Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Baxşəliyeva Gövhər Baxşəli qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bərdə şəhəri
Təvəllüdü 26.11.1954
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

10.01.06

Asiya və Afrika xarici ölkə xalqları ədəbiyyatı

Müasir Suriya ədəbiyyatında vətənpərvərlik mövzusu
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

10.01.03 və 10.01.06

Azərbaycan ədəbiyyatı və Asiya və Afrika xarici ölkə xalqları ədəbiyyatı

Əbül-l-Fərəc əl-İsfəhaninin “Nəğmələr kitabı" və klassik Azərbaycan ədəbiyyatı

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı


2014

Şərqşünaslıq 

Həqiqi üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı


02.05.2017

Şərqşünaslıq 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

207

 

24

 

15
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


19

Əsas elmi nailiyyətləri Klassik və müasir ərəb ədəbiyyatı, ərəbdilli Azərbaycan ədəbiyyatı, müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq, mənbəşünaslıq, habelə şərqşünaslığın digər istiqamətlərinə aid tədqiqatlar
Elmi əsərlərinin adları 1. Абд ас-Салам Уджейли. Очерки жизни и творчества, Monoqrafiya, Баку, «Элм», 1989, 5,7 ç.v.

2. «Книга песен» Абу-л-Фараджа ал-Исфахани и классическая азербайджанская литература», Monoqrafiya, B.,«Иршад», 1998, 14,75 ç.v.

3. Современный сирийский рассказ, Monoqrafiya, Баку, АNЭ, 2007-ci il, 22 ç.v.

4. Литературные взгляды Тауфика ал-Хакима, Баку, «Элм», 2012, 31,75 ç.v.

Kitab

1. Əbülfərəc İsfahani. Bir Məcnun vardı… Ərəb dilindən tərcümə, ön söz və şərhlər G.Baxşəliyevanındır., Kitab, Bakı, "Yazıçı", 1990, 4 ç.v

2. Абу-л-Фарадж ал-Исфахани. Книга песен. Филологический перевод с арабского, предисловие, исследование, комментарии и указатели, Kitab, Баку, Элм, 1994, 19 ç.v.

3. İlahi eşq dastanları. Tərcümə və şərhlər G.B.Baxşəliyevanındır. Kitab, Bakı, "Maarif", 2001-ci il, 23,75 ç.v.

4. Hamıdan ucadır alimin yeri. Məqalələr. Müsahibələr. Rəylər., Kitab, Bakı, "Nurlan", 2003, 20,1 ç.v.

5. Ak. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Məlumat kitabı, Bakı, 2005-cü il, 15,3 ç.v.

6. Абу-л-Фарадж ал-Исфахани. Рассказы о Кайсе ибн Мулаввахе по прозвищу Меджнун и арабоязычных азербайджанских поэтах. Филологический перевод с арабск., предисловие, исследование, комментарии и указатели Г.Б.Бахшалиевой, Kitab, Баку, Элм, 2006-cı il, 23,5 ç.v.

7. Ölməzliyə aparan yol. Tədqiqat, tərcümə və şərhlər, Kitab, Bakı, 2009-cu il, 4,5 ç.v.

8. S.Baxşəliyeva. Məhəmmədtağı Qaraqoyunlunun “Fərhəngi-türki” lüğəti və Azərbaycan dilinin tarixinin öyrənilməsində onun əhəmiyyəti. Tərtib edəni və öz sözün müəllifi G. Baxşəliyeva, Bakı, 2009-cu il, 16,5 ç.v.

9. Cübran Xəlil Cübran. Qırılmış qanadlar. Ərəbcədən tərcümə, Kitab, Bakı, BÇE 2010-cu il, 7 ç.v., həmmüəllif Ə.Məmmədova

10. Məqalələr, məruzələr, müsahibələr... 2 cilddə, Kitab, Bakı Çap Evi, 2011, I və II cild, I c.-27 ç.v., II c.–28ç.v.

11. İslam. Ensiklopedik lüğət, Kitab, Bakı, Elm, 2013, 40,5 ç.v., həmmüəllif Ə. Abbasov

12. Əsassız erməni iddiaları və tarixi faktlar. İngilis dilindən tərcümə, Bakı, Elm, 2016, 8 ç.v.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti 2 il BDU-nun Şərqşünalıq fakültəsində xüsusi kurs (Ərəb ədəbiyyatı) aparıb
Digər fəaliyyəti  AR Milli Məclisinin deputatı
Təltif və mükafatları

AMEA Fəxri fərmanı 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1143, Bakı şəhəri, Hüseyn Cavid pr., 115
Vəzifəsi Direktor
Xidməti tel. (+994 12) 5388755
Mobil tel. (+994 50) 2119543
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5109721
Elektron poçtu bahsheli@mail.ru