Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Naxçıvan Bölməsinin institut və təşkilatları

Əlyazmalar Fondu

 

Ünvan Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 35   
Tel. (+994 36) 5446991 

Faks  
Elektron poçtu elyazmalar_institutu@yahoo.com 
Direktor Fərman Yunis oğlu Xəlilov

Filologiya elmləri doktoru

(+994 36) 5446991

Direktor müavinləri  
Elmi katib  
Yaranma tarixi  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondu ümummilli lider Heydər Əliyevin 7 avqust 2002-ci il tаrixli “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin təsis edilməsi haqqında” sərəncamına müvafiq olaraq yaradılıb, 2005-ci ildən fəaliyyət göstərir.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Naxçıvan əlyazmalarının toplanılması, systemləş­dirilməsi və kataloqlaşdırılması 
Əsas elmi nəticələr

1. A.C.Cəlilova. Bayrək Quşçuoğlu. Bakı: Səda, 2005, 200 s.

2. S.M.İbrahimov. Şərq peripatetizmi və İslam daimamilik. Təbriz: Firuzan, 1385 (2006), 188 s.

3.  S.M.İbrahimov. İsnaəşəri. Bakı: MBA-MMC, 2007, 120 s.

4. S.M.İbrahimov. Munisnamə.  Bakı: AzTU, 2008, 143 səh. 

5. Suli Fəqih. Yusif və Züleyxa (ərəb əlifbası ilə yazılmış əlyazmadan transliterasiya, önsöz, lüğətvətərtibat). Bakı: MBM, 2008, 400 s.

6. S.M.İbrahimov. Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhabəd-Dümu” əsərində fəlsəfidüşüncələr. Bakı: AZ.TU Nəşriyatı, 2009, 146 s.

7. S.M.İbrahimov Naxçıvanın milli mənəvi sərvəti olan əlyazma mətnlərinin araşdırılması. Bakı: AZ.TU Nəşriyyatı, 2011, 201 s.,

8. S.M.İbrahimov. Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhabəd-Dümu” əsərində fəlsəfi düşüncələr. I-II cild (metodikvəsait). Naxçıvan: İdeya, 2011, 320 s.,

9. S.M.İbrahimov. Şərq peripatetizm ifəlsəfəsində insan amili (metodikvəsait). Naxçıvan: İdeya, 2011, 75 s.

10. S.M.İbrahimov. “Heydər Əliyev və əxlaqi dəyərlər”. Naxçıvan: Əcəmi, 2013, 280 s.,

11. S.M.İbrahimov. NizamiGəncəvi. Azərbaycancayazdığı divan. Bakı: İqra, 2013, 188 s.

12. S.M.İbrahimov. Направления исследований Нахчыванских рукописей (сворник статей). LAPLANBERT Academic Publishing. Германия, 2014, 56 с.

13.MəhəmmədNaxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyi kitabların kataloqu (tərcümə və şərh). Ic. Fars dilindən tərcümə edən və tərtibçi F.Eylazov. Naxçıvan” Tusi, 2014,128 s.

14.Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyi kitabların kataloqu (tərcümə və şərh). IIcild. Fars dilindən tərcümə edən və tərtibçi F.Eylazov. Naxçıvan: Tusi, 2014,126 s.

15. Hatif İsfəhani Ordubadi “Tibbnamə” (tərcümə və şərh). Çapa hazırlayan F.Eylazov. Naxçıvan: Əcəmi, 2015, 240 s.

16. F.Xəlilov maarif fədaisi: Həsənbəy Qazıyev. Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 88 s. 

17. F.Xəlilov Naxçıvanın elmi, ədəbivə mədəni mühiti: tədqiqlər. 2017, 248 s.

18. İbrahimovS. Naxçıvanın mənəvi-mədəni irsinə dair əlyazma mətnləri. Bakı: Elmvə təhsil, 2017, 336 s.

19. F.Xəlilov. Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirməsi: Seyid Səbri. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 264 s.

20. S.İbrahimov. Nemətullah Naxçıvani: XV əsrin görkəmli təsəvvüf və təfsir alimi. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 104 s.

21. F.Xəlilov. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar Fondu. Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 64 s.

22. Farsdilli əlyazma və əski çap kitabları kataloqu. Tərtibçilər: F.Xəlilov, F.Eylazov. Naxçıvan: “Tusi”, 2018. 218 s.

23. Türkdilli əlyazma və əski çap kitabları kataloqu. Tərtibçi: F.Xəlilov. Naxçıvan: “Tusi”, 2020. 

İşçilərinin ümumi sayı 10
Struktur bölmələri

Əlyazmaların toplanılması şöbəsi

Əlyazmaların kataloqlaşdırılması, tədqiqi və nəşri şöbəsi

Əlyazmaların mühafizəsi, gigeyenası və bərpası şöbəsi

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri
 
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs  
Elmlər doktorları

Fəlsəfə doktorları