Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu
Anadan olduğu yer Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonu, Xanağa (indiki Xanəgah) kəndi   
Təvəllüdü 21.01.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5503.02

Vətən tarixi

Böyük Vətən müharibəsi illərində Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi və mədəni həyatında naxçıvanlıların iştirakı (1941-1945-ci illər)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-        mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixində
Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2003

tarix
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 52 kitab, monoqrafiya dərs və tədris və vəsaitləri, kitabçalar,  450-yə yaxın elmi məqalə
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 66
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 10
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


18

9

Əsas elmi nailiyyətləri

- Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti

- Heydər Əliyev siyasəti və Azərbaycan tarixi məsələləri

- Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixində Naxçıvanın yeri

- Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyətinin Naxçıvanla əlaqələri

- Araz-Türk Respublikasının tarixi

- Müharibə illərində (1941-1945) qadınların ön və arxa cəbhədəki fəaliyyətləri

-Naxçıvan bölgəsinin ərazi taleyi

-Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi tarixi, mədəniyyəti və görkəmli şəxsiyyətləri

- Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və soyqırımı siyasəti

- Azərbaycanın itirilmiş tarixi torpaqları

Elmi əsərlərinin adları

1. Tarixdə və günümüzdə Naxçıvan. Ankara, 1998, 92 s. (həmmüəllif)

2. Naxçıvan və naxçıvanlılar. Bakı, 2001, 280 s. (həmmüəllif)

3. Heydər Əliyev və milli-tarixi yaddaşın bərpası. Bakı, 2003, 164 s.

4. Mustafa Kamal Atatürk və Naxçıvan. Bakı, 2007, 56 s. (həmmüəllif)

5. Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi və mədəni həyatında qadınların iştirakı. Bakı, 2008, 151 s.

6. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan. Naxçıvan, 2010, 392 s.

7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatı, social-iqtisadi və mədəni inkişafı (1991-2011-ci illər). Naxçıvan, 2011, 272 s.

8. Территориальные притязания и кровавые преступления армян против Азербайджана. Москва, 2016, 182 с.

9. Heydər Əliyev siyasəti: tarixdə və günümüzdə. Naxçıvan, 2013, 296 s.

10. Naxçıvan Muxtar Respublikası-90. Quruculuq salnaməsi. Naxçıvan, 2014, 184 s.

11. Naxçıvan: qədim Şərq sivilizasiyaları ilə sıx bağlı olan diyar (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində). Naxçıvan, 2014, 120 s.

12. Naxçıvan tarixi. Üç cilddə. I cild. Naxçıvan, 2013, 452 s. (həmmüəllif).

13. Naxçıvan tarixi. Üç cilddə. II cild. Naxçıvan, 2014, 528 s. (həmmüəllif).

14. Naxçıvan tarixi. Üç cilddə. III cild. Naxçıvan, 2015, 560 s. (həmmüəllif).

15. Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik yollarında. Bakı, 2016, 260 s.

16. Behbud ağa Şahtaxtinski: sənədlər və materiallar. (Toplayanı, tərtib edəni və ön sözün müəllifi) Naxçıvan: “Əcəmi” 2017, 336 s.

17. Из истории дипломатии. Нахчыванске дипломаты. LAP Lamberм Academic Publishing RU, 2017 64 s. (həmmüəllif)

18. Böyük güclərin Azərbaycanla bağlı geosiyasi maraqlarında Naxçıvanın yeri. Bakı, Elmin İnkişafı Fondu, 2017, 300 s. (həmmüəllif)

19. Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində. Bakı, 2018, 372 s.

20. Araz-Türk Respublikası. Naxçıvan, 2019, 136 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Nyu-York Elmlər Akademiyasının üzvü (ABŞ)

Bioqrafiya İnstitutunun akademiki (ABŞ)

Pedaqoji fəaliyyəti 1978-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi. Haliyədə professor
Digər fəaliyyəti

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı (II çağırış)

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı (III və IV çağırış)

Təltif və mükafatları

1. Əməkdar elm xadimi (2009)

2. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illiyinə aid xatirə medalı

3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi xatirə medalı

4. ABŞ-ın Bioqrafiya İnstitutu tərəfindən “İlin adamı”

5.Naxçıvan MR Ali Məclisinin, AMEA Rəyasət Heyətinin və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanları
İş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev pr., 76
Vəzifəsi AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri 
Xidməti tel. (+994 36) 5446580 
Mobil tel. (+994 50) 2117658 
Ev tel. (+994 36) 5506598 
Faks (+994 36) 5454622 
Elektron poçtu ismayil_haciyev@yahoo.com