Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Məmmədov Nazim Timur oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 05.11.1953 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Moskva Polad və Xəlitələr İnstitutu  
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

A(III)B(III)C2(VI) laylı strukturlarının optik xassələri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Aşağı ölçülü TlMeX2 kristallarının elektron spektrləri

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

 -        ixtisasın adı

30.05.2014

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Həqiqi üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı


02.05.2017

Fizika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
279 (159 məqalə, 120 tezis)

 

220 (130 məqalə, 90 tezis) 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 4 müəlliflik şəhadətnaməsi və 2 Yaponiya patenti 
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


2

1

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Koherent və qeyri-koherent spektroskopik ellipsometriya sahəsində bir sıra yeni üsul inkişaf etdirilib, yoxlanılmışdır. Bu üsullar işıq dalğasının halının tam təsviri üçün zəruri olan Stoksun 4 parametrinin hamısını müəyyən etməyə imkan verir.

2. Bir sıra geniş məlum olan optik-anizotrop materiallarda işıq fiqurlarının spektroskopiyasına yeni analitik yaxınlaşma inkişaf etdirilib, yoxlanılmışdır. Bu yaxınlaşma işıq dalğalarının mühitdə yayılmasının qrup və faza sürətlərinin nisbətini müəyyən etməyə imkan verir. İşıq dalğalarının birinci tərtib fəza dispersiyalı mühitdə sıfıra enməsi qabaqcadan söylənilmiş və təcrübi nümayiş etdirilmişdir.

3. Təməl prinsiplərindən kvant-mexaniki hesablamalar və spektroskopik faza modullaşdırılmış ellipsometriya məlumatları əsasında geniş sinif materialların optik keçidlər üçün zonalararası hal sıxlığı və dielektrik funksiyaları etibarlı müəyyən edilib.

4. Müxtəlif metalların tioqallat halkogenidlərinin şüalanma emissiyasının xüsusiyyətlərindən istifadə edərək, işıq spektrinin bənövşəyi və yaşıl sahəsini əhatə edən diapazonda optik həyacanlanan və rəvan-dəyişən tezlikli unikal bərk cisimli lazerin yaradılmasının əsasları işlənmişdir.

5. Kristallik bərk cisimlər üçün qiqant foto- termo-deformasiya effektinə malik materiallar sinifi aşkar edilmiş, kiçik amplitudlu işiq impulsları ilə idarə olunan və işiq enerjisini nanometrdən bir neçə mikron məsafələrə qədər mexaniki xətti hərəkətə çevirən aktyuator işlənmişdir.

6. Fermi səviyyəsi yaxınlığında topoloji dolu hallara malik geniş məlum olan nümunə kimi götürülmüş bismut halkogenid yarımkeçiricilərində, qeyri-maqnit defekt və aşqarlar səpilməsindən topoloji qorunmuş hallar üçün xarakterik olan helikoidal spin teksturasına malik yüksəkdə duran dolmamış elektron hallarının mövcudluğu göstərilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. N.Mamedov et al."Lasing Possibility in Rare-Earth Element Doped Thiogallate Compounds" Japan Journal of Applied Physics, vol. 39, pp. 429-433, 2000.

2. N.Mamedov et al. "Angle-Resolved Photoemission and Band-Structure Results for Linear Chain TlGaTe2" Physical Review B, vol. 64, pp. 045210: 1-5, 2001.

3. N.Mamedov et al "Light Figures and Group-to-Phase Velocity Ratio in Anisotropic Media" Japan Journal of Applied Physics, vol. 40, pp. 4938-4942, 2001.

4. N.Mamedov et al. "Numerical and Experimental Approbation of Extended Application of Light Figures" American Journal of Applied Physics, vol. 91, pp. 4110-4113, 2002.

5. N.Mamedov et al." Ellipsometric Studies at and below Energy Gap on Polycrystalline Calcium and Strontium Thiogallates", Physica Status Solidi (a), vol. 198, pp. 478-486, 2003.

6. N.Mamedov et al. "1D-TlInSe2:Band Structure, Dielectric Function, and Nanorods" Japan Journal of Applied Physics, vol. 44, pp. 2873-2881, 2005.

7. N.Mamedov et al. "New Developments in Experimental and Analytical Aspects of Light Figure Spectroscopy" Japan Journal of Applied Physics, vol. 44, pp.754-760, 2005.

8. N.Mamedov et al."Spectroscopic Phase Modulated Ellipsometry in Application to Some Novel Single and Polycrystalline Ternary Compounds" Physica Status Solidi (a), vol. 203, pp. 2873-2881, 2006.

9. N.Mamedov et al."Temperature-Dependent and Pump-Probe Ellipsometric Studies of TlInSe2" Thin Solid Films, vol. 517, pp. 1434-1438, 2008

10. N.Mamedov et al."Unoccupied Topological States on Vismuth Chalcogenides", Physical Review B, vol. 86, pp. 205403:1-6, 2012

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. ICTMC konfransın beynəlxalq komitəsinin sədri

2. Yaponiya Tətbiqi fizika cəmiyyətinin üzvü

3.Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 38 il elmi, 10 il pedoqoji 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı 
İş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, H.Cavid pr., 131 
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5387646 
Mobil tel . (+994 50) 5318138 
Ev tel. (+994 12) 5973816 
Faks (+994 12) 5372292 
Elektron poçtu n.mamedov@physics.ab.az