Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Qafqazşünaslıq İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Kəlbizadə Elnur Həşim oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Lənkəran rayonuŞiləvar k. Elnur Kəlbizadə.jpg 
Təvəllüdü 15.08.1988 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Universiteti,

Lənkəran Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.01

Vətən tarixi

Naxçıvanın tarixi coğrafiyası (XII-XVIII əsrin I yarısı)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

47

 

14


3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Monoqafiyalar, kitablar, elmi hesabatlar, məqalələr, tezislər, elmi konfraslarda çıxışlar
Elmi əsərlərinin adları 1. Naxçıvanın tarixi coğrafiyası (XII-XVIII əsrin I yarısı). Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 200 s.

2. Naxçıvanlı diplomatlar. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 128 s.

3. Из истории дипломатии. Saarbrücken:Lambert Academic Publishing, 2017, 72 c.

4. Naxçıvan tarixinə dair qaynaqlar. Bakı: Elm və təhsil, 240 s.

5. XX əsrin son onilliyində Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Türkiyə Cumhuriyyəti arasında əlaqələrin inkişaf tarixindən / Tarix və onun problemləri, xüsusi buraxılış, №2, Bakı, 2012, s. 331-336

6. Cənubi Qafqazda milli münaqişələrdən mümkün istifadə planları və regionda marağı olan dövlətlərin mövqeyi/ AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər” jurnalı, cild 9, №1, Naxçıvan, 2013, s. 48-56

7. Планы возможного использования национальных конфликтов на Южном Кавказе и позиция государств, имеющих интересы в регионе // V Научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Антикризисное регуирование в современных условиях», Москва: МГУ, 2011

8. О четырёх крепостях Нахчывана, упоминаемых в произведении историка XIV века Гамдуллаха Kазвини / Научное мнение. Научный журнал. Cанкт-Петербург, 2014, №7/ s. 42-47

9. О картине, где описана доблесть Гусейин хана Нахичеванского // Материалы V Международной научной конференции «Полилингвальное образование как основа сохранения языкового наследия и култур-ного разно-образия человечества», Владикавказ, 2014, s. 195-197

10. Административно-территориальное деление Нахчывана в 20-ые гг. ХХ века (историко-географическое исследование) // Сборник материалов седьмой международной конференции молодых ученых и специалистов «Исторические документы и актуальные проблемы археографии, архивоведения и источниковедения, российской и всеобщей истории нового и новейшего времени» – «КЛИО-2017», Москва, 2017, с. 184-185

11. The population of cities and some issues during the reign of the Hulaki (mongols)., “Вестник” КазНУ им. аль-Фараби, Серия историческая, 2016, № 3(82), s. 253-257

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 6 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutuBakı şəh., Hüseyn Cavid pros.115, Akademiya şəhərciyi, IV mərtəbə, AZ1073  
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 6986845 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu kelbizadeh@gmail.com