Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Elmi texniki informasiya şöbəsi

Elmi texniki informasiya şöbəsi
Tel. (+994 12) 5394720
Faks  
Elektron poçtu istmat1201@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Pedaqoqika elmləri doktoru, professor, f.r.e.d. Ramiz  Mütəllim oğlu Aslanov
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmi-tədqiqat planı üzrə mövzuların qeydiyata alınması, illik və beşillik hesabatlarının toplanması və innovasiya şöbəsinə təqdimi. Dissertasiya, avtoreferat, məqalə və tezislərin qeydiyyata alınması və təsviri. Riyaziyyatın kütləvi təbliği. Muasir riyyaziyatın Azərbaycan sələfləri proektini davam etdirmək, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Rusiya Federasiyanın elm və təhsil müəssələri ilə əlaqələrin yaradılması. Qeyri-riyaziyyat fəkültələri tələbələri üçün Ali riyaziyyat dərsliyini proyektini tamamlamaq. Beynəlxalq konfranslarda iştrak etmək.
Əsas elmi nəticələri 1. "Riyaziyyat müəllimləri" (Историко-математические очерки Москва Изд-во Прометей) 2015, 562 стр.

Müəlliflər: R.M.Aslanov və başqaları

2. "Müasir riyaziyyatın sələfləri" tom 5, hissə 2, Москва Изд-во Прометей,2015, 606 səh.

Müəlliflər: R.M.Aslanov və başqaları

3."Müasir Azərbaycan riyaziyyatının sələfləri" Москва Изд-во Прометей, 2016, 512 стр.

Müəlliflər:  M.C.Mərdanov və R.M.Aslanov.