Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Struktur bölmələri

Elmi kitabxana
Tel. (+994 36) 5446994  
Faks  
Elektron poçtu ameanb.kitabxana@list.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri

Sahab Sadiq qızı Əliyeva

sahibaaliyeva89@gmail.com 
İşçilərin ümumi sayı 10 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Oxuculara xidmət:

Elektron oxu zalında internet vasitəsi ilə;

Müxtəlif çap məhsullarını əhatə edən fondlar vasitəsi ilə;

Elektron və ənənəvi kataloq-kartoteka sistemi vasitəsi ilə;

Müxtəlif mövzuları əhatə edən və yeni kitablardan təşkil olunmuş sərgilərin vasitəsi ilə.

Kitabxana fondlarının komplektləşdirilməsi:

Abunə yolu ilə alınmış qəzet və jurnallar;

Pul köçürmə yolu ilə alınmış müxtəlif kitablar vasitəsi ilə;

Müəlliflər tərəfindən hədiyyə edilmiş kitablar vasitəsi ilə;

Müxtəlif şəxslərin fərdi kitabxanalarından hədiyyə edilmiş ədəbiyyatlar vasitəsi ilə;

Müxtəlif müəssisə və təşkilatların hədiyyə etdiyi kitablar vasitəsi ilə;

Məlumat- biblioqrafiya işləri:

Soraq-biblioqrafiya işlərinin təşkili və aparılması

Məlumat-biblioqrafiya işlərinin təşkili və aparılması 
Fondlar

Kitab fondlarının həcmi- 40007;

Jurnal fondunun həcmi- 19503;

Avtoreferat fondunun həcmi- 7866;

Dissertasiya fondunun həcmi-106;

Elektron kataloqlaşdırılmış kitablar- 37093;

Elektron kartotekaya yazılmış qəzet və jurnal məqalələri-19376;

Elektron kataloqlaşdırılmış avtoreferatlar-7866;

Elektron kataloqlaşdırılmış dissertasiyalar-106;

Skaner olunmuş kitablar-1811.