Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Zəlzələ ocaqlarının dinamikası şöbəsi

Zəlzələ ocaqlarının dinamikası şöbəsi
Tel. (+994 12) 5395212 
Faks  
Elektron poçtu

sabina.k@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri Kazımova Səbinə Eldar qızı
Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru  
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

35 telemetrik seysmik stansiyalar vasitəsi ilə alınmış dalğaların (SAC format) məlumatları əsasında Yer qabığının gərginlik və deformasiya sahələrinin öyrənir. Şöbə tərəfindən fokal mexanizmiparametrləırinin qiymətləndirilməsi, onların formalaşması şəraiti və mexanizmlərinin analizi, zəlzələ ocaqlarının dinamik parametrlərinin qiymətləndirilməsi, Azərbaycan ərazisində Reley dalğalarının qrup surətlərinin disspersiyasının əsasında yer qabığının sürət modelinin qurulması və s. işlər aparılır. 

Əsas elmi nəticələri

Azərbaycan seysmotelemetrik stansiyaların məlumatları əsasında, ocaq mexanizmlərinin məlumat bazası yaranıb (M≥2,5) və respubllika ərazisinin ayrı-ayrı seysmogen zonalarında seysmotektonik deformasiyaların xüsusiyətləri müəyyən olunub.