Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Yağlayıcı-soyuducu mayelərə aşqarlar laboratoriyası

Yağlayıcı-soyuducu mayelərə aşqarlar laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5149453,

(+994 12) 5149612  

Faks (+994 12) 5149612 
Elektron poçtu aki05@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Pərvin Şamxal qızı Məmmədova 

kimya üzrə elmlər doktoru, professor

İşçilərin ümumi sayı 13 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Metalların mexaniki emalı proseslərində istifadə edilən yağlayıcı-soyuducu mayelərin (YSM) istismar xassələrini yaxşılaşdıran yüksək təsirə malik müxtəlif təyinatlı aşqarların məqsədyönlü sintezi və onların YSM kompozisiyalarında tədqiqi və tətbiqi 
Əsas elmi nəticələri Sürtkü yağlarına və YSM-lərə yüksək effektli oksidləşməyə, korroziyaya, yeyilməyə və mikroblara qarşı aşqarların alınmasının elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır;

Su, yağ və emulsiya əsaslı yeni YSM-lər yaradılmış və onların bir qismi istehsalata tətbiq edilmişdir.