Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Həsənov Afiq Rəşid oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy r-nu   
Təvəllüdü 07.05.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Prof. Bonç-Bruyeviç Adına Leninqrad Elektrotexnika Rabitə İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


05.12.13

Radiotexnika və rabitə vasitələri qurğuları

Akustooptik ləngitmə xətləri və onların rabitə sistemlərində tətbiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


05.07.12; 05.12.13

Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar; Radiotexnika və rabitə vasitələri qurğuları

Optik və akustik dalğaların fotoelastik mühitlərdə qarşılıqlı təsiri. İnformasiyanın işlənməsinin akustooptik metodları və vasitələri

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

 -        ixtisasın adı

30 iyun 2014-cü il

Texnika elmləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
200-dan çox

 

84-dən çox

 

65-dən çox

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 12
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


6

1

Əsas elmi nailiyyətləri Elmi tədqiqat işləri əsasən şüşəvari və kristallik fotoelastik mühitlərdə akustooptik qarşılıqlı təsirin xüsusiyyətlərinin tədqiqinə və onların radiotexniki məsələlərin həllində tətbiqinə həsr olunmuşdur. Bu sahədə aparılan elmi tədqiqat işləri nəticəsində siqnalların səlis tənzimlənməsini təmin edən bir başa detektorlamalı və heterodin tipli akustooptik ləngitmə xətləri yaradılmış, onların nəzəri əsasları işlənmişdir. Həmin ləngitmə xətləri siqnalların zaman təhriflərinin kompensasiyası, radioşüalanma mənbələrinin geniş zolaqlı monitorinqi, tezlik modulyasiyalı siqnalların izləyici qəbulu və digər məsələlərin həlli üçün istifadə olunmuş, uyğun qurğu və sistemlər yaradılmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları

1. Gasanov, A.R., Gasanov, R.A. Selection of modulation type in acousto-optic delay line with direct detection. Radioelectron.Commun.Syst. 58, 258–268 (2015). 

2. A. R. Hasanov, R. A. Hasanov. Some Peculiarities of the Construction of an Acousto-Optic Delay Line with Direct Detection// Instruments and Experimental Techniques, 2017, Vol. 60, No. 5, pp. 722–724. 

3. A. R. Hasanov, R. A. Hasanov. Acousto-optic communication line//Optoelectronics Advanced Materials – Rapid Communications, Vol. 11, No. 9-10, September-October 2017, p. 540-543

4. A. R. Hasanov, R. A. Hasanov. A Study of the Response of Acousto-Optic Delay Lines to a Short Input Stimulus // Instruments and Experimental Techniques, 2018, Vol. 61, No. 3, pp. 367–369. 

5. A. R. Hasanov, R. A. Hasanov, R. A. Ahmadov, E. A. Agayev. Time- and Frequency-Domain Characteristics of Direct-Detection Acousto-Optic Delay Lines// Measurement Techniques. December 2019, Volume 62, Issue 9, pp 817–824.

6. A. R. Hasanov, R. A. Hasanov, R. A. Ahmadov, E. A. Agayev. An Acousto-Optic Method for Measuring the Energy-Geometric Parameters of Laser Radiation // Instruments and Experimental Techniques, 2020, Vol. 63, No. 2, pp. 234–237.  

7. Gasanov, A.R., Gasanov, R.A., Guseinov, A.G. et al. Phase Inverter with Split Load on Basis of Bragg Diffraction. Radioelectron.Commun.Syst. 63, 497–503 (2020).   

8. Gasanov, A.R., Gasanov, R.A. & Akhmedov, R.A. Analysis of Amplitude-Frequency Response of Acousto-Optic Delay Line. Radioelectron. Commun. Syst. 64, 36–44 (2021).  

9. A. R. Hasanov, R. A. Hasanov, R. A. Ahmadov, M. V. Sadykhov. Optimization of the Operational Parameters of an Acousto-Optical Delay Line // Instruments and Experimental Techniques, 2021, Vol. 64, No. 3, pp. 415–419. 

10. A. R. Hasanov, R. A. Hasanov, R. A. Akhmedov, and M. V. Sadikhov. Functionality of the Acousto-Optic Delay Lines Outside the Cutoff Frequency // Russian Microelectronics, 2021, Vol. 50, No. 7, pp. 538–542. DOI: 

11. Гасанов А.Р., Гасанов P.А. Некоторые особенности практической реализации акустооптической линии задержки с прямым детектированием // Приборы и техника эксперимента, 2017, № 5, с. 112–115. 

12. Гасанов А.Р., Гасанов P.А. Исследование отклика акустооптической линии задержки на короткое входное воздействие // Приборы и техника эксперимента, 2018, № 3, с. 54–56. 

13. А. Р. Гасанов, Р. А. Гасанов, Р. A. Ахмедов, Э. А. Агаев. Временные и частотные характеристики акустооптической линии задержки с прямым детектированием // Измерительная техника, 2019, №9, с.46*52. 

14. А.Р. Гасанов, Р.А. Гасанов, Р.А. Ахмедов, Э.А. Агаев. Акустооптический метод измерения энергогеометрических параметров лазерного излучения // Приборы и техника эксперимента, 2020, № 2, с. 109–112. 

15. А.Р. Гасанов, Р.А. Гасанов, Р.А. Ахмедов, М. В. Садыхов. Оптимизация эксплуатационных параметров акустооптической линии задержки // Приборы и техника эксперимента, 2021, № 3, с. 82–87. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 2009-cu ildə Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir.
Pedaqoji fəaliyyəti 40 ildən çox 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları

Azərbaycan mühəndislik akademiyası, “İlin mühəndisi-2015” fəxri adı.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 31 may tarixli 160 nömrəli Sərəncamı ilə "Əməkdar Müəllim" fəxri adı verilmişdir.

İş yeri və ünvanı Milli Aviasiya Akademiyası, AZ1045, Bakı, prospekt Mərdəkan, 30
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə prorektor 
Xidməti tel. (+994 12) 4972754 
Mobil tel . (+994 50) 5124764 
Ev tel. (+994 12) 5664410 
Faks  
Elektron poçtu

afig.gasanov.51@mail.ru 

 afighasanov@gmail.com