Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Qədirov Fəxrəddin Əbülfət oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri 
Təvəllüdü 19.07.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU),  Fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı


01.04.12

Geofizika

Üst mantiyanın iki təbəqəli modelində daxili dalğaların yaranması və sərbəst düşmə təcilinin qabarmayan variyasiyalarına təsiri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

25.00.10

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Azərbaycanın dərinlik quruluşunun ədədi qravitasiya modelləri
Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


2007

Geofizika

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2014

Geofizika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
276/8

 

127

 

68

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

12

1

Əsas elmi nailiyyətləri Qafqaz–Xəzər regionunun GPS sürət paylanması və kinematik modeli; GPS məlumatlarından Qafqaz bloku və onun fırlanma hərəkəti, deformasiya enerjisi toplanan potensial ərazilər aşkar edilib. Azərbaycan ərazisinin gravitasiya anomaliyalarına  Hartley çevirməsi tədbiq edilərək ədədi interpretasiya metodu hazılanıb, Azərbaycan ərazisinin 2D və 3D qravitasiya modeli hazırlanıb və regional qravitasiya anomaliyalarının geoloji interpretasiyası edilib. Azərbaycanın geodinamik poliqonlarında qravitasiya sahəsinin qabarmayan variasiyalarının qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilib. Yerin üst mantiyasında Kelvin-Helmholts dalğalarının əmələgəlməsi  və qravitasiya sahəsinə təsiri oyrənilib. Azərbaycanın neftli-qazlı vilayətlərinin çöküntü təbəqələrindəki qravitasiya tarazlığı proseslərini nəzəri olaraq öyrənib və burada konveksiya axınının mümkünlüyünü göstərib və KH miqrasiya modelini təklif edib. Qravitasiya sahəsi analiz edilərək palçıq vulkanları altında sıxlığı azalmış zonanın olduğu göstərilib. Azərbaycan ərazisində zəlzələ epimərkəzlərinin, enerji və qırılmaların paylanmasının fraktal xüsusiyyətləri öyrənilmiş, geofiziki proseslər statistik metodlarla tətqiq edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Кадиров Ф.А. «Гравитационное поле и модели глубинного строения Азербайджана». Изд. Института геологии Nafta Press. 2000. Рецензенты: чл.корр. РАН Трубицын В.П., Проф. Никитин А.А.

2. “Application of the Hartley transform for interpretation of gravity anomalies in the Shamakhy–Gobustan and Absheron oil-and gas-bearing regions, Azerbaijan”. Journal of Applied Geophysics. v.45, August 2000. ELSEVIER SCIENCE. Amsterdam. p.49-61

3. FA Kadirov, A Sh Mukhtarov, Deep Structure, and Dynamics of the Lokbatan Mud Volcano Izvestiya, Izvestiya, Physics of the Solid Earth (Fizika zemli), Vol. 40, No. 4, 2004. p.327-333.

4. Robert Reilinger, Simon McClusky, Philippe Vernant, Shawn Lawrence, Semih Ergintav, Rahsan Cakmak, Haluk Ozener, Fakhraddin Kadirov, Ibrahim Guliev, et al. “GPS constraints on continental deformation in the Africa‐Arabia‐Eurasia continental collision zone and implications for the dynamics of plate interactions”. J. Geophys. Res., 111, B05411, doi: 10.1029/2005JB004051.

5. Fakhraddin Kadirov, Samir Mammadov, Robert Reilinger, Simon McClusky. Some new data on modern tectonic deformation and active faulting in Azerbaijan (according to Global Positioning System measurements). 2008. Proc. Sci. Earth Azerbaijan Natl. Acad. Sci 1, 82-88

6. A Sh Mukhtarov, FA Kadirov, VA Mamedov. Reconstruction of the Surface Temperature in the Kura Depression (Azerbaijan) by the Inversion of Borehole Data. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 2010, Vol. 46, No. 6, pp. 524–528.

7. Fakhraddin Kadirov, Michael Floyd, Akif Alizadeh, Ibrahim Guliev, Robert Reilinger, Sadi Kuleli, Robert King and M. Nafi Toksoz. “Kinematics of the eastern Caucasus near Baku, Azerbaijan” (2012), J. Natural Hazards , 2012, Volume 63, Issue 2 , pp 997-1006

8. Telesca, L., Babayev, G., Kadirov, F. Temporal clustering of the seismicity of the Absheron-Prebalkhan region in the Caspian Sea area, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., Vol. 12, 2012, pp. 3279-3285, doi:10.5194/nhess-12-3279-2012.

9. F.A Kadirov, AG Gadirov, GR Babayev, ST Agayeva, SK Mammadov, NR Garagezova. Seismic zoning of the southern slope of Greater Caucasus from the fractal parameters of the earthquakes, stress state, and GPS velocities. 2013. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 49 (4), 554-562.

10. L. Telesca, M. Lovallo, G. Babayev, F. Kadirov. Spectral and informational analysis of seismicity: An application to the 1996–2012 seismicity of the Northern Caucasus–Azerbaijan part of the greater Caucasus–Kopet Dag region. 2013. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 392 (23), 6064-6078

11. Kadirov, F.A., Gadirov, A.H., A gravity model of the deep structure of South Caspian Basin along submeridional profile Alborz–Absheron Sill. Global and Planetary Change, Volume 114, March 2014, Pages 66–74.

