Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi

Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi
Tel.  (+994 50) 5865281
Faks  
Elektron poçtu Zaman.esgerli@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri

Əsgərli Zaman Şükür oğlu 

Filologiya üzrə elmlər doktoru
İşçilərin ümumi sayı 16 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

-         Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının nəzəri-estetik problemlərini, öyrənilməmiş məsələlərini, bu dövrdə yaşayıb fəaliyyət göstərmiş sənətkarların həyat və yaradıcılığını araşdırmaq

- XIX-XX (1900-1920) əsr şairlərinin, nasir və publisistlərinin əsərlərini çapa hazırlamaq və tədqiq  etmək

Əsas elmi nəticələri

1.Azərbaycan maarifçi-realist ədəbiyya­tın təşəkkül və inkişafı

2. M.F.Axundzadənin realizmi

3.Azərbaycan klassik dramaturgiyasının problemləri

4. Azərbaycan romantizminin poetikası

5. Azərbaycan ədəbiyyatında türkçülük

6. “Füyuzat” ədəbi məktəbi

7. M.F.Axundzadə və Avropa

8. Azərbaycan faciəsinin poetikası

9.A.Bakıxanov,M.Ş.Vazeh, 10.M.F.Axundzadə,Zeynalabdin Marağalı, C. Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev, Ə.Hüseynzadə və b. sənətkarlar haqqında monoqrafiya və kitablar

10.“Molla Nəsrəddin” və “Füyuzat” jurnallarının transfoneliterasiyası və elmi nəşri