Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Dilçilik İnstitutunun elmlər doktorları

Cəfərov İlhami Yusif oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şuşa rayonu, Quşçular kəndi   
Təvəllüdü 24.07.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti) 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5710.01

Türk dilləri

Azərbaycanın türk mənşəli etnohidronimləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


5710.01

Türk dilləri

Türk dillərində etnonimlərin yaranma mənbələri (Urartu, alban və qədim erməni mənbələri əsasında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

89


5

 

80 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Urartu mixiyazılı abidələrində türk etnik və teofor adlarının olduğunu müəyyən etmişdir.

Sinay dağının ətəyindəki Alban perqamentinin türk leksikasını aşkara çıxarmışdır.

V əsrdə İberiyada Şuşa süzeren dövlətinin mövcudluğunu tarixi dəlillərlə əsaslandırmışdır.

Qədim Ön Asiya panteonunda Əsli və Kərəm, Şirin, Fərhad kultlarının ədəbiyyatımıza necə gəldiyini mənbələr əsasında göstərmişdir və s. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Sibirdə Təbriz şəhəri (monoqrafiya). Bakı, ADPU nəşriyyatı, 2005, 216s.

2. Türk, Urartu, Alban etnolinqvistik uyğunluqları (monoqrafiya) Bakı, ADPU nəşriyyatı, 2008, 327 s.

 3. Türk dillərində teonim və etnonimlər (monoqrafiya). Bakı, “Victori” nəşriyyatı, 2010, 365 s.

4. Ön Asiyanın ölü dillərində bulqar-çuvaş sözləri. AMEA “Xəbərlər” (Humanitar Elmlər Seriyası), №-4 , Bakı, 2008 s, 42-49.

5. Буда (пешт) в клинописных памятниках южного Кавказа и Передней Азии. Актуальные проблемы гуматарных наук. №3, Москва, 2010, с. 122-124.

6, Simay dağında Alban yazısı. Dilçilik İnstitutunun əsərləri, №2, Bakı, 2012, s. 23-31.

7. Şota Rustaveli. “Bars dərisi geymiş koma” poemasının əsli və tərcümələri. “Türkologiya”, №2, Bakı, 2013, s. 82-84.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuAZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6160900 
Ev tel. (+994 12) 5514772 
Faks  
Elektron poçtu ilhamicefersoy@mail.ru