Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Çiçəkçilik laboratoriyası

Çiçəkçilik laboratoriyası
Tel.  
Faks (+994 12) 5024172  
Elektron poçtu iskenderov.asef@rambler.ru
Struktur bölmənin rəhbəri İsgəndərov Asəf Talıb oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı 5
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq respublikada yayılan və xarici ölkələrdən gətirilən müxtəlif bağ qruplarında təmsil olunan qızılgüllərin növ və sortlarının Abşeronda, Mərkəzi Nəbatat Bağında kolleksiyasını toplayaraq elmi əsaslarla öyrənilməsi, introduksiyası və seleksiyası həyata keçirilir.

Əsas elmi nəticələri

 “Çiçəkçilik” laboratoriyasında 2006-ci ildən Azərbaycanda dekorativ çiçəkli bitkilər üzrə ilk dəfə olaraq Asəf İsgəndərovun rəhbərliyi altında seleksiya, hibridləşdirmə və seçmə nəticəsində bağ qızılgüllərinin 800-dən artıq hibrid formaları əldə olunmuşdur. Onlardan ən uğurlu alınmış 24 hibrid toxmacarın yeni genotip olduğu müəyyən edilmişdir.

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq MNB-da yetişdirilmiş 3 qızılgül – “Əsrin Müqaviləsi”, “Sarı Gəlin”, “Nazpəri” sortlarına görə Asəf İsgəndərova patent və müəlliflik şəhadətnamələri verilmişdir. Digər yeni sortların da Dövlət Komissiyasına təqdim edilməsinə hazırlıq işləri görülür.