Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Qardaşov Rauf Hacı oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Zaqatala rayonu   
Təvəllüdü 03.01.1956  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


11.00.08

Okeanologiya

Расчеты яркостных и радиационных характеристик чистой и покрытой нефтяной пленкой морской поверхности

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-       mövzunun adı


11.00.08

Okeanologiya

Исследование статистических характеристик света, отраженного от морской поверхности, методом зеркальных точек.

Müxbir üzv seçildiyi tarix və 

ixtisasın adı

2014, Okeanologiya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
65

 

50

 

19  Thomson Reuters - Science Citation Index (SCI)

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1. Mürəkkəb relyefə malik dağlıq bölgələrdə Günəş panellərinin optimal istiqamətinin tapılmasının analitik metodunun işlənməsi.

2. Təmiz və neft təbəqəsi ilə örtülü sakit və dalğalı dəniz səthinin parlaqlıq və radiasiya xarakteristikalarının hesablanma metodunun işlənməsi; Neft təbəqələrinin dənizin radiasiya balansına təsirinin hesablanması; Dənizin şüalanma qabiliyyətinin daha dəqiq qiymətinin hesablanması.

3. Dəniz səthinin durumunun (təmiz, neft təbəqəsi ilə örtülü, dalğalı) “güzgü əksi nöqtələr” metodu əsasında məsafədən zondlama metodunun işlənməsi; Dəniz səthində Günəş parıltılarının ölçülərinin paylanma qanununun (Gardashov distribution) tapılması.

4. Geostasionar peykdən müşahidə zamanı okean səthinə Günəş parıltısının yerini iki parametrə (Qrinviçə görə verilən zaman və peykin koordinatı) görə təyin edən metodun işlənməsi.

5. Dalğalı dəniz səthinin təhrif etdiyi sualti obyektlərin ani təsvirlərinin bərpası metodunun işlənməsi.

Elmi əsərlərinin adları

1.Gardashov R.H. (2021) Solar Radiation and Solar Panels. In: Lackner M., Sajjadi B., Chen WY. (eds) Handbook of Climate Change Mitigation and Adaptation. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6431-0_111-1

2.R.H. Gardashov , E.R. Gardashov & T.H. Gardashova (2021): Recovering the instantaneous images of underwater objects distorted by surface waves, Journal of Modern Optics, p.1-10., DOI: 10.1080/09500340.2021.1874555

3.Rauf Gardashov, Murad Eminov, Gokhan Kara, Esma Gül Emecen Kara, Tural  Mammadov, Xedce Huseynova.  The optimum daily direction of solar panels in the highlands, derived by an  analytical method. Renewable and Sustainable Energy Reviews 120 (2020) 109668. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109668

4.Rauf Gardashov, Gökhan Kara & E. Gül Emecen Kara.  Calculation of the statistical characteristics of the light reflected by a rough random cylindrical homogeneous Gaussian surface. 2, 2018, Journal of Modern Optics Pages 2025-2033 ,    https://doi.org/10.1080/09500340.2018.1489078

5.Gardashov R.H. and Eminov M.Sh. The determination of the sunglint location and its characteristics by observing from Meteosat   9 satellite. International Journal of Remote Sensing, 2015, 36:10, 2584-2598.  DOI: 10.1080/01431161.2015.1042119. (ISSN: 0143-1161)

6.Gardashov R.,Emecen Kara G. and Kara G. Distribution of the Sun glitter sizes on the sea surface, derived from theoretically and in situ experiments. Indian Journal of Geo-Marine Sciences, Vol. 43(4), April 2014, pp. 499-503. (ISSN: 0379-5136)

7.Гардашов Р.Г. Локация солнечного блика с геостационарного спутника, Баку, «Avropa», 2014, 180 с.

