Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Həsənov Afiq Rəşid oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy r-nu   
Təvəllüdü 07.05.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Prof. Bonç-Bruyeviç Adına Leninqrad Elektrotexnika Rabitə İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


05.12.13

Radiotexnika və rabitə vasitələri qurğuları

Akustooptik ləngitmə xətləri və onların rabitə sistemlərində tətbiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


05.07.12; 05.12.13

Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar; Radiotexnika və rabitə vasitələri qurğuları

Optik və akustik dalğaların fotoelastik mühitlərdə qarşılıqlı təsiri. İnformasiyanın işlənməsinin akustooptik metodları və vasitələri

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

 -        ixtisasın adı

30 iyun 2014-cü il

Texnika elmləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
160-dan çox

 

47

 

37

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 12
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


5

1

Əsas elmi nailiyyətləri Elmi tədqiqat işləri əsasən şüşəvari və kristallik fotoelastik mühitlərdə akustooptik qarşılıqlı təsirin xüsusiyyətlərinin tədqiqinə və onların radiotexniki məsələlərin həllində tətbiqinə həsr olunmuşdur. Bu sahədə aparılan elmi tədqiqat işləri nəticəsində siqnalların səlis tənzimlənməsini təmin edən bir başa detektorlamalı və heterodin tipli akustooptik ləngitmə xətləri yaradılmış, onların nəzəri əsasları işlənmişdir. Həmin ləngitmə xətləri siqnalların zaman təhriflərinin kompensasiyası, radioşüalanma mənbələrinin geniş zolaqlı monitorinqi, tezlik modulyasiyalı siqnalların izləyici qəbulu və digər məsələlərin həlli üçün istifadə olunmuş, uyğun qurğu və sistemlər yaradılmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Пашаев А.М., Гасанов А.P. Шиpокополосная акустооптическая линия задеpжки гетеpодинного типа. "Pадиотехника", 1997 г. №7. с.31-33.

2. Гасанов А.P. Акустооптическая линия задеpжки гетеpодинного типа. "Пpибоpы и системы упpавления", 1997 г.№6. с.45.

3. Пашаев А.М., Гасанов А.P. Акустооптический пpе-обpазователь вpеменного масштаба. "Pадиотехника и электpоника", 1997 г, т.42, №5, с.606-608.

4. А.Р. Гасанов, Х.И. Абдуллаев. Акустооптический корректор временных искажений аналоговых сигналов. «Радиоэлектроника», 2004 г., №5. с.7375.

5. Гасанов А.Р., Гасанов P.А. Переходная характеристика электронно-перестраиваемого акустооптического полосового фильтра // Специальная техника, 2012, №1, с.3744.

6. Гасанов А.Р., Гасанов P.А. Акустооптические линии задержки низкочастотных и высокочастотных электрических сигналов // Специальная техника, 2013, №1, с.1121.

7. Гасанов А.Р., Гасанов P.А., Рустамов А.Р., Меликов Б.М. Электронно-управляемые акустооптические линии задержки и некоторые предложения по их применению // Специальная техника, 2014, №1, с.1627.

8. Гасанов А.Р., Гасанов P.А. K выбору вида модуляции в акустооптической линии задержки с прямым детектированием. «Радиоэлектроника», 2015, т. 58, № 6. с.22*33.

9. Гасанов А.Р., Гасанов P.А., Султанов Ф.Н., Гасанова С.М., Велиева С.Р. K использованию особенностей фотоупругого эффекта для демодуляции частотно-модулированных сигналов // Специальная техника, 2016, №1, с.32*41.

10. Гасанов А.Р., Гасанов P.А., Велиева С.Р., Гасанова С.М. Широкополосный фазоинвертор с разделенной нагрузкой на основе дифракции Рамана-Ната // Приборы и системы: управление, контроль, диагностика, 2016, № 4. с.48*53.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 2009-cu ildə Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir.
Pedaqoji fəaliyyəti 32 ildən çox 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları Azərbaycan mühəndislik akademiyası, “İlin mühəndisi-2015” fəxri adı.
İş yeri və ünvanı Milli Aviasiya Akademiyası, AZ1045, Binə, 25 km 
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə prorektor 
Xidməti tel. (+994 12) 4972754 
Mobil tel . (+994 50) 5124764 
Ev tel. (+994 12) 5664410 
Faks  
Elektron poçtu hasanov@naa.edu.az ;

afig.gasanov.51@mail.ru