Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

İmamverdiyev Sudeyf Bəşir oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Astara şəhəri
Təvəllüdü 02.07.1938 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Tibb Universitetimüalicə işi 
Elmi dərəcəsi Tibb elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-        mövzunun adı


14.0040.

Urologiya

Sidikliyin, prоstаt vəzinin və хаrici cinsiyyət üzvlərinin şişlərində limfоqrаfiyа və sümükdахili çаnаq flеbоqrаfiyаsının rоlu 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


14.00.30.

Cərrahiyyə

Hər iki böyrək аrtеriyаsının хəstəliyi zаmаnı vаzоrеnаl hipеrtоniyаnın cərrаhi müаlicəsi

Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı


2001

tibb
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 490
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 178
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 300 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 13
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı
 

21

3
Əsas elmi nailiyyətləri Ağır formal böyrək daşı xəstəliyinin və sidik-cinsiyyət fistulalarının cərrahi müalicəsi, sidikliyin və böyrəklərin bədхаssəli şişlərinin аğır fоrmаlаrının müаlicəsində orqansaxlayıcı əməliyyatların tətbiqi, yuxarı və aşağı sidik yollarında rekonustriktiv plastik əməliyyatların, Priapizm və Peyrono xəstəliyinin cərrahi müalicəsi sahəsində, sidik axarı daşlarının uretero – renoskopik üsulla müalicəsi, həmçinin prоstаt vəzinin adenoması və хərçənginin diаqnоstikаsı, müalicəsi.
Elmi əsərlərinin adları 1. Vazorenal hipertoniyanın cərrahi müalicəsi. Bakı, Azərnəşr 1979.

2. Mərcanvari və çoxlu nefrolitiazın cərrahi müalicəsi, Bakı, Azərnəşr 1993.

3. Urologiya dərslik - Təbib 2005 496 səh

4. Andrologiya. Baki 2015. 368 s. Derslik

5. Kliniki Uroginekologiya. Həkimlər üçün rəhbərlik Bakı 2015, 412 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Azərbaycan Uroloqlar Cəmiyyətinin sədri

2. Azərbaycan Androloqlar Cəmiyyətinin fəхri sədri

3. Gürcüstаn Urоlоqlаr Аssоsiаsiyаsının fəхri üzvü

4. Azərbаycаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsının müхbir üzvü

5. Rusiyа Təbiət Еlmləri Аkаdеmiyаsının həqiqi üzvü

6. Türk Uroloji Dərnəyinin fəxri üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 1965-ci ildən
Digər fəaliyyəti Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının Siyаsi Şurаsının üzvü (1992)
Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədrinin müavini 
Təltif və mükafatları 1. Şöhrət оrdеni - 2000.

2. Y.Məmmədəliyеv аdınа mеdаl - 2006.

3. ”Alfred Nоbеl” medalı - 2010

4. “B.İ.Vernadski “adına qızıl medal - 2011

5. “Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fəxri diplomu” - 2013

6. Orden «Tрудом и Знанием» (Labore et Scientia).

7. «Золотой Медалью Европейского Качества» Gold Medal "European Quality"

8. “Azərbaycanın Qüruru” Qızıl ordeni - 2018

9. “Şərəf” ordeni - 2018.

İş yeri və ünvanı Azərbaycan Tibb Universiteti, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Bakıxanov 23 
Vəzifəsi Urologiya kafedrasının müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4325030
Mobil tel . (+994 50) 3133088 
Ev tel. (+994 12) 4974412 
Faks  
Elektron poçtu d_urolgy@mail.ru