Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Laçın rayonu, Təzəkənd kəndi 
Təvəllüdü 02.10.1941 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, mexanika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.02.04    (2002.01)

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

Konik örtük və dəyişən qalınlıqlı dairəvi lövhə üçün üçölçülü gərginlik- deformasiya vəziyyətinin asimptotik təhlili
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


01.02.04 (2002.01)

Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası

Örtüklər üçün elastikiyyət nəzəriyyəsinin bəzi fəza məsələlərinin asimptotik təhlili

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2001
mexanika
 
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2014
mexanika
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 103 (2 monoqrafiya, 1 dərslik, 5 dərs vəsaiti)
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 37
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 83
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


20

2

Əsas elmi nailiyyətləri Elastikiyyət nəzəriyyəsində  yeni “Bircins həllər” metodu işlənib hazırlanmış, həmin metodun köməyi ilə örtük və lövhələr üçün elastikiyyət nəzəriyyəsinin üçölçülü məsələlərindən ikiölçülü məsələlərə  keçid problemi öyrənilmiş, örtük və lövhələrin ümumi riyazi nəzəriyyəsi yaradılmış, bu dəqiq münasibətlər arasında örtük və lövhələrin klassik nəzəriyyəsinin tətbiq olunma oblastı müəyyən olunmuşdur. Nazik divarlı konstruksiyalarda əvvəllər məlum olmayan yeni dinamik effekt kəşf olunmuşdur. Xüsusi halda, klassik elastikiyyət nəzəriyyəsinin Sen-Venan prinsipinin rəqs tezliyinin müəyyən qiymətindən sonra doğru olmadığı isbat olunmuşdur. Alınmış dəqiq həllər əsasında örtük və lövhələrin klassik nəzəriyyəsinə nəzərən daha dəqiq olan örtük və lövhələrin yeni nəzəriyyəsi verilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Mehdiyev M.F., Bergman R.M. “Asymptotic analysis of the dynamic problem of the theory of elasticity for a transverse isotropic hollow cylinder.” Journal of sound and vibration.- 2001. – Vol. 244, N 2. p. 177-194.

2. Мехтиев М.Ф., Сардарова Н. А.,Фомина Н.И “Асимптотическое поведение решения осесимметричной задачи теории упругости для трансверсаль но полого конуса .” Известия РАН.Механика твердого тела. – 2003 . - № 2.- С. 61 –70.

3. Mehdiyev M.F. “Asymptotic analysis of anisotropic elasticity theory proplem for finite length hollw cylinder.” Trans. of NAS of Azerb, ser. of phys. – techn. & math. sci. – 2003.- vol. 23, N 1. Math. & Mech.- p. 219 – 228.

4. Мехтиев М.Ф., Амрахова А. Р. “Задача растяжения-сжатия для транстропной плиты переменной толщины.” Изв. ВУЗ-ов Северокавказский регион Сер. Естеств. Науки.- Спецвыпуск. – 2004. – с. 72-77.

5. Mehdiyev M.F., Mollai H.H., Sharifov Y.A. “On an optimal control problem for nonlinear systems with integral conditions.” Trans. of Nas.of Azerb.ser. phys. – techn. and math.sci. – 2005. – vol.XXV, N 4. Math. and Mech. – p. 191 – 198.

6. Mehdiyev M.F. “Non-axially-symmetrric problems of elasticity theory for transversally isotropic hollow sphere.” Trans. of NAS of Azerb. ser. of phys.-techn. & math. sci.–2007.vol. 27, N1–Math. & Mech.-p.155-164.

7. Mehdiyev M.F., Məmmədov O.M. “Xətti cəbrin əsas elementləri.” “Bakı Universiteti”nəşriyyatı.- 2013, 187 səh.

8. Mehdiyev M.F., Məmmədov O.M. “Kompüter mütəxəssisləri üçün universal cəbr nəzəriyyəsi.” “Bakı Universiteti 2013.- 390 səhifə.

9. Мехтиев М. Ф., Mуталлимов Ш. М. “О соударении твердого тела с гибкой конструкцией.” Доклады НАНА, том LXX, №3 с. 29-34, 2014

10. Мехтиев М. Ф., Ахмедов Н. К., Шахвердиева Н. “Анализ осесимметричной задачи теории упругости для неоднородной трансверсально-изотропной конической оболочки.” Известие высших учебных заведений, Северо-Кавказский регион, естественные науки, №2(5-11), 2015.

11. Mehdiyev M.F., Zeynalov R. M. “Solution of boundary-value problem for cauchy-riemann equation in a domain bounded with a parabola of 1-st quadrant” Esat European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3 (10) 2016,p.119-122.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Kembric Universitetinin fəxri doktoru
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin dekanı, Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrasının müdiri, professor
Digər fəaliyyəti BDU-nun nəzrində disertasiya şurasının sədri
Təltif və mükafatları Əməkdar elm xadimi;

Avropa İttifaqının Elm və Sənaye Palatasının “Qızıl medalı”;

Azərbaycan Respublikasının “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı.

İş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə  küç., 9
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5390393
Mobil tel . (+994 50) 6683746
Ev tel. (+994 12) 4348965
Faks  
Elektron poçtu m.mehdiyev@bsu.az