Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Ədəbiyyat İnstitutunun elmlər doktorları

Binnətova Almas Qasım qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Ermənistan, Vardenis rayonu, Kəsəmən kəndi (Göyçə mahalı, Basarkeçər rayonu)
Təvəllüdü 08.08.1960
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad

 


10.01.01.

Azərbaycan ədəbiyyatı

Demokratiya və milli müstəqillik uğrunda mübarizənin poeziyada əksi (1985-1992)

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

 


5717.01; 10.01.01.

Türk xalqları ədəbiyyatıAzərbaycan ədəbiyyatı

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında özbək klassiklərinin yaradıcılığı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

500-ə qədər


 

65
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı

 

1

1

Əsas elmi nailiyyətləri

1. Azərbaycan milli-azadlıq mübarizəsinin poeziyada əksi problemi

2. Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələrinin tədqiqi

3. Gənc şəhid-şair Ülvi Bünyadzadənin ədəbi irsinin tədqiqi və nəşri məsələləri (8 kitabı nəşr olunub)

3.1.Ülvi Bün­yad­za­də. Ül­vi duy­ğu­la­rı (Şeir­lər və poema): tərtib edəni və ön söz müəllifi A.Binnətova // Bakı, “Gənclik”, 1990, 55 s.

3.2.Ülvi Bün­yad­za­də. Bir ölü­mün acı­ğı­na (Şeir­lər, poema, povest, hekayə, pyesləri, tər­cü­mə və məktubları). Tərtib edəni və ön söz müəl­lifi A.Ülvi // Bakı, “Gənclik”, 1993, 256 s.

3.3.Ülvi Bün­yad­za­də. Öm­rüm sə­nin eş­qin­di (Şeirlər və poema). Tərtib edəni, redaktoru və ön söz müəllifi A.Ülvi // Bakı, Mütər­cim, 2005, 220 s.

3.4.Ülvi Bün­yad­za­də. Sənin oxşarın bənövşədi. (Şeirlər, poema, povest, hekayə, pyes­ləri, tər­cü­mə və məktubları): redaktoru və ön söz müəllifi A.Ülvi // Bakı, “CBS”, 2005,  495 s.

3.5.Ülvi Bün­yad­za­də. Ömür yolu. Poema. 5 dildə (Azərbaycan, gürcü, ingilis, rus və türk dillə­rində). Ön söz müəllifi: A.Ülvi // Bakı, “Mü­tər­cim”, 2009, 100 s.

3.6.Ülvi Bün­yad­za­də. Ömür yolu. Poema. Azər­baycan və gürcü dillərində. Ön söz müəllifləri: Q.Paşa­yeva və A.Ülvi. Tbilisi, 2009, 68 s.

3.7.Ülvi Bün­yad­za­də. Könlüm qəhərlənib (Dünya ədəbiyyatından tərcümələr): Tərtib edəni, re­dak­toru və ön söz müəllifi A.Ülvi // Bakı, “Elm və təhsil”, 2015, 120 s.

3.8.Ülvi Bün­yad­za­də. Əfqanıstan ağrıları (Azər­baycan, türk, özbək, qırğız, tatar, gürcü, ingi­lis, rus və türk dillərində): Tərtib edəni, redaktoru və ön söz müəllifi A.Ülvi // Bakı, “Elm və təhsil”, 2015, 192 s.
Elmi əsərlərinin adları
 1. Poezıyada milli azadlıq duyğuları // Bakı, Ağrıdağ, 1997. 115 s.
 2. Ülviləşən Ülvim. (Gənc şəhid-şair Ülvi Bün­yad­­­zadənin həyat və yaradıcılığı haq­qın­da) // Bakı, Ağrıdağ, 1998. 200 s.
 3. Ədəbiyyat ömrü yaşayan əbədiyyət memarı  (H.Əli­yevin ədəbiyyata göstərdiyi qay­ğıdan bəhs edilir) // Bakı, Nurlan, 2004. 80 s.
 4. Müharibə ağrılarım: elmi və publisistik dü­şün­cələr, portretlər, ədəbi qeydlər // Bakı, Nur­lan, 2005. 546 s.
 5. Azərbaycan-özbək (cığatay) ədəbi əlaqələri // Bakı, Qartal, 2008, 328 s.
 6. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünas­lığın­da (məqalələr) // Bakı, Qartal, 2009, 360 s.
 7. Ədəbi duyğularım: Elmi düşüncələr, portret­lər, ədəbi qeydlər (AMEA Folklor İnstitutu­nun El­mi Şurasının qərarı ilə nəşr olunub) // Bakı, Nur­lan, 2008, 426 s.
 8. Müdriklik işığında: Azərbaycan 2008-2009-cu illərdə YUNESKO səhifələrində (AMEA Geologiya İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr olunub)  // Bakı, Nurlan, 2009, 136 s.
 9. Göyçə mahalı: Kəsəmən - bir kəndin tari­xin­­dən səhifələr (AMEA Folklor İnstitutu­nun El­mi Şurasının qərarı ilə nəşr olunub) // Bakı, CBS, 2011, 592 s.
 10. Elmin haqq çırağı (akademik Musa Əliye­vin həyatı, fəaliyyəti və dövrü) Elmi redak­toru akademik İsa Həbibbəyli. Bakı, Elm, 2015, 186 səh. (şəkilli)
 11. Özbək ədəbiyyatı (ədəbi portret cizgiləri, araş­dırmalar, müsahibələr). Elmi redaktoru və ön söz müəllifi akademik İsa Həbibbəyli. - Bakı, “Elm və təhsil”, 2016, 316 səh.
 12. O’zbek adabiyoti va Ozarbayjon (tadqi­qotlar, adabiy portretlar). Mas’ul muharrir va so’z­boshi mualliflari: prof.dr.Qozoqboy Yo’ldo­shev, doç.dr. Sirdaryoxon O’tanova. – Tosh­kent, 2016. 178 bet.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1996-1998-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində pedaqoq kimi fəaliyyət göstərmişdir
Digər fəaliyyəti  “Ülvi Bünyadzadə Xatirə muzeyi”nin fəxri direktoru
Təltif və mükafatları
 1. Özbəkistan Respublikası “Shark Ayoli” Bey­nəl­xalq Qadınlar Elmi İnnovasiyalar və İcti­mai Fondunun fəxri diplomçusu;
 2. Özbəkistan Respublikası “Daşkənd-2000” beynəlxalq elmi məqalə müsabiqəsinin laure­atı
 3. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutun "İlin alimi" fəxri adı - 2015-ci il
 4. AMEA Humanitar Elmlər Bölməsinin Fəxri fərmanı - 2015-ci il
 5. Xurşud Banu Natəvan mükafatı - 2015-ci il
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 117
Vəzifəsi Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan ədəbi əlaqələr şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5394518 
Mobil tel. (+994 50) 3827459; (+994 70) 3827459
Ev tel. (+994 12) 5815785
Faks  
Elektron poçtu

almazulvi1960@mail.ru

azer-turkmen-ozbek@mail.ru