Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Optoelektronika laboratoriyası

Optoelektronika laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5397479  
Faks (+994 12) 5395961  
Elektron poçtu mamedov_tofik@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Məmmədov Tofiq Qambay oğlu 

Fizika üzrə elmlər doktoru, professor 

İşçilərin ümumi sayı 23
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Müxtəlif optoelektron elementlərin yaradılması məqsədilə A3B6 və A3B3C62 güclü anizotrop xalkogenid yarımkeçiricilərin fiziki xassələrinə xarici təsirlərin tədqiqi.
Əsas elmi nəticələri A3B6A3B3C62 tipli güclü anizotrop yarımkeçiricilərin electron və fonon spektrlərinə temperatur və təzyiqin təsiri tədqiq edilmişdir.             A3B3C26 laylı,kristallarda təzyiq altında faza keçidlərinin olması müəyyən olunmuşdur.      Nisbətsiz fazalı seqnetoelektrik – yarımkeçiricilərin yeni sinfi aşkar edilmişdir. TlGaSe2 tipli laylı quruluşlu kristallarda nisbətsiz fazanın termik yaddaş effektinin təzahürünün qeyri-ənənəvi təbiəti aşkar edilmişdir. Göstərilmişdir ki, kristalların nisbətsiz fazasında onların fiziki xassələrini idarə etmək mümkündür.