Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi

Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Tel. (+994 12) 4929248  
Faks (+994 12) 4981621  
Elektron poçtu ilkin_rustamzade@folklore.sciense.az,

ilkinrustamzade@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri

İlkin Fariz oğlu Rüstəmzadə 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

İşçilərin ümumi sayı 14 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Folklor ekspedisiyalarının təş­kili, toplanmış folk­lor mətn­ləri­nin təhlili, onların janrlar üzrə sistemləşdirilməsi, qeydə alınmış nümunələrin, audio və video mate­ri­al­la­rın müha­fizəsi, folklor toplularının tərtibi və nəşri 
Əsas elmi nəticələri 1. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, I kitab (Ağdam, Füzuli, Ağcabədi, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri). Toplayıb tərtib edənlər: İ.Rüstəmzadə, Z.Fərhadov. Bakı: “Elm və təhsil”, 2012, s.464

2. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, II kitab (Ağcabədi və Bərdə rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri). Toplayanlar: Ə.Əsgər, İ.Rüstəmzadə, T.Orucov, Z.Fərhadov. Tərtib edən: İ.Rüstəmzadə. Bakı: “Elm və təhsil”, 2012, s.484

3. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, III kitab (Ağdam. Füzuli, Cəbrayıl, Tərtər, Qubadlı, Zəngilan, Kəlbəcər, Laçın və Şuşa rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri). Tərtib edən: İ.Rüstəmzadə. Bakı: “Elm və təhsil”, 2012, s.464

4. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, IV kitab (Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri). Toplayan: İ.Rüstəmzadə, S.Bağdadova. Tərtib edən: İ.Rüstəmzadə, Bakı: «Elm və təhsil», 2013, 360 səh.

5. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, V kitab (Bərdə, Füzuli, Ağdam, Şuşa və Zəngilandan toplanmış folklor örnəkləri). Toplayanlar: İ.Rüstəmzadə, Z.Fərhadov, Bakı: «Elm və təhsil», 2013, 352 səh.

6. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, VIII kitab (Kəlbəcərdən toplanmış folklor örnəkləri). Toplayıb tərtib edən: İ.Rüstəmzadə, Bakı: «Zərdabi», 2014, 438 səh.

7. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, IX kitab (Beyləqan, İmişli, Tərtər, Bərdə və Cəbrayıl rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri). Toplayıb tərtib edən: İ.Rüstəmzadə, Bakı: «Zərdabi», 2014, 402 səh.

8. İ.Rüstəmzadə. Azərbaycan nağıllarının süjet göstəricisi (Aarne-Tompson sistemi əsasında). Bakı, Nurlan, 2013, 368 s.

9. Saatlı folklor örnəkləri, I kitab. / Toplayanlar: İ.Rüstəmzadə, E.Muradov, Q.Qubadov. Tərtib edən, ön sözün və süjet göstəricisinin müəllifi: İ.Rüstəmzadə. Bakı: «Elm və təhsil», 2014, 392 səh.

10. Usta söyləyicilərin repertuarı, I kitab. Toplayib tərtib edən, ön sözün müəllifi: fil.ü.f.d. İlkin Rüstəmzadə. Bakı, “Elm və təhsil”, 2015, 400 səh.