Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.   
Təvəllüdü 19.12.1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


2314.01

Neft kimyası

Sürtkü yağlarına polimer aşqarların sintezi və tədqiqi 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


2314.01

Neft kimyası

Sürtkü yağlarına yüksək təsirli kükürdlü aşqarların işlənib hazırlanmasının elmi əsasları

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2001
Neft kimyası
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2007

Neft kimyası 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 668, o cümlədən 3 monoqrafiya və 1 kitab
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 264
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 120 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 114
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


18

Əsas elmi nailiyyətləri

-       Sürtkü yağlarına, yanacaqlara və yağlayıcı-soyuducu mayelərə müxtəlif funksional təsirə malik bir çox aşqarlar sintez edilmişdir;

-       aşqarların funksional təsir mexanizminin və onların quruluşu və tərkibi ilə funksional təsir effektivliyi arasındakı asılılığın öyrənilməsi nəticəsində yüksək effektivliyə malik aşqarların yaradılmasının elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır;

- ilk dəfə olaraq fenolların və aminlərin kükürdlü törəmələrinin antioksidant təsirinin mexanizmi müəyyən edilmiş və bu tədqiqatların nəticələri bir sıra yeni yüksək effektli kombinə təsirə malik antioksidant aşqarlarının sintezinə imkan vermişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Синтез привитых сополимеров на основе олигомеров гексена-1 и исследование их в качестве вязкостных присадок. Журнал “Прикладной химии” 2012, Т. 85, вып. 2, с. 297-302.

2. Synthesis of N-alkyl(aril)-Tetra Pyrimidine Thiones and Investigation of Ther Human Carbonic Anhydrase I and II inhibitory Effects, Journal of Enzume Inhibition and Medical Chemistry, 2015, v. 30 (№ 11), p. 206-214

3. Химия соединений с малыми гетероциклами Bakу, “Элм”, 2015, 318 стр. 

4.Synthesis of some tetrahydropyrimidine-5-carboxylates, determination of their metal chelating effects and inhibition profiles against acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and carbonic anhydrase, Journal of Enzyme Inhibition and Medical Chemistry Early online: 1-9 (Italy) March, 2016, v. 31 (№ 6) p. 1157-1162

5. Synthesis of transformations of some tetrahydropyrimidine-5-carboxylates, International Scientific Journal Theoretical and Applied Science, 03(35): 101-106 (Tecnological advances, Philadelphia, USA), v. 35 (№03) 2016, p. 101-106

6. Bis-(morfolilmetil) sulfid sürtkü yağlarına mühafizəedici aşqar kimi. Azərbaycan patenti i 2016 0018
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademik Y.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu nəzdində dissertasiya şurasının həmsədri
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetində neft kimyasının ixtisas kursları üzrə məruzələrin oxunması, magistrantlara elmi rəhbərlik
Digər fəaliyyəti

1. «Kimya Problemləri» jurnalının redaktoru;

2. «Azərbaycan Kimya Jurnalı»nın redaksiya heyətinin üzvü;

3. «Neft emalı və neft kimyası» jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;

4. «Elm dünyası» jurnalının baş redaktorunun müavini;

5. “Elm və həyat” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü
Təltif və mükafatları 1. «V.İ. Leninin 100-illik yubileyi» medalı (1970);

2. SSRI Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin qızıl (1971,1977) və bürünc (1981) medalları;

3. "Əmək şərəfinə görə" medalı (1986);

4. "Əmək veteranı" medalı (1987);

5. "Şöhrət" ordeni (2005);

6. AMEA-nın Fəxri fərmanları (1987, 1995, 1997);

7. “Ilin adamı ” (American Biographical Institute) (2005, 2006)

8. “Əməkdar elm xadimi” fəxri adı (2009);

9. Türkiyənin Firat Univerisitetinin və Hindistan Texnoloji İnstitutunun xatirə medalları (1995, 1997);

10. “Akademik N.M.Emmanuelin xatirəsi” medalı (2009);

11. “Kraliça Viktoriya adına ekskuliziv Britaniya mükafatı” (2011);

12. Avropa Birliyinin Elm-Sənaye Palatasının “Qızıl” medalı və diplomu (2013).

13. AMEA-nın akademik Yusif Məmmədəliyev adına mükafatı (2017).

İş yeri və ünvanı

Akademik Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu , AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə

Vəzifəsi

Direktor

Xidməti tel. (+994 12) 5149612 
Mobil tel. (+994 50) 3222896 
Ev tel. (+994 12) 4300523 
Faks (+994 12) 5149612 
Elektron poçtu aki05@mail.ru