Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  18 saylı şöbə

18 saylı şöbə
Tel. (+994 12) 5104274
Faks  
Elektron poçtu depart18@iit.science.az
Struktur bölmənin rəhbəri Anar Fərzulla oğlu Səmidov
İşçilərin ümumi sayı 22
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

- Fraktal nəzəriyyə, tətbiq sahələri və inkişaf perspektivləri;

- İntellektual informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə İnternet mühitdə reklam-marketinq fəaliiətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri;

- İnformasiyanın virtual məkandan real məkana transformasiyası, 3D texnologiyaları;

- Virtual reallığın formalaşması problemləri;

- 3D qrafikasının analizi və kompüter modelləşdirilməsi problemləri

Əsas elmi nəticələri

- Fraktal qrafikanın elementləri və onların müasir arxitektura və inşaatda istifadəsi araşdırılmışdır;

- Fraktal həndəsənin kompüter dizaynında tətbiqi və perspektivləri araşdırılmışdır;

- Marketinq fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması üçün metod və alqoritmlər işlənmişdir;

- İnternet-reklamın tərkib hissələri analiz olunmuş, effektivliyinin yüksəldilməsi üçün intellektual analiz metodları təklif olunmuşdur; - 3D texnologiyalarının müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri araşdırılmışdır;

- 3D çap texnologiyaları və onların yaratdığı təhlükələrə qarşı  mübarizə metodları araşdırılmışdır;

- 3D Qrafik Redaktorların Müqayisəli Təhlili analiz edilmişdir;

- E-tibbdə 3D Texnologiyaları tətbiqi sahələri araşdırılmışdır;