Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Vəfat etmiş həqiqi üzvlər

Rəhimov Rəhim Nurməmməd oğlu
Rəhimov Rəhim Nurməmməd oğlu 1923-cü il 18 mart tarixində Naxçıvan MR-in Ordubad şəhərində anadan olmuşdur.

1941-ci illdə Ordubad Pedaqoji Texni­kumunu bitirmiş, Azərbaycan Tibb İnstitutunda təhsil almışdır (1945-1950).

“Mədə xərcəngi və xoralarının ilkin rentgenoloji diaqnostikası” mövzusu üz­rə fəl­səfə doktoru dissertatsiyası (1957) “Yoğun bağırsağın xəstəliklərinin dif­fe­rensial rentgen diaqnostikası” mövzusu üzrə elmlər doktor­luğu disser­tasiyası müdafiə etmişdir (1969). Professor adına layiq görülmüşdür (1970). Azərbay­can SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü (1983) və həqiqi üzvü (1989) seçilmişdir.

1941-1945-ci illərdə Ordubad rayon kənd məktəblərində muəllim işlə­miş­dir. Naxçıvan MR-in Şahbuz rayon xəstəxanasında cərrah kimi çalışmış (1950-1951), Ordubad şəhərində həkim rentgenoloq kimi fəaliyyət göstər­mişdir (1951-1953).

Azərbaycan Elmi Tədqiqat Rentgenologiya və Radiologiya İnstitutun­da rent­­­gen şöbəsinin müdiri (1957-1970) vəzifəsində çalışmışdır.

Azərbaycan Elmi Tədqiqat Rentgenologiya, Radiologiya və Onkolo­giya İns­ti­tutunun direktor müavini (1970-1974) və direktoru (1974-1989), Milli Onko­logiya Mərkəzinin şüa diaqnostika üsulları şöbəsinin rəhbəri (1989) və məslə­hətçisi (2013) kimi fəaliyyət göstərmişdir.

Alimin ilk dəfə mədə-bağırsaq yollarında patologiyası olan xəstələrdə apar­dığı rentgenoloji tədqiqatların fundamental nəticələri səhiyyə təcrübə­sinə tət­biq edilmişdir. Akademik R.Rəhimov xərçəng, vərəm, polipoz və yoğun bağır­sa­ğın başqa xəstəliklərinin differensiyasına imkan verən simp­tomları və simptom komplekslərini müəyyənləşdirmişdir. O, elmi fəaliyyəti dövründə 200-dən çox elmi işin, müəlliflik şəhadətnaməsi və səmərələş­dirici təklifin müəllifi olmuş, onlardan bir qismi nüfuzlu xarici jurnallarda (ABŞ, Almaniya, Yaponiya, İtaliya və Rusiya) çap olunmuşdur. Dəfələrlə ölkəmizdə və xarici ölkələrdə elmi qurul­tay, konqres və konfraslarda elmi məruzələrlə çıxış etmiş, onun elmi rəhbərliyi ilə 2 elmlər doktoru və 12 fəlsəfə doktoru dissertasiyası müdafiə edilmişdir.

R.Rəhimov “Azərbaycan Tibb Jurnalı”nın (Bakı) (1975-2013), «Вестник рентгенологии и радиологии» (Moskva) redaksiya heyətinin üzvü (1976-1985) olmuşdur. SSRİ Elmlər Akademiyasının “Bədxassəli şişlər üzrə elmi şura­sı­nın” üzvü (1978), Azərbaycan rentgenoloqlarının və ra­dio­loqlarının elmi cə­miyyətinin sədri olmuşdur (1965-1986).

«Rəşadətli əməyə görə» medalı (1970), “Şərəf nişanı” ordeni (1971), «SSRİ-nin səhiyyə əlaçısı» nişanı (1973), “SSRİ-nin Qırmızı Xaç” nişanı (1978), “Əmək veteranı” medalı ilə (1985) təltif olunmuşdur.

1981-cı ildə Azərbaycan SSR Əməkdar elm xadimi adına layıq görülmüş­dür. 2013-cü ildə Azərabaycan Respublikasının “Şöhrət” ordeni ilə təltif olun­muşdur.

Akademik Rəhim Rəhimov 2013-cü ilin 6 iyulunda Bakıda vəfat etmişdir.

(1923-2013)