Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Məmmədov Pərviz Ziya oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 12.01.1937 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Sənaye İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı04.00.12

Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışının kəşfiyyatının geofiziki üsulları

Seysmik dalğaların spektral analizinin effektivliyi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı04.00.12

Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışının kəşfiyyatının geofiziki üsulları

Cənubi Xəzər Meqaçökəkliyinin çöküntü qatının geoloji quruluşunun seysmostratiqrafik tədqiqi

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

 

30.06.2001

Geofizi kəşfiyyat üsulları

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2014

Geofizi kəşfiyyat üsulları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-    beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
240

 

120

 

10
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı

14

3

Əsas elmi nailiyyətləri Seysmik dalğaların dinamiki xüsusiyyətlərinin tədqiqatı

Cənubi Xəzər meqahövzəsinin seysmostratiqrafik tədqiqatı

Neft-qaz perspektivli çöküntü komplekslərinin və sedimentasiya cismlərinin tətqiqatı

Qeyri-antiklinal tipli neft-qaz yataqlarının aşkarlanması

Elmi əsərlərinin adları 1. Tectonic History of the Southern Caspian Sea Bulletin AAPG volum 81/8 August, 1997

2. Особенности земной коры ЮКВ в свете новых геофизических исследований. Известия НАНА, серия «Науки о Земле» №2 Баку, 2006.

3. Глубинное строение и тектоническая эволюция ЮКМБ

4. Геология Азербайджана, том VII, и газ, 2007

5. Seysmik kəşfiyyat, I, II, III cild.«Elm», 2007

6. Изучение земной коры Южно-Каспийской впадины по данным сверхглубинной сейсмометрии. Жур. Geophysics news in Azerbaijan 1-2, 2008, p. 5-13

7. Современная архитектура ЮКМБ-результат многоэтапной эволюции в центральном сегмента АГПП. AMEA,Yer elmləri bölməsinin Xəbərləri №4, Bakı 2010

8. Sedimentation models in the SCMB and their seismostratigraphic characteristics.“Stratigraphy and sedimenttology of oilgas basins” 2010

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Amerika Neftçilər Assosiasiyasının üzvü (1992),

2. Beynəlxalq Geofizika Cəmiyyətinin fəxri üzvü (1993),

3. Avropa geoloq-mühəndislər Assosiasiyasının üzvü (1994),

4. Beynəlxalq Mühəndislər Akademiyasının (Moskva) həqiqi üzvü (1996),

5. Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının (Vyana,Avstriya) həqiqi üzvü (2016) 

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, 1962-2016-cı illər
Digər fəaliyyəti AMEA Yer Elmləri bölməsinin akademik-katibinin müavini,

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunda dissertasiya şurasının sədr müavini,

AR Elmin İnkişaf Fondunun resensenti.

Təltif və mükafatları AMEA M.Əliyev adına mükafat - 2016

AR Təhsil Nazirliyinin, AMEA Rəyasət Heyətinin fəxri fərmanları

İş yeri və ünvanı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, Azadlıq prospekti 20
Vəzifəsi Məsləhətçi-professor
Xidməti tel. (+994 12) 4936395
Mobil tel . (+994 50) 3171415
Ev tel. (+994 12) 4965310
Faks  
Elektron poçtu parviz08@list.ru