Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şəki REM-in fəlsəfə doktorları

Mustafabəyli Hüseyn Lütvəli oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Şəki şəhəri 
Təvəllüdü 1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


04.00.13  (2503.01)


Şərqi Qafqazın aalen çöküntülərində indikator elementlərin paylanma qanunauyğunluqları  onların axtarış və onların axtarış əhəmiyyəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

31

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Polimetal filiz yataqları üçün indikatorlar.başlanğıc – U ümumi – S, xüsusi – C, kəmiyyət – Fe, keyfiyyət – K

Fasial tipologiya : dərin (Al – B, Ga, Ti) ; dayaz ( Si – Ge, Zr) Formasion tipologiya: Fliş ( Al – Fe, S, Si ); kontinental Si –( Fe, Mg, Ca); karbonat Ca – (Mg, Sr, Mn) elementləri geokimyəvi indikatorlar rolunda çıxış edirlər

Elmi əsərlərinin adları

1.Геохимические особенности раннеге осинклинальных осадочных пород Восточного Кавказа.  Литология и пол.ископаемые № 2., 1987.с.113– 121

2. Tətbiqigeokimyanınbəziproblemləri. Bakı."Nafta-Press. 2007. s-179

3. Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii coğrafi aləmi-problemlər-Şəki Regional Elmi Mərkəzi.

 Tarixə çevrilən 40 il. Bakı "Apostrof"2012. s.68–120

4. Yer qabığında baş verən ehtizaslar     məqalə  və geokimyəvi mühit tipləri arasındakı qarşılıqlı əlaqələrə dair. Azərbaycan  aqrar elmi.      N  3.    2015.. s 93-98

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti ADPU-nun Şəki filialı 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA ŞREMAZ5500, Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri, L.Abdullayev küç., 24
Vəzifəsi Şöbə müdiri  
Xidməti tel. (+994 24) 6171224  
Mobil tel. (+994 55) 8232271  
Ev tel. (+994 24) 2444105 
Faks (+994 24) 2461712  
Elektron poçtu

huseyn.mustafabeyli@.mail.ru