Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Paşayev Arif Mir-Cəlal oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 15.02.1934 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Odessa Elektrotexniki Rabitə İnstitutu
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Akademik
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı


05.11.13

Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları

Yüksək və ifratyüksək tezliklərdə yarımkeçirici materialların parametrlərinin kontaktsız ölçülməsi üçün üsul və cihazların işlənməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Yarımkeçiricilərin tədqiqində zədəsiz üsulların fiziki əsasları, inkişaf prinsipləri və tətbiqi perspektivləri

Müxbir üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı


1989

Elmi cihazqayırma

Həqiqi üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı


2001

Fizika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-          xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-       beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
710

185


60

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 80
Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-          elmlər doktorlarının sayı


9

12

Əsas elmi nailiyyətləri Yarımkeçiricilərin tədqiqinin elektromaqnit zədəsiz metodları;

İnformasiya emalının akustooptik metodları;

Mülki aviasiya hava gəmilərində uçuşların təhlükəsizliyi problemlərinin elmi əsasları.
Elmi əsərlərinin adları 1. Development of effective cooling schemes of gas turbine blades based on computer simulation // International Journal of Applied Science, Engineering and Technology. 2004. №1. P.1–6. ISSN 1307–4318. In co-autorship with C.Askerov, R.Sadiqov and C.Ardil.

2. Евразийский патент №012224. Способ получения защитных покрытий на лопатках газовых турбин. 28.08.2009. Евразийская патентная организация, Евразийское патентное ведомство. Совместно с А.С.Самедовым, Т.Б.Усубалиевым, Т.Б.Рзаевым и Д.М.Гамбаровым.

3. Система диагностирования авиационного ГТД с применением методов Soft Computing. Научно-Технический Журнал Авиационно-космическая техника и технология. Харьков, изд-во “ХАИ”, 2009, №9/66, стр. 194-197. Совместно с М.Г.Шахтахтинским, П.Ш.Абдуллаевым и А.Д.Мирзоевым.

4. Patent: İ 2009 0050. Akustooptik panoram qəbuledici. 30.03.2009. A.R. Həsənovla birlikdə.

5. Nanostructured Van der Waals-like surface of GaSe. Azerbaijan Journal of Physics “Fizika” Vol. XVII, №1, Seksion: En march, 78-80, 2011. In co-autorship with B.G.Tagiyev and A.A.Safarzade.

6. Study of the Forbidden Gap Width of Strained Epitaxial Lead Selenide Layers. Journal of Materials Science and Engineering, 2012, 2, 142-150. In co-autorship with O.I.Davarashvili, Z.G.Akhvlediani, M.I.Enukashvili, L.P.Bychkova and M.A.Dzagania.

7. Epitaxial Lead Selenide Layers over a Wide Range of Their Thickness on Dielectric Substrates. Journal of Materials Science and Engineering, 2013, B. 3 (2), p.97-103. In co-autorship with O.I.Davarashvili, Z.G.Akhvlediani, M.I.Enukashvili, R.G.Gulyaev and L.P.Bychkova.

8. İngiliscə-Azərbaycanca-Rusca Aviasiya Terminləri Lüğəti. 3 cilddə. Milli Aviasiya Akademiyasının Poliqrafiya Mərkəzi. 2014. N.A.Paşayeva, R.M.Cəfərzadə, G.A.Əliyeva və D.Ə.Nağıyeva ilə birlikdə.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Beynəlxalq Nəqliyyat Akademiyasının həqiqi üzvü;

2. Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyasının vitse-prezidenti;

3. Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının həqiqi üzvü;

4. Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü;

5.Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının həqiqi üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti 33 il; Azərbaycan Texniki Universiteti və Milli Aviasiya Akademiyası
Digər fəaliyyəti Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının prezidenti;

Kosmik Məsələlər üzrə Şuranın sədri;

“Elmi Təminatlı İnnovasiya Assosiasiyası” İctimai Birliyinin prezidenti.

Təltif və mükafatları 1. Azərb. SSR Dövlət mükafatı laureatı – 1991;

2. “Şöhrət” ordeni – 2004;

3. “Əməkdar elm xadimi” fəxri adı – 2005;

4. “Şərəf” ordeni – 2009;

5. “İstiqlal” ordeni – 2014.

Əsas iş yeri və ünvanı Milli Aviasiya Akademiyası, AZ1045, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Mərdəkan prospekti, 30;
AMEA Fizika İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respulikası, Bakı ş., H.Cavid prospekti, 131. 
Vəzifəsi Milli Aviasiya Akademiyasının rektoru,
AMEA-nın Fizika İnstitutunun Akustooptika laboratoriyasının rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 4972829;

(+994 12) 5395808

Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 4980696
Faks (+994 12) 4972829
Elektron poçtu mail@naa.edu.az