Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Abdullayev Kamal Mehdi oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
  
Təvəllüdü 04.12.1950
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Akademik 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

10.02.06

Türk dilləri

Sintaktik paralelizm (“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili üzrə)
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


10.02.06

Türk dilləri

Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri
Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

- ixtisasın adı

2007

dilçilik

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2014

dilçilik

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
235

 

40

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 

20

8

Əsas elmi nailiyyətləri Aktual üzvlənmə və mətn dilçiliyi kimi isti­qa­mət­lərin Azərbaycan dilçiliyində təsbit­lən­məsi, “Dədə Qorqud” dastanının linqvo-mədəni fakt kimi ikili aspektdən (gizli və aşkar) öyrənilməsi, “Dədə Qorqud” dastanlarının dünya dastanları ilə (məsələn, “Nibelunqlar haqqında nəğmə”) müqa­yi­­səli şəkildə öyrənilməsinin başlanılması
Elmi əsərlərinin adları

1. Проблемы синтаксиса простого пред­ложе­ния в азербайджанском языке. Баку: Елм, 1983,

2. Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri prob­lem­ləri. Bakı: Maarif, 1998, 281 səh.

3. Gizli Dədə Qorqud. Bakı: Yazıçı, 1991.

4. Sirr içində dastan və yaxud Gizli Dədə Qorqud-2. Bakı: Elm, 1999, 304 səh.

5. Лекции в Бакинском славянском уни­вер­си­тете. (Akademik A.Mirzəcanzadə ilə birlikdə). Bakı: Mütərcim, 2003,

6. Русский язык в Азербайджане. История, Современность, Перспективы. (İ.Həmidovla birlikdə). Bakı: Kitab aləmi, 2005.

7. Тайный "Деде Коркут". Bakı: Mutərcim, 2006

8. Mif­dən Yazıya və yaxud Gizli Dədə Qorqud. Bakı: Mütərcim, 2009.

9. "Gəlin azərbaycanca danışaq"  fransız  (Par­lons Azerbaidjan ais.L'Harmattan, 2008, Mi­şel Malerblə həmmüəl­lif),  rumın (SaVor­bim Azerbaidjana. İdeea Euro­peana,­ Buxa­rest 2010), ərəb (Abu Dabi, 2012, Ahmad Sami Elaydi ilə həmmüəllif) və macar (Budapeşt, 2011, Kenesey Mariya həmmüəllif) dillərində.

10. Azərbaycan dilində mürəkkəb sintaktik bütövlər. Bakı: Mütərcim, 2016.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1. AMEA-nın həqiqi üzvü

2. Türk Dil Qurumunun həqiqi fəxri üzvü

3. Ukrayna Beynəlxalq Kadr Akademiyasının həqiqi üzvü 

4. Rus PEN-klubunun (Moskva) üzvü

5. Moskva Şəhər Pedaqoji Universitetinin Fəxri doktoru

6. Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universitetinin Fəxri professoru
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, müəl­lim (2000-2014-cü illər)
Digər fəaliyyəti Azərbaycan Yaradıcılıq Fondunun sədri, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Himayəçilər Şurasının sədri, yazıçının bədii əsərləri dünyanın 20-yə yaxın ölkəsində  çap edilib.
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi

2. Rusiya Federasiyasının Puşkin medalı ( 2007-ci il)

3. Humay mükafatı (2007-ci il)

4. 525-ci qəzetin “İlin romanı” adlı mükafatı

5. 525-ci qəzetin monitorinq qrupunun “İlin ədəbiyyat adamı” (2009-cu il)

6. Azərbaycanla Çexiya arasında münasibətlərin inkişafında mühüm roluna görə “Karl Kramej” medalı

7. Polşa Respublikasının Prezidenti Lex Kaçinski tərəfindən bu dövlətin “Böyük Xaç” kavaler ordeni (2009-cu il)

8. Polşanın müsbət simasının formalaşmasındakı mühüm xidmətlərinə görə Polşa Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Xüsusi Diplomu

9. Dədə Qorqud Milli Fondunun “Dədə Qorqud Milli Mükafatı” (2010-cu il)

10. “Azərbaycan dünyası” beynəlxalq jurnalının “Vətən övladı” qızıl medalı

11. III Nəsimi Milli Ədəbiyyat Müsabiqəsində “Yarımçıq əlyazma” romanına görə “Son 10 ilin ədəbi əsəri” mükafatı (2010-cu il)

12. Sofiya Universitetinin ali mükafatı – «Mavi Lent Fəxri Nişani» (“Honorary Blue Ribbon İnsignia”) (2013-cü il)

13. İtaliyanın Skanno mükafatının ədəbiyyat üzrə xüsusi prizi (2015-ci il)

14. “Qızıl Delviq” mükafatı (2016-cı il)

İş yeri və ünvanı Azərbaycan Dillər Universiteti, AZ1014, Bakı ş., Rəşid Behbudov, 134
Vəzifəsi Rektor
Xidməti tel. (+994 12) 4972589
Mobil tel . (+994 50) 2165262
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu k.abdulla1950@gmail.com