Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Salmanov Məmməd Əhəd oğlu
Anadan olduğu yer Qərbi Azərbaycan, İrəvan mahalı, Zəngibasar bölgəsi, Qaraqışlaq kəndi
Təvəllüdü 12.01.1932
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı
2414.01

Mikrobiologiya

Kuybışev və Mingəçevir su anbarlarının formalaşmasında mikrobların rolunun müqayisəli öyrənilməsi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı
2414.01

Mikrobiologiya

Xəzər dənizində mikrobioloji rejim, fitoplanktonun ilkin məhsulu və üzvi maddələrin destruksiyası

Müxbir üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı


30.06.2001

Mikrobiologiya

Həqiqi üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı


26.06.2007

Mikrobiologiya

Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən

jurnallarda çap olunan

məqalələrin sayı

320

1407


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı18
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanın bütün su mənbələrinin (çay, göl, bulaq, termal-mineral qaynaqlar, su anbarları) ekoloji mikrobiologiyası, sanitar hidrobiologiyası, trofikası, saprobluq dərəcələrinin öyrənilməsi;

Xəzər dənizinin fundamental mikrobiologiyası, bioloji məhsuldarlığı, üzvi maddələr balansı, ekoloji monitorinqi;

Kür və Araz çaylarının mənbədən mənsəbə kimi 5 dövlətdə mikrobioloji monitorinqi, ekoloji mikrobiologiyası.

Elmi əsərlərinin adları 1. Salmanov M.Ə. Xəzər dənizinin bioloji məhsuldarlığında mikroflora və fitoplanktonun rolu. Moskva, “Nauka”, 1987.

2. Salmanov M.Ə., Mansurov A.E., Kür çayı hövzəsinin və sututarlarının ekoloji vəziyyəti. Bakı, 1996

3. Salmanov M.Ə. Xəzər dənizinin ekologiyası və bioloji məhsuldarlığı. Bakı, 1999.

4. Salmanov M.Ə. Qızılağac körfəzi – Dövlət Təbiət qoruğu: ekologiyası, bioloji məhsuldarlığı (dünəni, bu günü və sabahı). Bakı, 2011.

5. Salmanov M.Ə., Özərən Ə. Türkiyə Cümhuriyyəti sınırları içində Kura ve Araz nehrlərinin ekoloji mikrobiologiyası. İstanbul, 2011.

6. Salmanov M.Ə. Mikroorqanizmlərin iştirakı ilə deqradasiya və transformasiya. Bakı, “Elm”, 2013.

7. Salmanov M.Ə., İsmayılov N.M. Praktiki aqrobioekologiya. Bakı, 2013.

8. Биодеструкция нефтяных загрязнений на территории морских месторождений // Гидробиология 2014

9. Микробиологическая характеристика Ашыгбайрамлинского водохранилища, Труды БГТУ, Минск 2015

10. Влияние разрушения берегов и общего загрязнения на изменение прозрачности воды и сокращения биомассы бентосного сообщества в западной части Южного Каспия., Журн. Юг. России – Экология, развития. Тем. 10, № 2, 2015

11. Pollution of the middle part of Kura by petro-phenols and their biodegradation by microbits // Sylwan 2016 (ICI indexed)

12. Microbiological specification of the Araz // Sylwan 2016 (ICI indexed)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Azərbaycan Mikrobiologiya, Hidrobiologiya elmi cəmiyyətləri;

2. Azərbaycan Milli Yüksək Texnologiyalar və Bioetika Komitəsi;

3. “İnsan və Biosfer” (MAB, YUNESKO) Milli Komitəsi

Pedaqoji fəaliyyəti BDU, APU, ATU (müxtəlif illərdə) LDU (hal-hazırda)
Digər fəaliyyəti Azərbaycan Mikrobiologiya Cəmiyyətinin sədri;

Müdafiə Şurası sədri;

AMEA-nın Biologiya “Xəbərlər”i;

“İnsan və Biosfer” jurnalı redaksiya heyətinin üzvü;

Azərbaycan standartları jurnalının baş redaktoru;

Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, “Elm” fondunun eksperti;

AMEA Coğrafiya İnstitutunun toplusunun redaktoru.

Təltif və mükafatları

"Şöhrət" ordeni - 2005;

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” 

İş yeri və ünvanı AMEA Mikrobiologiya İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Mikayıl Müşfiq 103
Vəzifəsi  
Xidməti tel. (+994 12) 5024621;
(+994 12) 5024359
Mobil tel. (+994 50) 6286050
Ev tel. (+994 12) 5974510
Faks (+994 12) 5024470
Elektron poçtu msalmanov@mail.ru