8.Gardashov R. The Distribution of Sun Glints Sizes on the Sea Surface, Open Geosciences (formerly Central European Journal of Geosciences) • 1(2) • 169-174. (ISSN: 2391-5447)

9.Gardashov R.G., Gardashova T.G. Determination of the Statistical Characteristics of the Specular Points of 3 Dimensional Gaussian Sea Surface. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 2009, Vol. 45, No. 5, pp. 620–628, (ISSN: 0001-4338)

10.Gardashov R.G. Determination of the Distribution Density of Specular Points on the Sea Surface. Inverse Problems in Science and Engineering, Vol. 16 No.4, pp. 447 - 460, 2008. (ISSN: 1741-5977)

11.Gardashov R.G. Determination of the Distribution Density of Specular Points on the Sea Surface: Formulation of the Inverse Problem. Izvestiya RAN, Atmospheric and Oceanic Physics. Vol.42, No 5, p. 632-636, 2006, (ISSN: 0001-4338)

12.Emecen E.G, Kara G., Erdogmus F. , Gardashov R. The determination of sunglint location on the ocean surface by observing from the geostationary satellites. Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences (TAO), Vol. 17 No.1, March 2006, pp.253-261, (ISSN: 1017-0839)

13.Gardashova T.G., Gardashov R.G. Simulation of statistical characteristics of light refleced by sea surface. Izvestiya RAN, Atmospheric and Oceanic Physics. Vol.37, No 1, p. 66-77, 2001, ( ISSN: 0001-4338)

14.Gardashov R.G., Barla M.C. The calculation of the distribution of the Sun glitter radiance on the ocean surface by observing from a geostationary orbit. International Journal of Remote Sensing, Vol. 22, No 15, p.2939-2952, 2001, (ISSN: 0143-1161)

15.Gardachov R.G. The probability density of the total curvature of a uniform random gaussian sea surface in the specular points. International Journal of Remote Sensing, Vol. 21, No 15, p.2917-2926, 2000, (ISSN: 0143-1161)

16.Gardashov R.G. The distribution of the Sun glitter radiance on the ocean surface by observing from a geostationary orbit. Izvestiya RAN, Atmospheric and Oceanic Physics. Vol.35, No 3, p. 417-420, 1999 , ( ISSN: 0001-4338)

17.Gardashov R.G., Barla M.S. Calculations of the radiance distribution of solar highlights on the ocean when they are observed from geostationary orbit. Journal of Optical Technology, 66(12), 1089-1093, DEC 1999. (ISSN: 1070-9762)

18.Gardashov R.G. The distribution density of the Gaussian curvature of the sea surface at he mirror image points. Izvestiya AN USSR, Atmospheric and Oceanic Physics. Vol.27, No 12, p.1367-1371, 1991 , (ISSN: 0001-4338)

19.Akhmedov L.N.,Gardashov R.G., Shifrin K.S. On the calculation of fluctuation in intensity of parallel rays of light reflected from the sea surface. Izvestiya AN USSR, Atmospheric and Oceanic Physics. Vol.23, No 1, p.99-103, 1990, ( ISSN: 0001-4338)

20.Gardashov R.G., Zolotova J.K., Shifrin K.S. Emissivity, thermal albedo and effective emissivity of the sea at different wind speeds. Oceanologica acta, Vol.11, No 2, p.121-124, 1988,

21.Shifrin K.S., Gardashov R.G. Inensity of light scattered from the sea surface. Izvestiya AN USSR, Atmospheric and Oceanic Physics. Vol.23, No 4, p.415-422,1987.

22.Gardashov R.G., Zolotova J.K., Shifrin K.S. Ocean albedo for atmospheric termal radiation. Izvestiya AN SSSR, Fizika atmosfery i okeana, Vol.21,No 4, p.438-440,1985, (ISSN: 0001-4338)

23.Shifrin K.S., Gardashov R.G. Model calculation of the reflection of light from the sea surface. Izvestiya AN USSR, Atmospheric and Oceanic Physics. Vol.21, No 2, p.162-169, 1985, (ISSN: 0001-4338)

24.Gardashov R.G., Shifrin K.S. Emissiviti of sea surface. Izvestiya AN USSR, Atmospheric and Oceanic Physics. Vol.19, No 7, p.771-773, 1983, (ISSN: 0001-4338)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti 1993-2007 illərdə İstanbul Universiteti, Mühəndislik fakültəsi, Prof.Dr 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1. İstanbul Universiteti “Başarılı Araştirmacı Belgesi” (2 dəfə)

2. TÜBİTAK-ın pul mükafatı (3 dəfə)

İş yeri və ünvanı AMEA, akad.H.Əliyev adına  Coğrafiya İnstitutu,  AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, H. Cavid pr 115 
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5385976
Mobil tel. (+994 55) 6548342 
Ev tel. (+994 12) 4374527 
Faks  
Elektron poçtu rauf_gardashov@yahoo.co.uk