Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

İmanov Qorxmaz Cahangir oğlu

 

Veb-sayt     Image result for İmanov Qorxmaz Cahangir oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 17.04.1941
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU)
Elmi dərəcəsi İqtisad elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 


08.00.13

İqtisadi – riyazi üsullar

Yüklərin daşınması prosesinin optimallaşdırılması məsələləri EHM və iqtisadi- riyazi üsulların tətbiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


08.00.13

İqtisadi-riyazi üsullar

Milli İqtisadiyyatının optimal planlaşdırılmasının inteqral modellər sistemi

Müxbir üzv seçilməsi

-      tarix

-      ixtisasın adı


2017

İqtisadiyyat

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

220

 

80


15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


31

3

Əsas elmi nailiyyətləri

Müttəfiq respublikaların xalq təsərrüfatlarının planlaşdırılması modelləri

İqtisadi sistemlərin struktur-funksional modelləri İqtisadi praqnozlaşdırma modelləri

Azərbaycanın sosial-iqtisadi modelləri (makro iqtisadi təhlil)

İqtisadi qeyri-müəyyənlik problemləri və qeyri-səlis modellər

Sosial sistemlərin keyfiyyətinin qiymətləndiriəməsinin qeyri-səlis modelləri

İqtisadi inkişafın yeni bazarları: Azərbaycan Dayanıqlı inkişafın milli strategiyasının qiymətləndirilməsi modelləri

Sosial iqtisadi sistemlərin makro indekslərinin qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi əsasında qiymətləndirilməsi

Elmi əsərlərinin adları

1. İmanov Q.C. Müttəfiq  respublikanın xalq təsərrüfat balansının inteqrallaşdırılmış sistemi, Моsкvа, SSRİ EA MİRİ, 1981 (rus).

2. Модели Экономических Систем. Баку, «Элм» 1983. стр.153.

3. Модели Экономического Прогнозирования. Баку, «Элм» 1988. стр.157.

4. Models of socio-economic development of Azerbaijan: Macroeconomic analysis, the "Science" Publishing House, Baku, 2001.

5. Modern economics, neural networks, fuzzy logic, Monograph, National Academy of Sciences, the "Science" Publishing House, Baku, 2003.

6. Проблемы Экономической Неопределённости и Fuzzy Модели. Баку, «Элм» 2011. стр. 322.

7. Nuevos mercados para la recuperacion economica: Azerbaiyan, Book, Real Academia de Ciencias conomicas y Financieras, Presidentes de Honor: E.Kydland and etc., Barcelona, 2011, 338 p. (in English).

8. Fuzzy models estimation social system quality, LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Deutchland, 2013, 60 p. (in Russian).

9. Fuzzy estimation of quality of socioeconomic system, Real Academia de Ciencias Economicas y Financieras, Barcelona, Spain, 2013, 68 p.

10. Economy and society, Eserp, School of Business and Social Sciences, Scientific Collection of Economic, Legal and Social Sciences, Barcelona, Spain, 2015, 140 p

11. Models estimation of national social and human capital qualities, (chapter in book) Decision making and knowledge decision support systems, eds. Gil-Lafuente, Zopounidis, Springer International Publishing, Switzerland, 2015, 11-18 pp.

12. Models for Estimation of the Quality of National Strategy of Sustainable Development, LAP Lambert Academic Publishing, Germany, 2016, 115 p.

13. Fuzzy Model in Economics. Springer, 2021. pp.126

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1.AMEA-nın müxbir üzvü.

2.İspaniya İqtisadiyyat və Maliyyə Elmləri Kral Akademiyasının xarici üzvü.

3.Ukrainada çap olunan “ İqtisadiyyatda neyro-fuzzy texnologiyaların modelləşdirilməsi” beynəlxalq jurnalının redaksiya heyyətinin üzvü.

4.Akademik N.P.Fedorenko adına Beynəlxalq Elm Fondunun İdarə heyyətinin üzvü.

5.Ali Avropa Doktorlar Şurasının fəxri üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti

1969 - 2010-cu illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində,

Bakı Dövlət Universitetində,

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində 

Hal – hazırda müxtəlif təhsil ocaqlarının aspirantlarına rəhbərlik 

Digər fəaliyyəti  2017-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin müxbir üzvü 
Təltif və mükafatları Azərbaycan Dövlət Mükafatı Laureatı (1984)
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın İdarəetmə sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan, Bakı, B.Vahabzadə küç.,68
Vəzifəsi İqtisadiyyatın qeyri-səlis modelləri laboratoriyasının müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5102690
Mobil tel. (+994 50) 3104003
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu korkmazi2000@gmail.com