Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Struktur bölmələri

Biokimyəvi tədqiqatlar laboratoriyası
Tel. (+994 70) 3875347;  (+994 55) 3120435 
Faks  
Elektron poçtu

ramiz_alakbarli@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri

Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvan Muxtar Respublika ərazisində yayılmış bitkilərin fitokimyəvi analizlərinin aparılması, onlardan fərdi birləşmələrin ayrılması, kimyəvi quruluşlarının və tərkiblərinin öyrənilməsi, bəzi bioloji aktivliklərinin tədqiqi və istifadə perspektivlərinin müəyyənləşdilməsi.
Əsas elmi nəticələri

Mentha L.-Nanə, Artemisia L.-Yovşan və Cerasus Mill.-Albalı cinslərinin bəzi növlərindən alınmış suda həllolan polikarbohidratların və pektin maddələrinin kimyəvi tərkibləri və quruluş xüsusiyyətləri, hidrodinamik xassələri və prosesin mexanizminin müəyyən edilməsi;

Bitki mənşəli polifenol komplekslərinin tədqiqi, flavonoid və antioksidant tərkibinin müəyyən edilməsi, flavonoidlərin ayrılması, kimyəvi quruluşlarının təyini, bitkilərdən alınmış ekstraktların və fərdi birləşmələrin antioksidant aktivliklərinin (ümumi antioksidant və antiradikal aktivlik, reduksiyaedici gücü və xelatlama effekti) təyini və onların kimyəvi qurluşlarından asılılığının tədqiq edilməsi, bu cinsə daxil olan bəzi növlərin kompleks emalı metodunun işlənilməsi;

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış bəzi dərman bitkilərinin biomorfoloji və tibbi xüsusiyyətləri, dərman kimi istifadəsi təhlil edilməklə, inkişaf dinamikası, yayılması, fitokimyəvi tərkibi, elmi və xalq təbabətində istifadə imkanları öyrənilmişdir.