Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Məmmədov Tərlan Həzarpaşa oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Dəvəçi rayonu  
Təvəllüdü 02.05.1958
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


03.00.04

Biokimya

Nut yarpaqlarından karboanhidrazanın təmizlənməsi va fiziki-kimyəvi xassələri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


03.00.03

Molekulyar biologiya

Chlamydomonas reinhardtii yaşıl yosunda fosfoqlikolatfosfataza va fosfoenolpyruvate karboksilaza genlərinin identifikasiyası, ekspresiyası va onların katalitik subvahidlərinin xarakteristkası 
Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

 -        ixtisasın adı

30.06.2014

Molekulyar biologiya 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
184

 

164

 

42

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 16
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


16

Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq, bitki sistemi daxil olmaqla eukariotik sistemlərdə qlükansız zülal sintezini təmin edən ekspressiya sistemi texnologiyası işlənilib hazırlanmışdır. Bu texnologiya çox mühüm va çətin expressiya olunan mürəkkəb zülal antigenlərin, vaksinlərin və terapevtik zülalların yüksək aktivliklə sintez edilməsinə imkan yaratmışdır.

İlk dəfə olaraq, karbon qazı fiksasiya edən yaşıl yosun orqanizmlərində 1,4 qalaktoza ilə birləşmiş sialik turşu qalığından ibarət glyko-zülalların mövcudluğu kəşf edilmişdir.

Fototənəffüsün əsas fermenti olan Fosfoqlikolatfosfataza fermenti ilk dəfə olaraq eukariotik orqanizmdən təmiz halda alınmış və bu da fermentin gen quruluşunu ilk dəfə açmağa və başqa orqanizmlərdə o cümlədən insanda müəyyən etməyə imkan vermişdir.

C. reinhardtii yaşıl yosununda C4 fotosintezin açar fermenti olan PEP-karboksilazanın yeni genləri və katalitik subvahidləri aşkar edilmişdir.

Dünyada ən sürətli sintetik gen sintez edən biotexnologiya işlənilib hazirlamışdır.

İlk dəfə olaraq yuksək quanizin/sitozin tərkibli DNT-lərin müvəffəqiyətli amplifikasiyası üçün annealing vaxtın mühümlüyünü müəyyən etmişdir.

İlk dəfə olaraq, karboanhidraza fermenti Cicer arietinum bitkisindən təmizlənərək xarakterizə olunmuş, ilk dəfə olaraq kristal şəkildə alınaraq elektron mikroskop ilə tədqiq edilmiş və fermentin oktamer quruluşa malik olması sübut edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Production of Functionally Active and Immunogenic Non-Glycosylated Protective Antigen from Bacillus anthracis in Nicotiana benthamiana by Co-Expression with Peptide-N-Glycosidase F (PNGase F) of Flavobacterium meningosepticum. PLoS One. 2016, 11(4).

2. Development of a Single-Replicon miniBYV Vector for Co-expression of Heterologous Proteins. Mol Biotechnol. 2015, 57(2), 101-10.

3. In vivo deglycosylation of recombinant proteins in plants by co-expression with bacterial PNGase F. Bioengineered. 2013, 17, 4(5).

4. Production of non-glycosylated recombinan proteins in Nicotiana benthamiana plants by co-expressing bacterial PNGase F. Plant Biotechnology Journal, 2012, 10(7), 773-82.

5. Co-Expression of Bacterial Enzyme PNGase F In Vivo Allows for Producing Recombinant Proteins of Interest in Plants in a Non-N-Glycosylated Form. ISB News Report, 2013, Jan., 5-8.

6. Antibodies to plant-produced Plasmodium falciparum sexual stage protein Pfs25 exhibit transmission blocking activity. Human vaccine, 2011, 7, 191–198.

7. Green algae Chlamydomonas reinhardtii possess endogenous sialylated N-glycans. FEBS Open Bio, 2011, 1, 15-22.

8. The effect of ultrasound stimulation on the gene and protein expression of chondrocytes seeded in chitosan scaffolds. J Tissue Eng Regen Med. 2011, 5(10), 815-822.

