Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Struktur bölmələri

Bölmənin nəşriyyatı
Tel. (+994 36) 5446984  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Zülfiyyə Tofiq qızı Məmmədli  
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  AMEA Naxçıvan Bölməsinin "İzvestiya" jurnalının, müxtəlif elmi ədəbiyyat və xüsusi buraxılışların  nəşri
Əsas elmi nəticələri

2005-ci ildən fəaliyyət göstərən AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Tusi” nəşriyyatında ilk dəfə “Gəmiqaya” ilə bağlı xüsusi nömrə çapdan çıxıb. Ötən dövr ərzində “Xəbərlər” jurnalı ildə iki seriya – “İctimai və humanitar elmlər seriyası”, “Təbiət və texniki elmlər seriyası” olmaqla 4 dəfə nəşr olunub. 2019-cu ildən isə “Elmi əsərlər” adı ilə fəaliyyətini davam etdirən jurnalın 61 nömrəsi nəşr edilib.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Tusi” nəşriyyatında “Elmi əsərlər” jurnalı ilə yanaşı, “Axtarışlar” jurnalı və bir çox kitablar – biblioqrafiyalar, kataloqlar, konfrans materialları, avtoreferatlar, əlaqə kitabçası da nəşr olunub.