Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi

Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu cənubiaz@science.az
Struktur bölmənin rəhbəri

 

İşçilərin ümumi sayı 16
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Şöbədə “Azərbaycan ədəbiyyatı: mərhələləri, klassikləri, abidələri” problemi araşdırılır.

IV cildlik “Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antalogiyası”, II cildlik “ Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” , III –cildlik  “ XIX -XX əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı (nəsr, poeziya, dramaturgiya)”, “Cənubi Azərbaycan poeziyası antologiyası“, Cənubi Azərbaycan şairlərinin poemaları”, “Антология пэезии Южного Азербайджана”, “Антология прозы Южного Азербайджана” kimi fundamental nəşrlər işıq üzü görmüşdür. 

Hazırda  Məmmədhüseyin Şəhriyarın və Bulud Qaraçorlu Səhəndin əsərləri küllüyyatı çapa hazırlanır.   

Şöbədə “Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı: Tədqiqlər” adlı illik toplu nəşr olunur. 

Əsas elmi nəticələri