9. Sequential co-immobilization of thrombomodulin and endothelial protein C receptor on polyurethane: activation of protein C.Acta Biomater. 2011 Jun;7(6):2508-17.

10. Automated two-column purification of Iminobiotin and BrdU labeled PCR products for rapid cloning: application to genes synthesized by Polymerase Chain Assembly. J Chromatogr Sci. 2010, 48(2):120-124

11. Gene synthesis by integrated polymerase chain assembly and PCR amplification using a high-speed thermocycler. J Microbiol Methods. 2009, 79(3):295-300.

12. Gene synthesis by integrated polymerase chain assembly and PCR amplification using a high-speed thermocycler. J Microbiol Methods. 2009, 79(3):295-300.

13. Molecular chaperon activity of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Endoplasmic Reticulum-Located Small Heat-Shock Protein. Journal of Plant Research, 2008, 121: 235-243.

14. A Fundamental Study of the PCR Amplification of GC-Rich DNA Templates. Comput. Biol. Chem., 2008, 32(6): 452-457.

15. Rational de novo gene synthesis by rapid polymerase chain assembly (PCA) and expression of endothelial protein-C and thrombin receptor genes. J Biotechnology, 2007, 131(4): 379-387.

16. The two divergent PEP-carboxylase catalytic subunits in the green microalga Chlamydomonas reinhardtii respond reversibly to inorganic-N supply and co-exist in the high-molecular-mass, hetero-oligomeric Class-2 PEPC complex. FEBS Letters, 581: 4871-4876.

17. Identification and expression analysis of two inorganic C-and N responsive genes encoding novel and distinct molecular forms of eukaryotic phosphoenolpyruvate carboxylase in the green microalga Chlamydomonas reinhardtii. The Plant Journal, 2005, 42: 832–843.

18. Phosphoglycolate phosphatase gene and the mutation in phosphoglycolate phosphatase-deficient mutant (pgp1) of Chlamydomonas reinhardtii. Can. J. Botany, 83: 842-849.

19. Characteristics and Sequence of Phosphoglycolate Phosphatase from an Eukaryotic Green Alga Chlamydomonas reinhardtii. J Biol. Chem., 2001, 276 (49): 45573-45579.

20. A mutant of Chlamydomonas reinhardtii with Reduced Rate of Photorespiration. Plant Cell Physiol., 40(8): 792-799.

21. Physicochemical properties and quaternary structure of carbonic anhydrase from Cicer arietinum leaves. Biochemistry, 51: 1785-1794.

22. Quaternary structure of carbonic anhydrase from leaves of dicotyledonous plant Cicer arietinum. Doklady Academii Nauk, USSR Academy of Sciences 285(6): 1472-1475.

23. Subunit structure of carbonic anhydrase from leaves of chickpea. Doklady Academii Nauk, USSR Academy of Sciences, 280(6): 1466-1468.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Amerika genetika cəmiyyətinin üzvü

Yaponiya bitki fizioloqları cəmiyyətinin üzvü

Amerika bitki bioloqları cəmiyyətinin üzvü

Türkiyə biokimya cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 2002-2009 Nebraska- Lincoln University, ABŞ, Professor

2014- Akdeniz Universiteti, Türkiyə, Professor

Digər fəaliyyəti Redaksiya heyəti üzvü:

Journal of Plant Studies;

International Journal of Plant Genomics

Təltif və mükafatları - 1998: Yaponiya Elm və Texnologiya Agentliyi (STA) mükafatı

- 1999: Yaponiya Elm və Texnologiya Agentliyi (STA) mükafatı

- 2001: Yaponiya Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Mərkəzi (JIRCAS) mükafatı

İş yeri və ünvanı Akdeniz Universiteti, Kənd təsərrüfatı, Biotexnologiya şöbəsi, Dumlupınar Boulevard, 07058 Campus; Antalya, Türkiyə 
Vəzifəsi Professor 
Xidməti tel. (+90 242) 2274700 
Mobil tel . (+90 537) 2024759   
Ev tel. (+90 535) 3167515    
Faks (+90 242) 2275540
Elektron poçtu tmammedov@gmail.com