Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Əzizov İbrahim Vahab oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Zaqatala rayonu, Qarqay kəndi    
Təvəllüdü 05.08.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, biologiya 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


2411.02

Bitki fiziologiyası

Müxtəlif məhsuldar buğdanın ontogenezində xloroplastların fotosintez qabiliyyəti

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


2411.02

Bitki fiziologiyası

Məhsuldarlığı və becərilmə şəraiti ilə əlaqədar olaraq müxtəlif buğda sortlarının assimiləedici orqanlarından ayrılmış xloroplastlarda fotokimyəvi reaksiyaların fəallığı

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

2001

Bitki fiziologiyası
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
240

 

160

 

20
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

     -  fəlsəfə doktorlarının sayı

     -  elmlər doktorlarının sayı


8

Əsas elmi nailiyyətləri Quraqlıq şəraitində müxtəlif buğda sortlarının su rejiminin, zülal tərkibinin və xloroplastların fotosintez fəallığının tədqiqi nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, davamlı sortların xloroplastlarının yüksək fəallığı yarpaqlarda suyun nisbi miqdarının çox, su defisitinin az və zülalların miqdarının çox olması ilə əlaqədardır.

Crocus sativus L., Achillea filipendulina Lam., Calendula officinalis L. və Hypericum perforatum L. bitkilərinin toplusundan alınmış ekstraktın bitki və heyvanlarda şüaqoruyucu effektə malik olması müəyyən edilmişdir.

Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarının monitorinqi aparılmış, ərazi üçün səciyyəvi olan mikroorqanizmlərdən, onurğasızlardan və bitkilərdən istifadə etməklə çirkli torpaqların bioremediasiyası üsulu işlənib hazırlanmışdır.

Manqan ilə qlisin, sistein və metionon amin turşularının kompleksləri sintez edilmişdir. Həmin komplekslərin buğda toxumlarının cücərməsinə, cücərtilərinin böyümə və inkişafına, yarpaqlarda xlorofil piqmentinin miqdarına təsiri öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, manqanın sistein amin turşusu ilə kompleksi toxumların cücərməsinə, cücərtilərin böyümə və inkişafına stimullaşdırıcı təsir göstərir. Bu komplekslə işlənmiş toxumların cücərtilərində xlorofilin miqdarı yüksək olmuş, duraqlıq stresinə daha çox davamlılıq göstərmişlər.  

Elmi əsərlərinin adları 1. Influence newly synthesized manganese complexes with amino asids on morphophysiological characteristics wheat germ.// American International Journal of contemporary research.2014. V.4 No.12. 2014.PP.58-60.

2. New technology of cleaning contaminated soil// Sci-Afric Journal of scientific issues, research and essays.2015. Vol.3, N4. PP. 699-703.

3. Genetic variation and root-shoot traits correlations in drought codition in Sesame by using multivariate statistical methods// Phyton Annales Rey Botanicae. 2014. Vol.54, fasc.1, PP.37-40.

4. Radioprotective effect of the exstract of plant collection on gamma irradiated seeds of wheat// International journal of agriculture innovations and research. 2015. v.4. issue2, PP 339-341.

5. Influence of chloride salinity on germination, water relation parameters and chlorophyll content of wheat genotypes//International journal of current research, 2016,V.8,Issue 02, pp.2975-2978.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti 1985-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində ixtisas dərslərini aparır.
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 2005-ci ildə Azərbaycan Prezidenti tərəfindən “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.
İş yeri və ünvanı AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Mətbuat prospekti. 2A 
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5381355
Mobil tel . (+994 50) 6855093
Ev tel. (+994 12) 4503303
Faks  
Elektron poçtu i.azizov@rambler.ru