Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şərqşünaslıq İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Bayramzadə Səməd Zülfəli oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Yevlax rayonu, “28 Aprel” sovxozu
Təvəllüdü 20.07.1957
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

5502.01

Ümumi tarix

Cənubi Azərbaycanın social-siyasi vəziyyəti (1947-1962-ci illər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

58


9

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Социально-классовая структура общества Иранского Азербайджана в 1947-1962 гг. – В кн. Актуальные проблемы стран Ближнего и Среднего Востока. Москва, «Наука»,1986;

2. «İran hakim dairələrinin Cənubi Azərbaycan maarifi və mədəniyyəti sahəsində siyasəti (1947-1978-ci illər)”- Cənubu Azərbaycan tarixi məsələləri. Bakı, «Elm», 1989 və 1991;

3. Cənubi Azərbaycan (1828-1917-ci illər) – Azərbaycan tarixi. Bakı, «Elm», 1994 və “Çıraq”, 2007;

4. Güney Azərbaycan (Şövkət Tağıyeva və Əkrəm Bije ilə birgə). Bakı, «Orxan», 2000;

5. Azərbaycan islam mədəniyyəti abidələri. Bakı, 2000.

6. Güney və Quzey Azərbaycan: ensiklopedik təqvim. Bakı, “Apostroff”, 2014.

7. Bir daha “Türkmənçay müqaviləsi” haqqında – Güney Azərbaycan: tarix və müasirlik. “Zərdabi” nəşriyyatı, Bakı, 2014, s.28-50.
8. Türkmənçay müqaviləsi: açılmamış səhifələr (təhrif edilmiş coğrafi yer adları) – Güney Azərbaycan: tarix və müasirlik. “Zərdabi” nəşriyyatı, Bakı, 2014, s.139-150
9. .“21 Azər-70” Fotoalbom (tərtib edən və məsul redaktor, ön söz və təqdimatın müəllifi). Bakı, “Araz” nəşriyyatı, 2015, 186 s.
10. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaranması və fəaliyyəti barədə bəzi mülahizələr, - “21 Azər-70” mövzusunda Elmi Konfransının Materialları, Bakı, “Araz” nəşriyyatı, 2015, s.151-171.
11. Южный Азербайджан: от «21 азер»а до «белой ревоюции» в Иране, Баку, «Терегги», 2016, 334 стр.
12. "AZƏRBAYCAN" qəzeti. Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin orqanı (1945-1946-cı illər, Təbriz), I Hissə, Bakı, "Elm və təhsil" nəşriyyatı, 2017, 292 səh.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1.1989-1992-ci illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan pedaqoji rus dili və ədəbiyyatı institutunda (indiki Slavyan universiteti) baş мüəllim və dosent vəzifələrində çalışmış, Azərbaycan tarixi fənni üzrə mühazirələr oxumuşdur;
2. 2012/2013 - 2014/2015-ci dərs illərində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetnində “saat hesabı” şərtilə Azərbaycan tarixi fənni üzrə mühazirə oxumuş və seminar dərsləri aparmışdır.
Digər fəaliyyəti 

1.1988-ci ilin fevral-may aylarında Əfqanıstan Respublikasının Kabul şəhərində texniki peşə təhsili sistemində tərcüməçi vəzifəsində çalışmış;

2.1992-1995-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyində (Tehran) 2-ci katib olmuş, səfirin siyasi işlər üzrə müavini vəzifəsini icra etmişdır;

3. 2001-2006-cı illərdə Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsində Dini Qurumlarla İş üzrə şöbənin müdiri vəzifəsində çalışmışdır;
Təltif və mükafatları

1.  Gənc alimlərin 18.02.1986-cı ildə ən yaxşı elmi-tədqiqat əsərləri üzrə müsabiqəsinin nəticələrinə görə 100 (yüz) manat pul mükafatı almışdır.

2. 1987-ci ildəki elmi-tədqiqat sahəsindəki fəaliyyyətinin nəticəsinə görə 26.02.1988-ci il tarixində 250 (iki yüz əlli) manat məbləğində pul mükafatı almışdır.

3. 1988-ci ilin may ayında Əfqanıstanın Kabul şəhərində işgüzar ezamiyyətdə olarkən əmək fəaliyyətinin nəticələrinə görə “Saur inqilabının 10 illiyi” medalı ilə təltif edilmişdir.

4. 1988-ci ildəki elmi fəaliyyyətinin nəticəsinə görə 01.03.1989-ci il tarixində 250 (iki yüz əlli) manat məbləğində pul mükafatı almışdır.

5. 2006-cı ilin iyun ayının 21-də Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 5 illiyi münasibətilə və öz xidməti vəzifəsini yüksək səviyyədə icra etməsinə görə Fəxri Fərmanla təltif edilmişdir.

6. İctiami fəaliyyətinə görə 2013-cü ildə BMT-nin “Ümumsülh uğrunda” Beynəlxalq Federasiyasının “Sülhməramlı Səfiri” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Cənubi Azərbaycan şöbəsinin müdiri
Xidməti tel.  
Mobil tel.

(+994 55) 3118071

(+994 50) 3118071 

Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu bayramzadeh@yahoo.com