Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  10 saylı şöbə

10 saylı şöbə
Tel. (+994 12) 5380589
Faks (+994 12) 5396121
Elektron poçtu depart10@iit.science.az
Struktur bölmənin rəhbəri Ağayev Firudin Tərlan oğlu

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 

İşçilərin ümumi sayı 11
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  1. İnformasiya cəmiyyətinin formalaşdırılmasının elmi-nəzəri problemləri;

2. E-təhsilin formalaşması problemləri.

Əsas elmi nəticələri - E-təhsil mühitinin idarə edilməsi və onun metodoloji əsaslarının işlənilməsi üzrə:

- E-təhsil mühitinə konseptual baxışlar araşdırılmış;

- E-təhsil mühitində intellektual analiz metodları tətbiq edilmiş;

- E-təhsil mühitinin arxitekturu yaradılmışdır.

- Təhsil sistemində İKT ixtisasları üzrə standartların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması modelinin işlənməsi üzrə:

- Dünyanın aparıcı universitetlərinin İKT ixtisaslarının müxtəlif istiqamətləri və səviyyələri (bakalavr və magistr) üzrə tədris proqramlarının müqayisəli təhlili aparılmış;

- Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin İKT ixtisaslarının müxtəlif istiqamətləri və səviyyələri (bakalavr və magistr) üzrə tədris proqramlarının təhlili aparılmış;

- Müxtəlif universitetlərin tədris proqramlarının müqayisəli təhlilinin aparılmasında assosiativ qaydaların axtarış metodları tətbiq edilmişdir.

a