Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Səfərova Zemfira Yusif qızı
Anadan olduğu yer Kislovodsk ş. 
Təvəllüdü 10.06.1937 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Ü.Hacıbəyli adına Bakı Dövlət Konservatoriyası
Elmi dərəcəsi Sənətşünaslıq doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı


1700.02

Musiqi sənəti

Üzeyir Hacıbəyovun musiqi – estetik konsepsiyası
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


1700.02

Musiqi sənəti

Azərbaycanın musiqi elmi (XIII-XIX əsrlər)
Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

2007

Sənətşünaslıq

Həqiqi üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı

 

02.05.2017

Sənətşünaslıq

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 301
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 24
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


7

3

Əsas elmi nailiyyətləri

8 əsrlik musiqi elminin araşdırıb XIII-XX əsrlər “Azərbaycan musiqi elmi“ fundamental monoqrafiyasını nəşr etdirmişdir.

Azərbaycan musiqi mediavistikasının (mənbəşünaslığın) əsasını qoymuş, Üzeyirşünaslığı (xarici dilə tərcümə edilmiş) yeni monoqrafiya və kitablarla zənginləşdirmişdir, bəstəkarın musiqi əsərlərinin akademik nəşrini çap etmişdir. Orta əsr risalələrini (S.Urməvinin “Kitabül-Ədvar”, “Şərəfiyyə”, Fətullah Şirvanininin  “Musiqi məcəlləsi”, M.M.Nəvvabın (XIX əsr)” Vüzuhül -ərqam”nı) mətnşünaslıq cəhətdən hazırlayıb nəşr etdirmiş, qədim musiqi terminləri lüğətini tərtib etmiş,muğam ustadı C.Qaryağdıoğlu haqqında (Azərbaycan və rus dillərində) monoqrafiya yazmışdır. Onun kitablarında verilən ölçülər, cədvəllər əsasında qədim musiqi alətləri bərpa olunmuş və  bu alətlərdə onun açımında XIII əsrin (S.Urməvinin ) musiqisi səslənmişdir.

“Azərbyacan musiqi tarixi”  layihəsinin müəllifi, elmi redaktoru və kitabın həmmüəllifidir.
Elmi əsərlərinin adları
 1. “Azərbaycanın musiqi elmi”(XIII-XX əsrlər), Bakı, 1998( ikinci nəşr, 2006)
 2. «Музыкально- эстетические взгляды Узеира  Гаджибекова», Москва, 1973.
 3. Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında nəzəri və estetik problemlər, Bakı, 1985.
 4. Кара Караев  -«Научно публицистическое наследие», Баку, 1988.
 5. Музыкальная наука Азербайджана, Баку, 2013.
 6. M.M. Nəvvabın “Vüzuhul- ərqam” risaləsi.Bakı, 1989
 7. Səfiyəddin Urməvi. Bakı, 1995.  
 8. Əbdül Qadir Marağayi. Bakı,  1997.
 9. Qədim musiqi terminləri lüğəti, Bakı,1997.
 10. “Ölməzlik”, Bakı, 2010. ( azərbaycan, rus, ingilis dillərində)
 11. “Şərq musiqisinin peyğəmbəri”, Bakı, 2008. rus dilində, 2011.
 12. Türk dünyasının müzik yıldızı Üzeyir Hacıbəyli, Ankara , 2016.

və s. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti 3 il
Digər fəaliyyəti Azərbaycan Prezidenti yanında memarlıq və incəsənət üzrə Ali Attestasiya komisiyasının sədri 
Təltif və mükafatları

1. Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi

2. Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi

3. ”Humay” mukafatı laureatı

4. Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim qızıl medalı

5. “Qızıl” qələm mükafatı

6. “Azərbaycan bayrağı” mükafatı

7. “Xalqın nüfuzlu ziyalısı” mükafatı

8. AMEA-nın  Üzeyir Hacıbəyli mükafatı

9.“İlin alimi” mükafatı 

10. AMEA-nın Fəxri fərmanı

11.Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni - 2022

İş yeri və ünvanı AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, AZ1073,  Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Musiqi tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5393494
Mobil tel . (+994 50) 3958824
Ev tel. (+994 12) 5103009
Faks  
Elektron poçtu safarova1937@mail.ru