Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Hacıyev Asəf Hacı oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri   
Təvəllüdü 29.05.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi (1973) 
Elmi dərəcəsi riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı


 

01.01.05

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Cihazları hərəkətdə olan kütləvi xidmət sistemləri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı


 

01.01.05

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Obyektləri hərəkət edən kütləvi xidmət sistemlərinin stoxastik analizi
Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2001

riyaziyyat

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2014

riyaziyyat

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 150 elm iş və 3 kitab 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 116 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 66
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı8

4
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Kütləvi xidmət sistemləri üçün tələblərin xidmət anlarını gecikdirən xüsusi idarəetmə funksiyası daxil edilmiş və bu sinifdə kütləvi xidmət sistemləri üçün idarəetmə nəzəriyyəsi yaradılmışdır. İdarə oluna bilən kütləvi xidmət sistemlərinin geniş sinfi aşkar olunmuş, tələblərin orta gözləmə müddətini minimumlaşdıran optimal idarəetmə funksiyası tapılmışdır.

2. Naməlum parametrləri artan, xətaları naməlum dispersiyalı, bir nöqtədə ancaq bir müşahidəsi olan regressiya modellərində yayınma vektorunun kovariasiya matrisinin elementlərini qiymətləndirən yeni universal metod yaradılmışdır. Bu metoda əsasən regressiya modellərində naməlum parametrlərin sayını qiymətləndirmək və naməlum funksiya üçün etibarlıq zolağının qurulması göstərilmişdir.

3. Müxtəlif əlifba hərflərinin kompüter klaviaturasında optimal düzülüşü üçün yeni statstik yanaşma təklif olunub. Yanaşmaya əsasən Azərbaycan hərflərinin kompüter klaviaturasında optimal düzülüşü təklif olunub. Optimal düzülüş bu günə qədər mövcud olan düzülüşlərlə müqaisədə əllərə düşən yükü və eyni zamanda tekstlərin yığım vaxtını azaldır.
Elmi əsərlərinin adları 1. Delays minimizing a waiting time in systems with recurrent scientific ervices. Scand.J.Statist., (1985), 12, p.301-307.

2. Статистические оценки в регрессионных моделях с зависимыми ошибками наблюдений. Теория вероятн. применение., (1989), т.34, No. 4, с.764-768.

3. Estimation of unknown parameters and Construction of a confidence band for unknown functions in regression models. Matematical Sciences, 1995, v.75 , №6, р.42-50.

4. Управление челночными (Шаттл) системами с случайным объемом. Докл. РАН, Математика. (1999), т.380, No.5

5. Линейные регрессионные модели с растущим числом неизвестных параметров. Докл.РАН, Математика. 2004, т.399, No.3.

6. Mathematical theory of regression models with increasing number of unknown parameters. Nonlinear models. Research Report №1, 2004. Lincoln University, Oakland, USA.

7. Statistical Analysis of the Regression Models with İncreasing Numbers of Unknown Parameters. Fern Universitat in Hagen, Seminarberichte aus dem Fachbereich Mathematik, Band 76, 2005.p.133-146.

8. On solving Statistical Problems for the Stochastic Processes by the Sufficient Empirical Averaging Method. Book: Publ. "Birkhauser", Holland, Amsterdam, 2007.

9. Statistical Approach for finding an Optimal Placement of the Letters of Azeri Alphabet on a Computer Keyboard.     Intern. J. Applied and Comput. Mathem. 2009,v.8, No.1, pp.

10. Calculation of queues characteristics with non-stationary input flow. Intern. Journal Electronic modeling, 2012, v.34, №6, p.p.35-40.

11. Risk Analysis in Oil Exploration. İntern. J. Appl. Comp.Mathem., 2013, No.1.

12. Calculation of queues characteristics with non-stationary input flow.

Automatic and Computing Technics, Riga, 2014, №2.

13. Математические модели движущихся частиц и их приложения". LAP LAMBERT  Academ.Publishing. 2015.

14. Mathem. models of lift systems and simulation. Proceedings of 13 ICMSEM,

Springer, Ser. Advance in Intelligent Systems and Computing. 2019, P.P.507-519.

15. Kolmogorov Stories. Int.J. Probab. Engineering and Statistical Sciences., 2020, No.2
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Ümümdünya Elmlər Akademiyasının üzvü (TWAS, İtaliya)

Monqolustan Milli Elmlər Akademiyasının xarici üzvü

Moldova Elmlər Akademiyasının Fəxri üzvü

Çenqdu (Çin) Universitetinin Fəxri professoru

Ehtimal nəzəriyyəsi üzrə Ümümdünya Bernulli cəmiyyəti (Belçika)

Beynəlxalq Statistika İnstitutu (Belçika)

Çenqdu Universitetinin Beynəlxalq məsləhətçilər Şurasının yaradıcı-üzvü

Əbdüs Salam adına Fizika üzrə Beynəlxalq Mərkəzin asosiativ üzvü (İtaliya)
Pedaqoji fəaliyyəti 1992 – Münhen Universitetinin professoru

1992-1997 Boğaziçi Universitetinin professoru (İstanbul)

1997- 2015 Bakı Dövlət Universitetinin professoru

Müxtəlif illərdə ABŞ, İsveç, Almaniya, Türkiyə və digər xarici universitetlərdə dəvət olunmuş professor vəzifələrində çalışıb 
Digər fəaliyyəti (1995--2015) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Birinci, İkinci, Üçüncü və Dördüncü çağırışları deputatı seçilib, elm və təhsil komissiyasının üzvü olub.

2006 -2008; 2011-2013 - Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının Vitse-Prezidenti. 

2015-ci ildən - Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyasının Baş katibi.

Beynəlxalq elmi jurnallarda redkollegiyalarda üzvülük:

İnternational Journal Management Science and Engineering Management

Applied and Computational Mathematics

İnternational Journal of Experimental Biology and Agriculture Sciences

Editor of Publications of Lincoln university (Applied Mathematics, İnformatics)

Təltif və mükafatları 1980 – Elm və Texnika sahəsində Azərbaycan Lenin Komsomolunun mükafatı
İş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 68
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393869 
Mobil tel .  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu asaf.hajiyev@gmail.com