Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şəki REM-in şöbələri

Ekoloji coğrafiya şöbəsi
Tel. (050) 304-04-31 
Faks  
Elektron poçtu yusif59@mail.ru

 

Struktur bölmənin rəhbəri Yusif Rəsul oğlu Rəhimov 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  AMEA-nın təsdiq etdiyi, Azərbaycan Respublikasında 2014-2020-ci illərdə aparılacaq elmi-tədqiqat işlərinin prioritet istiqamətlərinə müvafiq olaraq iqlim dəyişmələri və Şimal-Qərb bölgəsində təbii dağıdıcı proseslərin və səhralaşmanın tədqiq ilə yanaşı Böyük Qafqazın cənub yamacının landşaft qurşaqlarında sel əmələgətirici ocaqların müəyyənləşdirilməsi və onlarda fitomeliorativ tədbirlərin aparılması yolları öyrənilir.  
Əsas elmi nəticələri Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun və ŞREM-in əməkdaşlarının birgə hazırladıqları “Kiş və Şin çaylarının hövzələrinin selləri”, “Kiş çayı hövzəsində sel hadisələri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri” kitabları nəşr edilmişdir.