Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Aşıq yaradıcılığı şöbəsi

Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Tel. (+994 12) 4929248  
Faks (+994 12) 4981621
Elektron poçtu asiq_yaradiciligi@folklore.science.az  
Struktur bölmənin rəhbəri

Elxan Hüseynqulu oğlu Məmmədli  

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
İşçilərin ümumi sayı 20 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan aşıq yaradıcılığının araşdırıl­ması, nümunələrinin toplanılması, sistemləş­dirilməsi və nəşrə hazırlanması, aşıq sənəti­nin genezisinin, tipologiyasının və poetik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, ayrı-ayrı aşıq­lar haqqında monoqrafik tədqiqatların aparıl­ması.   
Əsas elmi nəticələri Xəstə Qasım / çapa hazırlayanlar E.Məmmədli, S.Qaybalıyeva. Bakı: Nurlan, 2010;

Ç.Mehdizadə. Saz məktəbi. Bakı: Elm və təhsil, 2012;

S.İsayeva. Aşıq Şəmşirin poetikası. Bakı: Elm və təhsil, 2012;

Borçalı folklore örnəkləri. I və II kitablar. Dastanlar / tərtib edəni E.Məmmədli. Bakı: Elm və təhsil, 2013;

Şair Nəbi Borçalı. Sığındım Mövlaya / çapa hazırlayanı E.Məmmədli. Bakı: Elm və təhsil, 2013