12. Luciano Telesca, Michele Lovallo, Samir Mammadov, Fakhraddin Kadirov, Gulam Babayev. Power spectrum analysis and multifractal detrended fluctuation analysis of Earth’s gravity time series. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, A 428 (2015). P. 426–434. doi:10.1016/j.physa.2015.02.034

13. Akif A. Alizadeh, Ibrahim S. Guliyev, Fakhraddin A. Kadirov, Lev V. Eppelbaum. Geosciences of Azerbaijan Volume I: Geology; 2016. Springer, 237 p.

14. Akif A. Alizadeh, Ibrahim S. Guliyev, Fakhraddin A. Kadirov, Lev V. Eppelbaum. Geosciences of Azerbaijan Volume II: Economic Geology and Applied Geophysics; 2016. Springer, 340 p.

15. Feyzullayev A.A., Kadirov F.A., and Kadyrov A.G. Tectono-Geophysical Model of the Southern Caspian in the Context of the Presence of Oil and Gas. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 2016, Vol. 52, No. 6, pp. 913–923. © Pleiades Publishing, Ltd., 2016. Original Russian Text © A.A. Feyzullayev, F.A. Kadirov, A.G. Kadyrov, 2016, published in Fizika Zemli, 2016, No. 6, pp. 139–148.

16. Luciano Telesca, Fakhraddin Kadirov, Gurban Yetirmishli, Rafig Safarov, Gulam Babayev, Saida Ismaylova. Statistical analysis of the 2003–2016 seismicity of Azerbaijan and surrounding areas. Journal of Seismology. Journal of Seismology, November 2017, Volume 21, Issue 6, pp 1467–1485. https://doi.org/10.1007/S10950-017-9677-X

17. Ali ELMAS, Hakan KARSLI, Fakhraddin A. KADIROV. "Lineaments in the Shamakhy-Gobustan and Absheron hydrocarbon containing areas using gravity data". Journal Acta Geophysica. December, 2017

18.Tibaldi, N. Tsereteli, O. Varazanashvili, G. Babayev, A. Barthd, T. Mumladze, F.L. Bonali, E. Russo, F. Kadirov, G. Yetirmishli, S. Kazimova. Active stress field and fault kinematics of the Greater Caucasus. Journal of Asian Earth Sciences, Volume 188, February 2020 ,104108.    https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2019.104108

19.Luciano Telesca, Fakhraddin Kadirov , Gurban Yetirmishli, Rafig Safarov, Gulam Babayev, Shirin Islamova, Sabina Kazimova.  Analysis of the relationship between water level temporal changes and seismicity in the Mingechevir reservoir (Azerbaijan). J Seismol 24, 937–952 (2020). https://doi.org/10.1007/s10950-020-09926-3

20. Alik Ismail-Zadeh, Shota Adamia, Aleksandre Chabukiani, Tamaz Chelidze, Sierd Cloetingh, Michael Floyd, Alexander Gorshkov, Alexei Gvishiani, Tahir Ismail-Zadeh, Mikhail K. Kaban, Fakhraddin Kadirov, Jon Karapetyan, Talat Kengerli, Jemal Kiria, Ivan Koulakov, Jon Mosar, Tea Mumladze, Birgit Müller, Nino Sadradze, Rafig Safarov, Frank Schilling, Alexander Soloviev. Geodynamics, seismicity, and seismic hazards of the Caucasus. Earth-Science Reviews (2020), 207, 103222, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103222

21.Tye A.R., Niemi N.A., Safarov R.T., Kadirov F.A., Babayev G.R. Sedimentary response to a collision orogeny recorded in detrital zircon provenance of Greater Caucasus foreland basin sediments. Basin Research. 2020; 0 0:1–35. https://doi. org/10.1111/bre.12499

22. Adam M.Forte, Joel S.Leonard, Matthew W.Rossi, Kelin X.Whipple, Arjun M.Heimsath, LashaSukhishvili, TeaGodoladze, Fakhraddin Kadirov. Low variability runoff inhibits coupling of climate, tectonics, and topography in the Greater Caucasus.  Earth and Planetary Science Letters. Volume 584, 15 April 2022, 117525. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2022.117525. İmpact Factor 5.2525

23. Qədirov F.Ə., Səfərov R.T., Zamanova A.H., Muxtarov A.Ş. 2022. “Yer fizikasının qısa nəzəri kursu”. Bakı, Nafta-Press,. 188s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Avropa geoloq alim və mühəndislər assosiasiyasının (EAGE) və Amerika neftçi-geoloqlar assosiasiyasının (AAPG) üzvü,

2. Amerika Geofiziklər İttifaqının AGU, Beynəlxalq geodeziya və geofizika İttifaqının (İUGG) geodeziya assosiasiyasının milli nümayəndəsi.

Pedaqoji fəaliyyəti 1996-1998 - Türkiyə, Qara Dəniz Texniki Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, professor 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları

AMEA-nın  və Yer Elmləri Bölməsinin Fəxri fərmanları

"Şöhrət" ordeni (2015)

Əməkdar Elm Xadimi

Beynəlxalq Elmlər Akademiyaları Assosiasiyasının  Böyük medalı. 2023

İş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119; 

AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000 Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9

Vəzifəsi Şöbə rəhbəri;

Neft və Qaz İnstitutunun baş direktoru

Xidməti tel. (+994 12) 4920679 
Mobil tel . (+994 50) 3405850
Ev tel. (+994 12) 5412858 
Faks (+994 12) 4975285
Elektron poçtu kadirovf@gmail.com,

fakhraddin.kadirov@science.az