Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  1 saylı şöbə

1 saylı şöbə
Tel. (+994 12) 5398548
Faks (+994 12) 5396121
Elektron poçtu makrufa@iit.science.az,

depart1@iit.science.az

Struktur bölmənin rəhbəri Akademik Əli Məmməd oğlu Abbasov
İşçilərin ümumi sayı 8
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Elektron dövlətin formalaşması problemləri;

İnternetşünaslığın formalaşmasının müxtəlif aspektləri;

Böyük həcmli məlumatlar toplusundan biliklərin əldə olunması problemləri.

Əsas elmi nəticələri

- Müxtəlif təyinatlı korporativ informasiya sistemləri (rəqəm imzalı elektron sənəd dövriyyəsi, elektron arxiv, tapşırıqlara nəzarət, qərarların qəbulunu dəstəkləyən sistem və s.) üçün alqoritmlər və proqram təminatı işlənilmişdir;

- Elektron sənədlərin idarə edilməsi sisteminin konseptual əsasları və arxitektur prinsipləri işlənmiş, e-sənədlərin təhlükəsizliyinə etimad infrastrukturunun funksionaltexnoloji arxitekturu və onun fəaliyyətinə aid tövsiyələr təklif edilmişdir;

- Sistemin intellektuallaşdırılması üçün konseptual model, sistemlərdə mətn tipli sənədlərin məzmuna görə avtomatik təsnifatı üçün alqoritm işlənilmişdir;

- Mətn sənədlərin avtomatik referatlaşdırılması üçün optimallaşma modelləri verilmişdir;

- Optimallaşma məsələlərinin həlli üçün diferensial təkamül və “sürü” intellektinə əsaslanan alqoritmlərinin modifikasiya olunmuş binar variantları işlənilmişdir;

- Domen adlarının qeydiyyat verilənlərinin ilkin emalı üçün alqoritm işlənmiş, domen adlarının qeydiyyat verilənlərinin identifikasiyası üçün metod təklif olunmuşdur;

- Domen adlarının qeydiyyat verilənlərinin klasterləşdirilməsi üçün qeyri-iyerarxik metoddan istifadə edilməsi təklif edilmişdir;

- Domen adları qeydiyyat verilənlərindən gizli biliklərin aşkarlanması üçün metod və yüksək səviyyəli milli domenlərin inkişaf dinamikasının qiymətləndirilməsi üçün metodika işlənilmişdir;

- Azərbaycan Respublikasının maraqları ilə bağlı milli domen adlarının intellektual monitorinqi sistemi yaradılmışdır;

- “Big data” texnologioyaları tədqiq olunmuşdur;

- Böyük həcmli verilənlərin inteqrasıyası üçün konseptual arxitektur model təklif edilmişdir;

- Kompüter şəbəkə trafikində anomaliyaların aşkarlanması üçün klassifikasiya ansamblına əsaslanan model işlənilmişdir.

- Sosial şəbəkə məlumatlarının sentiment analizi üçün CNN və LSTM süni neyron şəbəkələr əsasında dərin təlim modeli işlənmişdir;

- Neft-mədən verilənlərin analizi üçün maşın təlimi əsasında modellər işlənmişdir;

- Süni intellekt alqoritmlərindən istifadə etməklə Rəqəmsal İrs sahəsində axtarış prosesinin sürətləndirilməsi üçün konseptual model işlənmişdir.