Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Protozoologiya laboratoriyası

Protozoologiya laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5107532 
Faks (+994 12) 5397353 
Elektron poçtu i_alekperov@yahoo.com 
Struktur bölmənin rəhbəri AMEA-nın müxbir üzvi Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu 
İşçilərin ümumi sayı 16
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycanın sərbəstyaşayan və parazit ibtidailərinin biomüxtəlifliyinin öyrənilməsi. Kənd-təsərrüfatı heyvanlarının protozoozların öyrənilməsi və onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin hazırlanması. Sərbəstyaşayan ibtidailərin neft, ağır metallar və insektisidlərlə çirklənmiş dəniz, şirin su və torpaqların biotestləşdiriləsində istifadə edilməsi. İmmunçatışmamazlıq sindromuna malik insanlar üçün potensial təhlükə mənbəyi olan zoonoz təbiətli protozoy potogenlərin Azərbaycanın müxtəlif ekosistemlərində aşkarlanması. 
Əsas elmi nəticələri Elm üçün ilk dəfə olaraq 81 parazit və 210 sərbəstyaşayan ibtidai növü təsvir edilmişdir. Ətraf mühitin biomonitorinqinin və texnogen çirklənmənin müxtəlif növləri ilə çirklənmə səviyyəsinin təyin edilməsinin metodlari təkmilləşdirilmişdir.