Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Axundova Nərgiz Çingiz qızı
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri    
Təvəllüdü 07.08.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültəsi
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5502.01

Ümumi tarix

Suriya Ərəb Respublikasının ictimai-siyasi həyatında islamın rolu (1963-1982) 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5502.02.01

Ümumi tarix

Abbasilər xilafətinin hərbi siyasi strukturunda türklərin rolu (VIII əsr.ort.-X əsr.ort.) 
Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-        ixtisasın adı

30.06.2014

Tarix

Həqiqi üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı


02.05.2017

Tarix 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 110
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 18
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri Orta əsrlər tarixinin müxtəlif aspektləri, əsasən xilafətin yaranmasından onun siyasi süqutuna qədərki dövrdə ərəb-türk münasibətləri araşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, həmin münasibətlərin nəticəsi vahid siyasi idarəçilik sisteminin yaranması və etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün müsəlmanlar üçün vahid müsəlman sivilizasiyasının meydana gəlməsi olmuşdur ki, onun formalaşmasında  xilafətin tərkibində olan bütün xalqların nümayəndələri iştirak etmişlər.   
Elmi əsərlərinin adları 1. Xilafətin dövlət idarəçilik sistemində türklər (VIII-X əsr. ortaları) monoqrafiya. Bakı, Elm, 2004

2. Qafqaz və böyük türk imperiyaları (həmmüəllif) Monoqrafiya. Bakı, 2012

3. Suriya və İraq ƏSDP-in hakimiyyəti altında. Monoqrafiya. Bakı, 2000

4. Asiya və Afrika ölkələri tarixi (feodalizmin meydana gəlməsi və inkişafı). Monoqrafiya, Bakı, 1994

5. Asiya və Afrika ölkələrinin orta əsrlər tarixi. Dərslik. Bakı, 2009

6. Asiya və Afrika ölkələrinin çağdaş tarixi (iki hissə həmmüəllif) 2006, 2008. Dərslik, Bakı

7.Asiyanin ərəb ölkələrinin çağdaş tarixi (həmmüəllif). Monoqrafiya. Bakı, 2013

8. Qafqazda ərəb işğallarının siyasi, iqtisadi və dini nəticələri. Qafqaz və qloballaşma-İsveç.məqalə, 2010

9. Ərəblərin Mərkəzi Asiya əhalisi ilə münasibətlərinin bəzi məqamları. MAABİ-nin xəbərləri-Səmərqənd, 2009

10. Xilafətin dağılması və müsəlman dünyasının yeni geopolitik inkişafı -Tarix və onun problemləri-məqalə, Bakı, 2007

11. Türklərin Xilafətdə varlığının siyasi nəticələri-Şərg və Qafqaz- məqalə-Tiflis, 2005

12. Abbasilər xilafətinin siyasi elitasının etnik müxtəlifliyinin formalaşması-Orta əsrlər Şərqi-məqalə, Bakı, 1993

13. Abbasilər Xilafətində türklər haqqında bəzi qeydlər-Türk kültürü-Ankara. məqalə. 1998

14. Ərəb mənbələri türklər haqqında-Tarix və onun problemləri. məqalə, Bakı, 2001

15. Xilafətdə türklərin hərbi yüksəlişində hürrəmilər hərəkatının rolu-Azərbaycan tarixi muzeyi. məqalə.2003

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Tarix üzrə ixtisaslanmış şuranın üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 30 il pedaqojı staj, 1981-2012-ci ilədək Bakı Dövlət Universiteti, 2012-ci ildən hal-hazıra kimi Qərb Universiteti 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları  
İş yeri və ünvanı AMEA Rəyasət Heyəti, İstiqlaliyyət 30  
Vəzifəsi  
Xidməti tel. (+994 12) 4925937
Mobil tel . (+994 50) 3117975 
Ev tel. (+994 12) 4332165 
Faks  
Elektron poçtu nargiz070859@gmail.com