Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Novruzov Vaqif Seyfəddin oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Quba rayonu, Rustov kəndi  
Təvəllüdü 01.07.1943  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Gəncə Dövlət Universiteti, biologiya 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2417.01

Botanika

Azərbaycanın Quba-Qusar rayonlarının epifit şibyələri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2417.01

Botanika

Böyük Qafqazın lixenoflorasının analizi

Müxbir üzv seçilməsi

-        tarix

-        ixtisasın adı


02.05.2017

Botanika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

180

6612

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


13

3

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanın şibyə florası, həmçinin çoxsaylı elmi ekspedisiyaların materialları əsasında Qafqazda növəmələgəlmə prosesini, floranın genezisi, formalaşması yollarını elmi dəlillərlə daha da dəqiqləşdirmişdir. Qafqazda ilk dəfə olaraq nadir və məhv olma təhlükəsində qalan şibyə və mamırların mühafizəsi üçün tədbirlər sistemi işənib hazırlanmışdır. Elmə məlum olmayan 15 yeni şibyə növünün ilk dəfə botaniki təsvirini verərək, onları dünya florasına daxil etmişdir. Keçmiş SSRİ (5 növ), Qafqaz (98 növ) və Azərbaycan florası üçün 300- dən çox yeni növ müəyyənləşdirmişdir.

Respublikanın müxtəlif təbii-coğrafi zonalarından toplanmış 300-ə qədər növün analizi aparılaraq, onlardan yeni tibbi preparatların alınmasına imkan verən keyfiyyətli ksanton, antroxinon, emodin, xloremodinin ayrılmasına nail olub. Tibbi-bioloji tədqiqatlar üçün xammal bazasının vacibliyi nəzərə alınaraq tibbi-bioloji perspektivi olan növlərin respublikada ehtiyatı hesablanmış və yayılma arealı dəqiqləşdirilmişdir. Həmin məlumatlar yeni dərman preparatlarının alınması və istehsalında istifadə olunur.

Müəyyənləşdirilmişdir ki, müxtəlif ekoloji qruplara aid olan şibyələr Azərbaycana əsasən 3-cü və 4-cü dövrlərdə 3 miqrasiya dalğası ilə daxil olmşdur: şimal arktik, şimal boreal, ön asiya və aralıq dənizi.

“Azərbaycanın Qırmızı Kitabı”nın (II cildlik) 2-ci nəşrinin redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları 1. Флорогенетический анализ лишайников Большого Кавказа. и вопрсы ее охрана (Монография), Баку:Элм,1990,324 с.;

2. Biological varietes of plants in South Caucasus and their protection. Vienna (Аustriya)2005

3. Анализ бриофлоры Гянджачайского бассейна. Журн: Естественные и технические науки» Москва, № 3(47). 2010, с.69-71.

4. Fitosenologiyanın (Geobotanika) əsasları (Dərslik),Bakı:Elm,2010,305 s.10.

5. Kiçik Qafqazın yüksək dağlığında qaya və tökün-tülərin zəngçiçəkliləri (Campanulaceae Juss.). AMEA Xəbərləri, Biologiya və tibb elmləri, cild 68, №1, 2013, s35-39

6. The Seed Productivity of Some Plants in the Rock and Debrises of the High Upland of the Small Caucasus. EUROPEAN ACADEMIC RES- EARCH Vol. I, Issue 12/ March 2014 (5702-5711)Impact Factor: 3.1 (UIF) DRJI Value: 5.9 (B+)

7. Конспект лишайников Азербайджана.(Монография), Баку: Элм,2014,236 с

8. The anthropogenic dynamics and the preservation of vegetation of the Western region of Azerbaijan” Romania,İnternational Multidisciplinary Research Journal, European Academik Research, vol.I, Issue 11,February 2014.

9. The systematic analysis of moss families in Western part of Azerbaijan. International Conference Innovative Approaches to Conservation of Biodiversity.International Conference Innovative Approaches to Conservation of Biodiversity. Conference Program. October 2-4, 2016. Baku, Azerbaijan

10. Флорогенетическое значение анатомических признаков представителей сем.Rosaceae Азербайджана. Материалы XVII Международной научной конференции Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России. Нальчик,2015,с.176-179

11. Flora biodiversity of the raines of the Kapaz mountion. Seab 2016. Symposium an euroasion bidisersity, abstract book. 23-27 may, 2016, Antalya, Türkiyə.

12. Genesis of the Flora of Specially Guarded Natural Areas - Geygel National Park, Eldarpinery, Garayazy and Korchay State Natural Reservations. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences ISSN: 2319-7706 Volume 6 Number 2 (2017) pp. 95-99 Journal homepage: http://www.ijcmas.com

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  GDU-da dekan və kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün yaradılmış seçki komissiyasının sədri

GDU-da Elmi Şuranın üzvü

GDU-da Tədris Metodiki Şuranın sədri

ADAU-da Dissertasiya Şurasının üzvü

Azərbaycan Respublikası - Botanika Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 1982-ci ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində dosent, professor, elmi işlər üzrə prorektor və rektor əvəzi

2006-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetində Botanika kafedrasının müdiri, professor

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi fəxri adı verilmişdir.

2009-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə "Xatirə medalı" ilə təltif edilmişdir. (N0008)

Əsas iş yeri və ünvanı Gəncə Dövlət Universiteti, AZ2000 Gəncə, Heydər Əliyev prospekti, 157 
Vəzifəsi Botanika kafedrasının müdiri
Xidməti tel. (+994 22) 2521351
Mobil tel. (+994 50) 5839856 
Ev tel. (+994 22) 2674278
Faks  
Elektron poçtu vnovruzov1@rambler.ru