., Imamaliyeva S.Z., Jafarov Y.İ., Bakhtiyarly I.B., Babanly M.B. Phase equilibria in the MnTе–MnGa2Te4–MnIn2Te4 system. Condensed Matter and Interphases, 2022, vol. 24, No. 3, pp. 335-344

 

95.Alakbarova T.M., Meyer H-J., Orujlu E.N., Babanly M.B. A refined phase diagram of the GeTe-Bi2Te3 system. Condensed Matter and Interphases, 2022, vol. 24, No. 1, pp.11-18

 

96.Ismayilova E.N., Mashadiyeva L.F., Bakhtiyarly I.B., Babanly M.B. Phase equilibria in the Cu2Se–SnSe–Sb2Se3 system.  Azerbaijan Chemical Journal, 2022, No.1, pp.73-82

 

97.Bayramova U.R., Poladova A.N., Mashadiyeva L.F., Babanly M.B. Calorimetric deter¬mi-nation of phasetransitions of Ag8ВX6 (B=Ge, Sn;X=S,Se) compounds. Condensed Matter and Interphases. 2022, vol.24, No 2, pp. 187–195.

 

98.Aliyev F.R., Orujlu E.N., Babanly D.M. Synthesis and study of a new mixed-layered compound GeBi3Te4 belonging to the nBi2-mGeBi2Te4 homologous series. Bulletin of the University of Karaganda-Chemistry. 2022, 105(1), pp.92-98.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Müxtəlif illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Kimya üzrə Ekspert Şurasının üzvü, sədr müavini və sədri, BDU Elmi Şurasının, bir sıra Dissertasiya Şuralarının üzvü olmuşdur. Hazırda AMEA M.Nağıyev adına  adına  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya  İnstitutunda Dissertasiya Şurasının, "BDU Xəbərləri" və "Turkish Journal of Chemistry" jurnallarının redaksiya heyətlərinin üzvüdür.
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının əvəzçiliklə professorudur, ali məktəblər üçün 11 dərslik və dərs vəsaitinin həmmüəllifidir 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1. Tərəqqi medalı  (2000)

2. BDU-nun Fəxri fərmanı 2010, 2011

3.2011-ci ildə Rusiya Elmlər Akademiyasının jurnallarında çap olunmuş elmi əsərlər seriyasına görə REA Rəyasət Heyəti tərəfindən diplomla təltif olunmuşdur.

4. 70 illik yubileyi münasibətilə AMEA Rəyasət Heyətinin  Fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir.

 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi İcraçı direktor, şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5387756 
Mobil tel. (+994 51) 8378621;

(+994 55) 6685909

Ev tel. (+994 12) 5685909 
Faks  
Elektron poçtu babanly_mb@rambler.ru