Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Qasımov Elmar Mustafa oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 10.02.1962 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutu, müalicə işi fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Tibb üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

14.00.33; 14.00.08

«Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili»; «Göz xəstəlikləri»

«Azərbaycanda qlaukoma nəticəsində baş verən korluq və əlilliyin tibbi-sosial aspektləri»

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

14.00.08

«Göz xəstəlikləri»

«Kvant generatorun yeni növü – mis buxar əsaslı lazeri və oftalmologiyada onun istifadəsinin imkanları»

Müxbir üzv seçilməsi

-        tarix

-        ixtisasın adı


2017

Tibb

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

232

 

82


20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 10 
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

18

3

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan Respublikasında ilk dəfə olaraq qlaukoma nəticəsində baş verən əlilliyin profilaktikası, korluğun qarşısının alınması və qlaukomalı xəstələrin tibbi-sosial reabilitasiyasını təmin edən metodik tövsiyələr hazırlanıb. Qlaukomanın cərrahi müalicəsində müasir cərrahi müalicə üsulları təqdim olunub. Vitreal damar komplekslərinin və vaskulyarizasiya olunmuş şvartların müalicəsində mis buxar əsaslı lazerinin xüsusi şüalanma üsulu ilə klinik effektiv qeyri-invaziv müalicə üsulu hazırlanıb.

Ən müasir diaqnostik və cərrahi avadanlıqla təchiz olunmuş səyyar oftalmoloji klinikanın təklif edilən iş modeli görmə orqanının xəstəliklərinin profilaktikasını təmin edir, respublikanın ucqar rayonlarında göstərilən oftalmoloji yardımın keyfiyyətinin yüksəldilməsi, yerli kadrların peşə təkmilləşdirilməsi işində qiymətəgəlməz rol oynayır və Azərbaycan və digər ölkələr üçün korluq və əlilliyin azaldılması yollarından biri sayıla bilər.

Hal-hazırda “Azərbaycan Respublikasında regionlar üzrə qlaukoma və digər göz xəstəliklərinin aşkar olunması və qeydə alınması” proqramı həyata keçirilir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Лечение воспалительных состояний радужки и цилиарного тела, сопровождающихсяфибринозной экссудацией. Вестник офтальмологии, 2002, т.118, № 6, с.28-29.

2. Новый лазер на парах меди в офтальмологической практике. Рефракционная хирургия иофтальмология, 2003, т.3, № 1, с.20-22.

3. Qlaukomanın müasir müalicə üsulları, 2005. Tədris-metodik vəsait.

4. Qlaukoma, 2007. Tədris-metodik vəsait.

5. Гендерные особенности медико-социального груза инвалидности вследствие офтальмопатологии. Офтальмология, 2011, том 8, № 1, c.49-51.

6. Первичная заболеваемость органа зрения у подростков в республике Азербайджан.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri, 2014, LXX CİLD, № 1, 71-742014.

7. Göz xəstəlikləri, 2014.Kitab.

8. Gözün kəskin xəstəlikləri və zədələri zamanı ilk tibbi yardım, 2015. Dərs vəsait.

9. Десятилетний опыт работы мобильной офтальмологической клиники в Азербайджане.Oftalmologiya Elmi-Praktik Jurnal 2015, №1 (17), s. 55-60.

10. Laser-induced corneal cross-linking upon photorefractive ablation with riboflavin. Clinicalophthalmology, 2016, v.10, p.587-592.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin sədri;

Avropanın Kataraktal və Refraksion Cərrahlar Cəmiyyətinin üzvü;

Rusiya Qlaukoma Cəmiyyətinin Ekspert Şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti Akademik Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun “Göz xəstəlikləri” kafedrasının müdiri
Digər fəaliyyəti  Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, baş oftalmoloq 
Təltif və mükafatları Əməkdar elm xadimi 
Əsas iş yeri və ünvanı Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, AZ1114, Cavadxan küçəsi 32/15 
Vəzifəsi Direktor 
Xidməti tel. (+994 12) 4920501 
Mobil tel. (+994 50) 2112808          
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu elmardoc62@gmail.com