Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Bünyadzadə Könül Yusif qızı

 

Anadan olduğu yer Vardenis rayonu, Ermənistan SSR   
Təvəllüdü 02.07.1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı7210.01

Fəlsəfə tarixi

Sərrac Tuinin “Əl-Lümə” əsərində sufi-fəlsəfi məsələlər

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı7210.01

Fəlsəfə tarixi

Şərq və Qərb fəlsəfə tarixində irrasional idrak (orta əsrlər)

Müxbir üzv seçilməsi

-      tarix

-      ixtisasın adı


2017

Fəlsəfə
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

Elmi əsərləri 200-dən artıq, 10 monoqrafiya

 

Elmi əsərləri 54, 1 monoqrafiya

 

10
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


5

Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları
 • Muğam fəlsəfəsi. Bakı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2018.
 • Insan: kamilliyin arxitektonikası. Bakı, Zərdabi LTD, 2014.
 • Təsəvvüf fəlsəfəsinin ilk mənbələri. Sərrac Tusinin "əl-Lümə‘" əsəri, Bakı: "Qammaservis", 2002.
 • Şərq və Qərb: ilahi vəhdətdən keçən özünüdərk. Bakı: Nurlan, 2006.
 • Mənsur Həllacın sirli dünyası. Bakı: Adiloğlu, 2006. ("Əxbar əl-Həllac" kitabının tərcüməsi və geniş giriş məqaləsi).
 • Təsəvvüf nurunun iki çırağı: Mənsur Həllac və Sərrac Tusi. Bakı: Adiloğlu, 2007, 190 səh. (Mənsur Həllacın "Kitab ət-Təvasin" traktatının və Sərrac Tusinin "əl-Lümə'" əsərindən bəzi hissələrin tərcüməsi və geniş giriş məqalələri).
 • Doğu'da ve Batı'da irrasyonel düşüncenin boyutları. İstanbul: Ötüken, 2009. (türk dilində).
 • Gəncliyin fəlsəfəsi. Bakı: Nurlar, 2009.
 • İslam fəlsəfəsi: tarix və müasirlik. Bakı: Çaşıoğlu, 2010.
 • Dogu’da ve Bati’da kadin: Idealler ve Gerceklikler 
 • Mugham as the Synthesis of The Eastern and Western Thought - Education, Arts and Humanities and Higher Education Leadership in the Asian Community Within the Perspective of Common Values // Proceedings of the 9th İnternational Congress of the Asian Philosophical Association (ICAPA), UniversitiTeknologi Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, 2016. pp. 283-291.
 • Sufism as Medicine
 • Pantheism in Thinking of the Medieval East
 • The Phenomenon of the Unity of Idea
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü,

Asiya Fəlsəfə Assosiasiyasının Vitse-Prezidenti,

Mühyiddin İbn Ərəbi Cəmiyyətinin (Oxford) üzvü,

UNESCO Beynəlxalq Qadın Filosoflar Şəbəkəsinin (UNESCO) üzvü,

Dünya Fenomenologiya İnstitutunun üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 

2018 – “Metafizika” fəlsəfi və fənlər arası araşdırmalar jurnalının Redaksiya Şurasının sədri,

2018 Aprel – 2020 Dekabr – Azərbaycan mədəniyyətlərin kəsişməsində: mərhələlər, problemlər və perspektivlər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası,

2016 Aprel – 2017 Yanvar – Fəlsəfədə İlahi və Bəşəri Sevgi (Rabiəəl-Ədəviyyə və Edith Stein) – 2221 - Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave (29 Mayis Universiteti, Istanbul, Türkiyə),

2014 Oktyabr – Mobillik qrantı – Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu,

2013 – 2015 “Azərbaycan muğamı – tarix, fəlsəfə və ənənələr” - Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu,

2011-2012 - Layihə rəhbəri – “XX-XXI əsrlərdə İslam fəlsəfəsinin ən yeni istiqamətləri - Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu,

2017 sentyabr 14 – “Azərbaycan Muğamı və Mehriban Əliyeva” - Binəqədi rayon İcra Hakimiyyəti – Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondunun layihəsi çərçivəsində,

2017 iyun 9 - “İlham Əliyev və dövlət siyasətinin prioritet istiqamətləri” – Şirvan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollec – Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondunun layihəsi çərçivəsində.

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115  
Vəzifəsi Baş elmi işçi, şöbə müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3208025 
Ev tel. (+994 12) 5372496 
Faks  
Elektron poçtu bkonul885@hotmail.com