Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  12 saylı şöbə

12 saylı şöbə
Tel. (+994 12) 5398379
Faks (+994 12) 5396121
Elektron poçtu depart12@iit.science.az
Struktur bölmənin rəhbəri Səidova Mədinə Tacəddin qızı
İşçilərin ümumi sayı 15
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  1. E-kitabxanaların formalaşması problemləri;

2. Elmmetriyanın problemləri.

Əsas elmi nəticələri

- İntellektual elektron kitabxana şəbəkələri modeli işlənmişdir;

- İntellektual elektron kitabxanalarda toplanmış qeydiyyat məlumatlarının intellektual emalı və analizi məsələləri araşdırılmışdır;

- Qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin tətbiqi ilə çap əlyazma simvolları üçün tanıma sistemi hazırlanmışdır;

- Mətnlərin klassifikasiyası üçün neyro-fazi şəbəkə əsasında alqoritm təklif olunmuşdur;

- Bibliometrik üsulların tətbiqi vasitəsilə kitabxana xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, elmi tədqiqatın qiymətləndirilməsi üçün yeni indeksin işlənib hazırlanması məqsədilə elmi araşdırmalar aparılır;

- Mövcud elmmetrik göstəricilərin təkmilləşdirilməsi və yeni göstəricilərin təklif olunması istiqamətində tədqiqatlar aparılır;

- Elmmetriyanın, o cümlədən bibliometriya və vebometriyanın müasir vəziyyəti öyrənilmiş və elmmetrik qiymətləndirmədə istifadə olunan indekslər analiz edilmişdir;

- Tədqiqatçının elmi fəaliyyətinin, elmi jurnalların və məqalələrin qiymətləndirilməsi üçün yeni metod və indekslər işlənilmişdir;

- Dissertasiya işlərinin ilkin avtomatlaşdırılmış ekspertizası üçün yeni metod və alqoritmlər təklif edilmişdir;

- Azərbaycanda nəşr olunan bir neçə jurnalın milli impakt faktoru hesablanmışdır.