Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Ağac və kol bitkiləri laboratoriyası

Ağac və kol bitkiləri laboratoriyası
Tel.  
Faks (+994 12) 5024172 
Elektron poçtu acae55@hotmail.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Elman Osman oğlu İsgəndər
Biologiya elmləri doktoru, professor
İşçilərin ümumi sayı 12 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan və digər ölkələrin florasınına aid olan ağac və kol bitkilərinin taksonomik,  bioloji, botaniki-coğrafi, fitosenoloji, bioekoloji və ontogenetik xüsusiyyətlərinin in situ və ex situşəraitlərində müqayisəli şəkildə tədqiqi. Həmçinin öyrənilən nadir növlərin areallarının kiçilməsinə səbəb olan amillərin aşkar edilməsi və həmin növlərin genofondunun qorunub saxlanması üçün bir sıra tövsiyyələrin işlənib hazırlanması və yaşıllaşdırma işlərində istifadə perspektivliyinin müəyyən edilməsi     
Əsas elmi nəticələri Azərbaycan florasına aid  bəzi nadir və nəsli kəilməkdə olan ağac və kol bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri, introduksiyası, morfogenezi, reproduksiya və reintroduksiyası in situ və ex situşəraitində müqayisəli şəkildə tədqiq edilmiş, həmin bitkilərin areallrının kiçilmə səbəbləri aşkar edilərək onların təhlükə kateqoriyaları müəyyənləşmiş və mühafizə edilmələri üçün təkliflər verilmişdir. Yaşıllaşdırmada istifadəsi üçün perspektivli növlər aşkar edilərək , istifadələri üçün tövsiyələr hazırlanmışdır.. İlk dəfə Abşeron şəraitində ağac və kol bitkilərinin introduksiyasının  perspektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün şkala hazırlanmışdır