Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Baxşəliyeva Gövhər Baxşəli qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bərdə şəhəri
Təvəllüdü 26.11.1954
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

10.01.06

Asiya və Afrika xarici ölkə xalqları ədəbiyyatı

Müasir Suriya ədəbiyyatında vətənpərvərlik mövzusu
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

10.01.03 və 10.01.06

Azərbaycan ədəbiyyatı və Asiya və Afrika xarici ölkə xalqları ədəbiyyatı

Əbül-l-Fərəc əl-İsfəhaninin “Nəğmələr kitabı" və klassik Azərbaycan ədəbiyyatı

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı


12.03.2014

Şərqşünaslıq 

Həqiqi üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı


02.05.2017

Şərqşünaslıq 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

260

 

24

 

15
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


21

Əsas elmi nailiyyətləri Klassik və müasir ərəb ədəbiyyatı, ərəbdilli Azərbaycan ədəbiyyatı, müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq, mənbəşünaslıq, habelə şərqşünaslığın digər istiqamətlərinə aid tədqiqatlar
Elmi əsərlərinin adları 1. Абд ас-Салам Уджейли. Очерки жизни и творчества, Монография, Баку, «Элм», 1989

2. «Книга песен» Абу-л-Фараджа ал-Исфахани и классическая азербайджанская литература», Монография, B.,«Иршад», 1998

3. Современный сирийский рассказ, Монография, Баку, АNЭ, 2007

4. Литературные взгляды Тауфика ал-Хакима, Баку, «Элм», 2012

Kitablar

1. Əbülfərəc İsfahani. Bir Məcnun vardı… Ərəb dilindən tərcümə, ön söz və şərhlər G.Baxşəliyevanındır., Kitab, Bakı, "Yazıçı", 1990

2. Абу-л-Фарадж ал-Исфахани. Книга песен. Филологический перевод с арабского, предисловие, исследование, комментарии и указатели, Баку, Элм, 1994

3. İlahi eşq dastanları. Tərcümə və şərhlər G.B.Baxşəliyevanındır. Kitab, Bakı, "Maarif", 2001

4. Hamıdan ucadır alimin yeri. Məqalələr. Müsahibələr. Rəylər., Kitab, Bakı, "Nurlan", 2003

5. Ak. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Məlumat kitabı, Bakı, 2005

6. Абу-л-Фарадж ал-Исфахани. Рассказы о Кайсе ибн Мулаввахе по прозвищу Меджнун и арабоязычных азербайджанских поэтах. Филологический перевод с арабск., предисловие, исследование, комментарии и указатели Г.Б.Бахшалиевой, Баку, Элм, 2006

7. Ölməzliyə aparan yol. Tədqiqat, tərcümə və şərhlər, Kitab, Bakı, 2009

8. S.Baxşəliyeva. Məhəmmədtağı Qaraqoyunlunun “Fərhəngi-türki” lüğəti və Azərbaycan dilinin tarixinin öyrənilməsində onun əhəmiyyəti. Tərtib edəni və öz sözün müəllifi G. Baxşəliyeva, Bakı, 2009

9. Cübran Xəlil Cübran. Qırılmış qanadlar. Ərəbcədən tərcümə, Kitab, Bakı, BÇE 2010, həmmüəllif Ə.Məmmədova

10. Məqalələr, məruzələr, müsahibələr... 2 cilddə, Kitab, Bakı Çap Evi, 2011, I və II cild

11. İslam. Ensiklopedik lüğət, Kitab, Bakı, Elm, 2013,  həmmüəllif Ə. Abbasov

12. Əsassız erməni iddiaları və tarixi faktlar. İngilis dilindən tərcümə, Bakı, Elm, 2016

13. Əsassız erməni iddiaları və tarixi faktlar. Suallar və cavablar. İngilis dilindən tərcümə, Bakı, Elm, 2016

14. Армянские инсинуации и исторические факты. Вопросы и ответы”. Перевод с английского языка Говхар Бахшалиевой. Баку, «Элм», 2021, 128 стр.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü (Avstriya, İnsbruk)
Pedaqoji fəaliyyəti 2 il BDU-nun Şərqşünalıq fakültəsində xüsusi kurs (Ərəb ədəbiyyatı) aparıb
Digər fəaliyyəti 

II, III, IV və V çağırış AR Milli Məclisinin deputatı,

2001-2005-ci illərdə AR Milli Məclisinin sədr müavini,

2001-2019-cu illərdə AR MM-nin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında nümayəndə heyətinin sədri, Azərbaycan-Misir dostluq qrupunun rəhbəri

Təltif və mükafatları

1.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 may tarixli 1205 nömrəli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018)” yubiley medalı. 27 may 2019-cu il

2. “Azərbaycan polisinin 100 illiyi (1918-2018)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı. 5 iyun 2018-ci il

3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin “Parlament” medalı. 24 dekabr 2018-ci il

4. “Azərbaycan Respublikası dövlət təhlükəsizliyi və xarici kəşfiyyat orqanlarının 100 illiyi (1919-2019)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı. 7 mart 2019-cu il

5. “Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarının 100 illiyi (1919-2019)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı. 9 iyul 2019-cu il

6. “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı. 6 dekabr 2019-cu il

7.  Nizami Gəncəvi irsinin tədqiqi və təbliği sahəsində elmi fəaliyyətinə görə AMEA-nın Fəxri fərmanı. 22 dekabr 2021-ci il

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İstiqlaliyyət küçəsi, 30

AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1143, Bakı şəhəri, Hüseyn Cavid pr., 115

Vəzifəsi

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti v.i.e.,

İctimai Elmlər Bölməsinin sədri,

Şərqşünaslıq İnstitutunun baş direktoru.

Xidməti tel. (+994 12) 5388755
Mobil tel. (+994 50) 2119543
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5109721
Elektron poçtu bahsheli@mail.ru