Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Vəlixanlı Nailə Məmmədəli qızı
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 25.12.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


5503.02

Vətən tarixi

IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünas-səyyahları Azərbaycan haqqında

Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


5503.02; 5502.01

Vətən tarixi;

Ümumi tarix Ərəb Xilafəti və Azərbaycan (İbn Xordadbeh ərəb coğrafi ədəbiyyatının digər nümayəndələrinin əsərləri üzrə)
Müxbir üzv seçilməsi:

- tarix 

- ixtisasın adı


2001

tarix

Həqiqi üzv seçilməsi:

- tarix 

- ixtisasın adı


2007

tarix

Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

-   beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən

jurnallarda çap olunan

məqalələrin sayı

290

 

20

 

 

 

 

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

 - fəlsəfə doktorlarının sayı

 - elmlər doktorlarının sayı


5

3

Əsas elmi nailiyyətləri Ərəb Xilafətinin, o cümlədən Azərbaycanın orta əsrlər tarixinin mənbəşünaslıq problemlərinin öyrənilməsi; orta əsr mənbələrinin tədqiqi, təhlili, nəşri; regionun sosial-iqtisadi münasibətləri, siyasi-mədəni tarixi və tarixi coğrafiyası; Azərbaycan tarixinə dair muzey materiallarının tədqiqi və s.
Elmi əsərlərinin adları 1. IX-XII əsr ərəb-coğrafiyaşünas səyyahları Azərbaycan haqqında. Bakı, 1974

2. Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. Баку, 1986

3. Ərəb Xilafəti və Azərbaycan. Bakı, 1993

4. Azərbaycan dövlətçiliyi və onun atributları. Bakı, 2001 (mətnin müəllifi və elmi redaktor)

5. Naxçıvan - ərəblərdən monqollaradək. Bakı, 2003

6. Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Kitab-albom. İstanbul, 2010 (həmmüəllif).

7. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-95. Kitab-albom (tərtibatçı və mətnin müəllifi). Bakı, 2015

8. Naxçıvanın VII-XII əsrlər dövrü tarixdə və tarixşünaslığında. Naxçıvan, 2015

9. Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. Саарбрюкен, 2016

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, “Xəzər”, “Ziya”, “Azərbaycan” Universitetlərində mühazirə, ixtisas kursları, seminarların aparılması (1970-2005)
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1. “Şöhrət” ordeni (2010)

2. Əməkdar elmi xadimi (2015)

İş yeri və ünvanı AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Bakı şəh., H.Z.Tağıyev küç., 4
Vəzifəsi Direktor
Xidməti tel. (+994 12) 4932387 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5985211 
Elektron poçtu aztarmuzey@azhistorymuseum.az